Admitere Facultatea de Inginerie

Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca


Facultate:
Oras: Cluj Napoca
Date generale admitere facultate
 • Domeniu de studiu

  Stiinte ingineresti
   
 • Domeniu de licenta

  Inginerie electronica si telecomunicatii, Inginerie energetica, Inginerie mecanica, Ingineria mediului, Calculatoare si tehnologia informatiei, Inginerie electrica, Inginerie industriala, Ingineria materialelor, Inginerie si management, Mecatronica s
   
 • Specializare

  Electronica aplicata, Ingineria sistemelor electroenergetice, Echipamente pentru procese industriale, Ingineria si protectia mediului in industrie, Ingineria valorificarii deseurilor, Calculatoare, Electromecanica, Tehnologia constructiilor de masini
   
 • Acreditare

  Acreditata
   
 • Tip institutie

  De stat
   
 • Taxa anuala Zi

  2500
   
 •  
 •  
 • Perioada inscriere Vara

  13-20 iulie 2015
   
 • Perioada inscriere Toamna

  7-9 septembrie 2015
   
 • Taxa inscriere

  150 Ron
   
 • Acte necesare


   
  In vederea inscrierii la concursul de admitere in invatamantul superior la nivel licenta, candidatii vor depune, la prima comisie unde se inscriu, un dosar care va contine urmatoarele documente:
  - Cererea de inscriere - se completeaza la inscriere sau online si pe baza ei se va edita fisa de inscriere, in doua exemplare, dintre care unul ramane in dosar, iar celalalt ramane la candidat;
  - Diploma de bacalaureat sau diploma echivalenta cu aceasta, in original sau copie legalizata, iar pentru absolventii de liceu din promotia anului curent, carora nu le-a fost eliberata diploma, adeverinta in original sau copie legalizata, vizata de inspectoratul scolar, care va contine media de la bacalaureat;
  - Foaia matricola sau adeverinta echivalenta cu aceasta, in original sau copie legalizata;
  - Pentru studentii care urmeaza o a doua specializare, adeverinta eliberata de institutia de invatamant superior din care sa rezulte calitatea de student si forma de finantare (buget sau taxa);
  - Pentru absolventii unei facultati care urmeaza o a doua specializare, diploma de licenta sau diploma echivalenta cu aceasta, in original sau copie legalizata;
  - Pentru cei care au absolvit studiile liceale anterior anului 2014, declaratie pe proprie raspundere, in format tipizat, privind numarul de ani urmati in invatamantul superior.
  - Certificatul de nastere, in copie legalizata;
  - Adeverinta medicala, in original, eliberata de cabinetul medical scolar, de medicul de familie sau de dispensarul teritorial sau de intreprindere ­ dupa caz ­ de care apartin. Candidatii cu afectiuni cronice vor prezenta o adeverinta medicala vizata de comisiile medicale judetene de orientare scolara si profesionala, in care se va mentiona ­ in mod expres ­ gradul deficientelor, localizarea acestora, conform criteriilor medicale de orientare scolara si profesionala. Nedeclararea acestor afectiuni poate atrage dupa sine consecintele institutionale in vigoare.
  - Trei fotografii 3 x 4 cm;
  - Copie dupa cartea sau buletinul de identitate (nu trebuie legalizata);
  - Chitanta care face dovada achitarii taxei de inscriere, sau, dupa caz, se vor prezenta acte doveditoare privind scutirea de taxa, de catre candidatii aflati in una din categoriile mentionate la art. 33, art. 34 si art. 35 din regulamentul de admitere la nivel licenta valabil pentru anul univ. 2014-2015, care beneficiaza de scutirea partiala sau totala a achitarii taxei de inscriere la admitere. Actele doveditoare sunt dupa caz: copie/copii legalizata/legalizate dupa certificatul/certificatele de deces al/ale parintelui/parintilor ­ in cazul celor orfani; adeverinta de la Casa de Copii ­ in cazul celor aflati in aceasta situatie; adeverinta din care sa rezulte ca un parinte este angajat in sectorul invatamant bugetar.
  - Dosar plic. Pe dosarul plic se va scrie citet numele, initiala(initialele) tatalui si prenumele complet al candidatului, toate cu majuscule.

  Candidatii care se inscriu la doua sau mai multe comisii, in cadrul Universitatii Tehnice din Cluj-Napoca, vor depune la a doua si urmatoarele comisii un dosar, care va contine urmatoarele:
  - Cererea de inscriere - se completeaza la inscriere sau online si pe baza ei se va edita fisa de inscriere, in doua exemplare, dintre care unul ramane in dosar, iar celalalt ramane la candidat;
  - si documentele enumerate mai jos, stampilate si semnate de comisia la care au depus primul dosar in UTCN:
  - Diploma de bacalaureat sau diploma echivalenta cu aceasta, in copie xerox, iar pentru absolventii de liceu din promotia anului curent, carora nu le-a fost eliberata diploma, adeverinta vizata de inspectoratul scolar in copie xerox, care va contine media de la bacalaureat;
  - Foaia matricola sau adeverinta echivalenta cu aceasta, in copie xerox;
  - Pentru studentii care urmeaza o a doua specializare, adeverinta in copie xerox eliberata de institutia de invatamant superior din care sa rezulte calitatea de student si forma de finantare (buget sau taxa);
  - Pentru absolventii unei facultati care urmeaza o a doua specializare, diploma de licenta sau diploma echivalenta cu aceasta, in copie xerox;
  - Pentru cei care au absolvit studiile liceale anterior anului 2014, declaratie pe proprie raspundere, in format tipizat, privind numarul de ani urmati in invatamantul superior.
  - Certificatul de nastere, in copie xerox;
  - Adeverinta medicala, in copie xerox, eliberata de cabinetul medical scolar, de medicul de familie sau de dispensarul teritorial sau de intreprindere ­ dupa caz ­ de care apartin. Candidatii cu afectiuni cronice vor prezenta o adeverinta medicala vizata de comisiile medicale judetene de orientare scolara si profesionala, in care se va mentiona ­ in mod expres ­ gradul deficientelor, localizarea acestora, conform criteriilor medicale de orientare scolara si profesionala. Nedeclararea acestor afectiuni poate atrage dupa sine consecintele institutionale in vigoare.
  - Adeverinta eliberata de prima comisie unde s-a inscris, care atesta ca documentele solicitate au fost depuse in primul dosar in original sau copie legalizata;
  - Trei fotografii 3 x 4 cm;
  - Copie dupa cartea sau buletinul de identitate (nu trebuie legalizata);
  - Chitanta care face dovada achitarii taxei de inscriere, sau, dupa caz, se vor prezenta acte doveditoare privind scutirea de taxa, de catre candidatii aflati in una din categoriile mentionate la art. 33, art. 34 si art. 35 din regulamentul de admitere la nivel licenta valabil pentru anul univ. 2014-2015, care beneficiaza de scutirea partiala sau totala a achitarii taxei de inscriere la admitere. Actele doveditoare sunt dupa caz: copie/copii legalizata/legalizate dupa certificatul/certificatele de deces al/ale parintelui/parintilor ­ in cazul celor orfani; adeverinta de la Casa de Copii ­ in cazul celor aflati in aceasta situatie; adeverinta din care sa rezulte ca un parinte este angajat in sectorul invatamant bugetar.
  - Dosar plic. Pe dosarul plic se va scrie citet numele, initiala(initialele) tatalui si prenumele complet al candidatului, toate cu majuscule.

  Candidatii straini, trebuie sa depuna la dosar, in plus fata de documentele precizate mai sus, documentele solicitate de Biroul de Relatii Internationale (BRI) al Universitatii Tehnice din Cluj-Napoca. Acestia se vor prezenta la BRI pentru consiliere si ulterior vor depune dosarul complet la Comisia de admitere unde doresc sa concureze.

  Inscrierile se fac la Cluj-Napoca pe Bulevardul Muncii nr. 103-105  si pe strada G. Baritiu nr. 26-28 precum si la extensiile universitare din Alba Iulia, Bistrita, Satu Mare si Zalau.

   

   
 
Modalitate admitere
 • Modalitate admitere  Pentru domeniul de licenta: ”Calculatoare si Tehnologia Informatiei”
  Media generala finala a concursului de admitere pentru fiecare candidat se stabileste dupa cum urmeaza:
  M = (2MB +2NB +6 PM)/10 sau M = (2MB+8PM)/10 (la alegere la inscriere), unde s-a notat cu MB media examenului de bacalaureat, NB nota la proba de bacalaureat (la alegere) la una din materiile: Matematica, Fizica, Informatica sau nota la testul grila de matematica (PM), PM nota probei de matematica din concurs (test grila).

  Pentru celelalte domenii de licenta
  Pentru domeniile de licenta: Inginerie industriala, Inginerie mecanica, Inginerie electrica, Inginerie energetica, Inginerie si Management, Inginerie electronica si telecomunicatii media de admitere se va calcula astfel: M = MB, unde s-a notat cu MB media examenului de bacalaureat. Absolventii care au sustinut la examenul de bacalaureat una din probele Matematica, Informatica, Fizica, Chimie sau Economie, pot sa opteze ca aceasta nota sa fie considerata in proportie de 60% in calculul mediei de admitere. In cazul acestei optiuni, media de admitere se va calcula astfel: M = (4MB+6NB)/10, unde s-a notat cu MB media examenului de bacalaureat si cu NB nota de la proba de bacalaureat.

   

   
 
Concurenta Admitere Facultate
 • Anul curent
  Numar de locuri
  Concurenta pe loc
  Ultima medie de admitere
   
 • Buget
  300
  -
  -
   
 • Taxa
  122
  -
  -
   
 • Total
  422
  -
   
 • Istoric
   
 • 2014
  104
  -
  6.30
   
 • 2013 vara
  256
  -
  -
   
 • 2012
  -
  -
  -
   
 • 2010
  -
  -
  -
   
 
 •  
 •  
 

Daca lucrezi la aceasta facultate si vrei sa adaugi sau sa aduci la zi informatiile click aici.