Date generale admitere facultate
 • Domeniu de studiu

  Arte
   
 • Domeniu de licenta

  Teatru, Muzica
   
 • Specializare

  Dirijat, Pedagogie muzicala, Muzica religioasa, Muzicologie, Interpretare muzicala - canto, Interpretare muzicala - instrumente, Compozitie muzicala
   
 • Acreditare

  Acreditata
   
 • Tip institutie

  De stat
   
 • Taxa anuala Zi

  3000
   
 •  
 •  
 • Perioada inscriere Vara

  20-22 iulie 2015
   
 • Perioada inscriere Toamna

  14-16 septembrie 2015
   
 • Taxa inscriere

  200 Ron
   
 • Acte necesare  Acte necesare la inscriere (depuse intr-un dosar plic):
  • Cerere tip de inscriere - procurata de la secretariatul facultatii
  • Certificatul de nastere in copie legalizata;
  • Diploma de bacalaureat sau diploma echivalenta cu aceasta, in original. In cazul in care candidatul s-a inscris pentru concurs si la o alta facultate, in locul diplomei de bacalaureat in original va anexa copia legalizata precum si copia legitimatiei de concurs la prima facultate (care se autentifica dupa original de catre secretariatul la care se face inscrierea). Candidatii care au promovat examenul de bacalaureat in sesiunea iunie-iulie 2015 sau in sesiunea august-septembrie 2015, pot prezenta la inscriere, in locul diplomei de bacalaureat, adeverinta eliberata de liceu, in care se mentioneaza media generala de la bacalaureat si mediile obtinute in anii de liceu.
  • Adeverinta din care sa rezulte calitatea de student - pentru studentii care doresc sa urmeze o a doua specializare, respectiv diploma de bacalaureat in copie legalizata (originalul ramanand la prima facultate), pentru studentii care doresc sa urmeze o a doua facultate.
  • Diploma de licenta sau diploma de absolvire / insotita de copie, pentru absolventii care doresc sa urmeze o a doua facultate;
  • Adeverinta medicala tip M.S. 18.11, eliberata de cabinetele scolare sau de dispensarul teritorial, din care sa rezulte ca candidatul e apt pentru profilul si specializarea la care concureaza.
  Adeverinta va contine rezultatele la sange (boli venerice) si MRF.
  • 4 fotografii tip buletin de identitate;
  • diplome de laureat, concursuri (fotocopie xerox), daca este cazul
  • certificat de casatorie in fotocopie (xerox), daca este cazul.
  • Copie xerox buletin de indentitate
  • Chitanta taxa de inscriere - 200 RON. Taxa de admitere NU se returneaza in cazul in care candidatul se retrage din concurs. Pentru candidatii care se inscriu la mai multe specializari in cadrul Universitatii de Arte “George Enescu”, taxa de admitere se plateste o singura data.
  • Cererea pentru scutirea taxei de inscriere, la care se anexeaza actele doveditoare.
  La inscriere candidatii vor avea asupra lor un act de identitate (buletin sau pasaport).


   

   
 
Modalitate admitere
 • Modalitate admitere  PROBE DE CONCURS

  INSTRUMENTE

  - proba eliminatorie - admis/respins
  - proba vocationala -  practic
  - proba de specialitate - practic

  CANTO
  - proba eliminatorie - admis/respins
  - proba vocationala -  practic
  - proba de specialitate - practic

  MEDIA GENERALA

  INSTRUMENTE

  - proba tehnica: 75%
  - solfegiu la prima vedere si dictare (in proportie egala) - 25%

  CANTO
  - proba tehnica: 75%
  - auz si solfegiu la prima vedere (in proportie egala): 25%

  PEDAGOGIE MUZICALA
  Proba I - eliminatorie. Verificarea calitatilor vocale si a auzului muzical - proba practica - 23 iulie 2015
  Proba II - Solfegiu la prima vedere - oral - 24 iulie 2015
  Proba III - Dictat melodic si Test de teoria muzicii - scris - 25 iulie 2015

  COMPOZITIE CLASICA
  Proba I - eliminatorie. Testarea aptitudinilor componistice - proba practica - 23 iulie 2015
  Proba II - Solfegiu la prima vedere si verificarea auzului muzical - oral - 24 iulie 2015
  Proba III - Dictat melodic si Test de teoria muzicii - scris - 25 iulie 2015

  COMPOZITIE - JAZZ SI MUZICA USOARA
  Proba I - eliminatorie. Testarea aptitudinilor componistic-interpretative - proba practica - 23 iulie 2015
  Proba II - Solfegiu la prima vedere si verificarea auzului muzical - oral - 24 iulie 2015
  Proba III - Dictat melodic si Test de teoria muzicii - scris - 25 iulie 2015

  MUZICOLOGIE
  Proba I - eliminatorie. Testarea aptitudinilor muzicologice - proba practica - 23 iulie 2015
  Proba II - Solfegiu la prima vedere si verificarea auzului muzical - oral - 24 iulie 2015
  Proba III - Dictat melodic si Test de teoria muzicii - scris - 25 iulie 2015

  DIRIJAT COR ACADEMIC
  Proba I - eliminatorie. Testarea aptitudinilor dirijorale - proba practica - 23 iulie 2015
  Proba II - Solfegiu la prima vedere si verificarea auzului muzical - oral - 24 iulie 2015
  Proba III - Dictat melodic si Test de teoria muzicii - scris - 25 iulie 2015

  MUZICA RELIGIOASA
  Proba I - eliminatorie. Verificarea calitatilor vocale si a auzului muzical - proba practica - 23 iulie 2015
  Proba II - Interpretarea unei cantari psaltice. Paralaghie (solfegiere pe neume bizantine) la prima vedere - oral - 24 iulie 2015
  Proba III - Solfegiu la prima vedere, in notatie lineara. Teste de teoria muzicii - oral - 25 iulie 2015

  Media generala se calculeaza astfel:
  - media de bacaluareat: 10%
  - nota probei II: 40%
  - nota probei III: 50%
   

   
 
Concurenta Admitere Facultate
 • Anul curent
  Numar de locuri
  Concurenta pe loc
  Ultima medie de admitere
   
 • Total
  181
  -
   
 • Istoric
   
 • 2014
  61
  -
  -
   
 • 2012
  -
  -
  -
   
 • 2010
  -
  -
  -
   
 
 •  
 •  
 

Daca lucrezi la aceasta facultate si vrei sa adaugi sau sa aduci la zi informatiile click aici.