Admitere Facultatea de Istorie si Filosofie

Universitatea "Babes-Bolyai" din Cluj-Napoca


Facultate:
Oras: Cluj Napoca
Date generale admitere facultate
 • Domeniu de studiu

  Stiinte sociale si politice, Stiinte umaniste
   
 • Domeniu de licenta

  Stiinte politice, Relatii internationale si studii europene, Stiinte ale comunicarii, Filosofie, Istorie, Studii culturale
   
 • Specializare

  Studii de securitate, Relatii internationale si studii europene, Stiinte ale informarii si documentarii, Filosofie, Istorie, Arheologie, Arhivistica, Istoria artei, Etnologie, Turism cultural
   
 • Acreditare

  acreditata
   
 • Tip institutie

  de stat
   
 • Taxa anuala Zi

  2400
   
 • Taxa anuala ID

  2400
   
 •  
 • Perioada inscriere Vara

  15-18,20,21 iulie 2015
   
 • Perioada inscriere Toamna

  7-11 septembrie 2015
   
 • Taxa inscriere

  130 Ron
   
 • Acte necesare  Acte necesare la inscriere

  Pentru inscrierea la concursul de admitere la Facultatea de Istorie si Filosofie sunt necesare urmatoarele documente:

  • Scrisoarea de motivatie
  • Fisa de inscriere completata cu toate informatiilor solicitate (inclusiv mediile care constituie criteriu de ierarhizare); fisele cu omisiuni nu se iau in considerare. Fisele de inscriere sunt disponibile la Secretariatul facultatii si pot fi xerocopiate sau se pot descarca aici.
  • dovada achitarii taxei de procesare si a taxei de admitere. Plata taxei se poate face la casieria facultatii sau prin mandat postal, in contul IBAN al Universitatii "Babes-Bolyai", nr. RO76TREZ216504601X007224, deschis la Trezoreria Cluj, (Cod Unic de inregistrare - CUI: 4305849) cu specificatia (obligatoriu completa): Taxa de procesare sau admitere pentru Facultatea de Istorie si Filosofie;
  • copie simpla a Cartii de Identitate
  • Certificat de competenta lingvistica doar pentru candidatii la linia de studiu franceza.


  La confirmarea locului, candidatii vor preda urmatoarele acte:

  • diploma de bacalaureat (adeverinta pentru absolventii care au promovat examenul de Bacalaureat in anul 2015) in original (candidatii care depun doar cópii legalizate dupa diploma de bacalaureat sau adeverinta nu pot fi admisi decat pe locuri cu taxa);
  • foaia matricola eliberata de liceu;
  • certificatul de nastere in copie simpla si originalul pentru a fi legalizat la facultate sau in copie legalizata;
  • adeverinta medicala tip, in original, cu mentiunea "Apt pentru studii superioare";
  • doua fotografii format mic (tip carte de identitate);
  • adeverinta (in original) din care sa rezulte calitatea de student integralist (in mod obligatoriu, pentru studentii care urmeaza o a doua specializare);
  • diploma de licenta sau de absolvire pentru licentiatii la a doua facultate; (copie legalizata pentru a beneficia de programul "A doua diploma in UBB")
  • declaratie prin care se confirma locul ocupat (se completeaza la secretariat);
  • un dosar plic;
  • odata cu depunerea dosarului de inscriere, candidatii admisi pe locuri cu taxa au obligatia sa plateasca prima rata din taxa de scolarizare.


   

   
 
Modalitate admitere
 • Modalitate admitere  Criterii de selectie si ierarhizare

  Criteriul de selectie valabil pentru toate specializarile si liniile de studiu: notarea cu „Admis” a Scrisorii de motivatie.

  Domeniul Istorie
  Specializarea ISTORIE (3 ani, invatamant cu frecventa si invatamant fara frecventa)
  - liniile de studiu: romana si maghiara
          
  Specializarea ISTORIA ARTEI (3 ani, invatamant cu frecventa)
  - liniile de studiu: romana si maghiara
          
  Specializarea ARHEOLOGIE  (3 ani, invatamant cu frecventa)
  - liniile de studiu: romana si maghiara
          
  Specializarea ARHIVISTICa (3 ani, invatamant cu frecventa)
  - liniile de studiu: romana si maghiara

  Criteriu de selectie: notarea cu „Admis” a Scrisorii de motivatie.
      
  Criteriu de ierarhizare:
  Media generala la examenul de Bacalaureat: 100%
      
  Criterii de departajare:
          
  Pentru linia romana:
  Nota obtinuta la examenul de Bacalaureat la proba Istorie sau Limba si literatura romana (la alegerea candidatului);
  Nota obtinuta la o alta proba a examenului de Bacalaureat, la alegerea candidatului;
          
  Pentru linia maghiara:
  Nota obtinuta la examenul de Bacalaureat la proba Istorie sau Limba si literatura romana sau Limba si literatura materna  (la alegerea candidatului);
  Nota obtinuta la o alta proba a examenului de Bacalaureat, la alegerea candidatului.
      
  Domeniul Stiinte ale Comunicarii
          
  Specializarea STIINTE ALE INFORMARII sI DOCUMENTARII (3 ani, invatamant cu frecventa)
  - liniile de studiu: romana si maghiara

  Criteriu de selectie: notarea cu „Admis” a Scrisorii de motivatie.
      
  Criteriu de ierarhizare:
  Media generala la examenul de Bacalaureat: 100%
      
  Criterii de departajare:

  Pentru linia romana:
  Nota obtinuta la examenul de Bacalaureat la proba Limba si literatura romana;
  Nota obtinuta la o alta proba a examenului de Bacalaureat, la alegerea candidatului;
          
  Pentru linia maghiara:
  Nota obtinuta la examenul de Bacalaureat la proba Limba si literatura romana sau Limba si literatura materna (la alegere);
  Nota obtinuta la o alta proba a examenului de Bacalaureat, la alegerea candidatului;
      
  Domeniul Studii culturale
          
  Specializarea ETNOLOGIE (3 ani, invatamant cu frecventa)
  - linia de studiu: romana
          
  Specializarea TURISM CULTURAL (3 ani, invatamant cu frecventa)
  - liniile de studiu: romana si maghiara

  Criteriu de selectie: notarea cu „Admis” a Scrisorii de motivatie.
      
  Criteriu de ierarhizare:
  Media generala la examenul de Bacalaureat: 100%
      
  Criterii de departajare:

  Pentru linia romana:
  Nota obtinuta la examenul de Bacalaureat la proba Limba si literatura romana; sau Istorie sau Geografie (la alegere)
  Nota obtinuta la o alta proba a examenului de Bacalaureat, la alegerea candidatului;
          
  Pentru linia maghiara:
  Nota obtinuta la examenul de Bacalaureat la proba Limba si literatura romana sau Limba si literatura materna sau Istorie sau Geografie (la alegere);
  Nota obtinuta la o alta proba a examenului de Bacalaureat, la alegerea candidatului;

   

  Domeniul Relatii internationale si studii europene
          
  Specializarea RELAtII INTERNATIONALE SI STUDII EUROPENE (3 ani, invatamant cu frecventa)
  - liniile de studiu: romana, maghiara si franceza

  Criteriu de selectie: notarea cu „Admis” a Scrisorii de motivatie.
      
  Criteriu de ierarhizare:
  Media generala la examenul de Bacalaureat: 100%
      
  Criterii de departajare:

  Pentru linia romana:
  Nota obtinuta la examenul de Bacalaureat la proba Limba si literatura romana;
  Nota obtinuta la o alta proba a examenului de Bacalaureat, la alegerea candidatului;
          
  Pentru linia maghiara:
  Nota obtinuta la examenul de Bacalaureat la proba Limba si literatura romana sau Limba si literatura materna (la alegere);
  Nota obtinuta la o alta proba a examenului de Bacalaureat, la alegerea candidatului;

  Pentru candidatii la linia de studiu franceza admiterea va contine o proba de competenta lingvistica notata cu ADMIS/RESPINS. La aceasta proba se pot recunoste dioplomele: DALF (Diplôme approfondi de langue française) C1,C2, DELF (Diplôme d'études en langue française) B2, TCF (Test de connaissance du français)  B2, C1, C2, TEF (Test d'évaluation du français)  B2, C1,C2
      
  Domeniul stiinte politice
          
  Specializarea STUDII DE SECURITATE (3 ani, invatamant cu frecventa)
  - linia de studiu: romana

  Criteriu de selectie: notarea cu „Admis” a Scrisorii de motivatie.
      
  Criteriu de ierarhizare:
  Media generala la examenul de Bacalaureat: 100%
      
  Criterii de departajare:

  Pentru linia romana:
  Nota obtinuta la examenul de Bacalaureat la proba Limba si literatura romana;
  Nota obtinuta la o alta proba a examenului de Bacalaureat, la alegerea candidatului;
      
  Domeniul Filosofie
          
  Specializarea FILOSOFIE (3 ani, invatamant cu frecventa si invatamant fara frecventa - doar la linia romana)
  - liniile de studiu: romana si maghiara

  Criteriu de selectie: notarea cu „Admis” a Scrisorii de motivatie.
      
  Criteriu de ierarhizare:
  Media generala la examenul de Bacalaureat: 100%
      
  Criterii de departajare:

  Pentru linia romana:
  Nota obtinuta la examenul de Bacalaureat la proba Filosofie sau Logica si argumentare sau Limba si literatura romana (la alegerea candidatului);
  Nota obtinuta la o alta proba a examenului de Bacalaureat, la alegerea candidatului;
          
  Pentru linia maghiara:
  Nota obtinuta la examenul de Bacalaureat la proba Filosofie sau Logica si argumentare sau Limba si literatura romana sau Limba si literatura materna  (la alegerea candidatului);
  Nota obtinuta la o alta proba a examenului de Bacalaureat, la alegerea candidatului.

  Pentru LICENTIATI se aplica aceleasi criterii de selectie ca si pentru absolventii de liceu.

  Criterii specifice:

  Dupa prezentarea scrisorii de motivatie, vor fi admisi cu nota 10 absolventii de liceu care au obtinut cel putin un premiu I, II sau III la concursurile la nivel national sau pe grupe de tari, recunoscute de Ministerul Educatiei, Cercetarii si Inovarii (Olimpiade sau sesiuni de conferinte stiintifice pentru elevi recunoscute MECI) in cel putin unul din ultimii trei ani de scolarizare. Candidatii care au obtinut performantele respective pe timpul studiilor liceale beneficiaza de facilitatile de mai sus pe o perioada de maximum 3 ani de la absolvirea liceului.

  Se iau in considerare premiile obtinute la urmatoarele discipline: Istorie (pentru domeniile Istorie, stiinte ale comunicarii, Studii culturale, Relatii internationale si studii europene, stiinte politice), Limba latina (pentru specializarile din domeniul Istorie), Istoria Artei (pentru specializarea Istoria Artei), Limba si literatura romana respectiv Limba si literatura maghiara (pentru specializarile Biblioteconomie si stiinta informarii, Etnologie si Turism cultural), Limba moderna (pentru speacializarile din domeniul Studii culturale), Geografie (pentru specializarea Turism cultural),  Filosofie si Logica (pentru specializarea Filosofie).

  Autorii lucrarilor care intrunesc cel putin 70 de puncte la Concursul de eseuri organizat de linia maghiara a Departamentului de Filosofie, au posibilitatea de a se inscrie pe locuri bugetate din cele prevazute pentru linia maghiara a specializarii Filosofie fara a depune scrisoarea de motivatie.

   

   
 
Concurenta Admitere Facultate
 • Anul curent
  Numar de locuri
  Concurenta pe loc
  Ultima medie de admitere
   
 • Buget
  351
  -
  -
   
 • Taxa
  808
  -
  -
   
 • Total
  1159
  -
   
 • Istoric
   
 • 2014
  931
  -
  6,10
   
 • 2013 vara
  932
  -
  -
   
 • 2012
  -
  -
  -
   
 • 2010
  -
  -
  -
   
 • 2009
  -
  -
  6.19
   
 • 2008
  -
  -
  5.83
   
 • 2007
  -
  -
  8.67
   
 
 •  
 •  
 

Daca lucrezi la aceasta facultate si vrei sa adaugi sau sa aduci la zi informatiile click aici.