Admitere Facultatea de Jurnalism si Stiintele Comunicarii

Universitatea Bucuresti


Facultate:
Oras: Bucuresti
Date generale admitere facultate
 • Domeniu de studiu

  Stiinte sociale si politice
   
 • Domeniu de licenta

  Stiinte ale comunicarii
   
 • Specializare

  Jurnalism, Comunicare si relatii publice, Publicitate
   
 • Acreditare

  Acreditata
   
 • Tip institutie

  De stat
   
 • Taxa anuala Zi

  3100
   
 •  
 •  
 • Perioada inscriere Vara

  9-18 iulie 2015
   
 • Perioada inscriere Toamna

  3-11 septembrie 2015
   
 • Taxa inscriere

  150 Ron
   
 • Acte necesare  Pentru inscrierea la concursul de admitere, candidatii vor completa  fisa-tip de inscriere, in care vor mentiona, sub semnatura proprie, toate datele solicitate in formularul respectiv. Candidatii din rândul minoritatilor nationale vor preciza, in fisa de inscriere, disciplinele pe care le-au studiat in liceu in limba materna si pentru care solicita sa sustina probele in limba respectiva.

  Acte necesare la inscriere:
  - fisa-tip de inscriere ;
  - diploma de bacalaureat sau diploma echivalenta cu aceasta, in original sau copie legalizata sau adeverinta (in cazul liceelor la care nu s-au eliberat diplomele pentru promotia 2015) eliberata de catre institutia de invatamânt, in care se mentioneaza media generala, notele la probele examenului de bacalaureat, termenul de valabilitate si faptul ca nu a fost eliberata diploma;
  - certificatul de nastere, in copie legalizata;
  - diploma de olimpic, in copie, numai pentru candidatii care se inscriu ca olimpici ;
  - adeverinta medicala-tip, din care sa rezulte ca este apt pentru facultatea la care candideaza;
  - trei fotografii tip buletin de identitate;
  - B.I sau C.I   in copie;
  - chitanta de plata a taxei de inscriere la concursul de admitere  in conformitate cu taxele aprobate de Senatul Universitatii din Bucuresti
  - atestatul de recunoastere a studiilor efectuate in afara României, eliberat de catre directia de specialitate din cadrul M.E.C.S.

  Numai pentru persoanele care solicita scutirea de taxa la inscriere la concursul de admitere, se va prezenta unul din urmatoarele documente:

  - copie legalizata de pe certificatele de deces ale parintilor (in cazul celor orfani de ambii parinti);
  - adeverinte de la casa de copii (in cazul celor aflati in aceasta situatie);
  - adeverinte din care sa rezulte calitatea de personal didactic, in activitate, a sustinatorilor legali;
  - adeverinte din care sa rezulte calitatea de personal incadrat in Universitatea din Bucuresti pentru sustinatorii legali ai candidatului.

  Inscrierea la domeniul TEOLOGIE, pentru absolventii seminariilor teologice liceale, se poate face numai pe baza diplomei de bacalaureat, exceptie facând absolventii de seminar din seriile anterioare anului 1992, a caror diploma a fost echivalata cu cea de bacalaureat; in plus, candiatii sunt obligati sa prezinte certificatul de botez, precum si acordul scris al Arhiepiscopiei sau Episcopiei de care acestia apartin (acceptul forului bisericesc care-i poate oferi pe parcursul studiilor sumele banesti cuvenite: donatii, burse, semiburse etc.) si in cadrul careia urmeaza a  fi  repartizati.

  Cei care se inscriu si urmeaza doua facultati vor prezenta originalul diplomei de bacalaureat la facultatea la care au fost admisi pe locurile finantate de la buget, iar copia legalizata la cealalta facultate.

   

   
 
Modalitate admitere
 • Modalitate admitere


  Admitere la specializarea JURNALISM - sesiunea iulie 2015

  Examenul de admitere, cu durata de 3 ore, consta intr-o proba scrisa cu trei subiecte:
  - limba romana
  - naratiune
  - argumentare

  Limba romana
  Subiectul de limba romana pune accentul pe recunoasterea si corectarea unor greseli de morfologie, sintaxa, lexic si semantica in enunturile unui text.

  Naratiune
  Pentru a ancora naratiunea intr-o realitate factuala, aceasta va fi construita pornindu-se de la un text jurnalistic aparut intr-o publicatie tiparita sau online.

  Argumentare
  Pentru a ancora argumentarea intr-o realitate factuala, aceasta va fi construita  pornindu-se de la un text jurnalistic aparut intr-o publicatie tiparita sau online.

  Admitere la specializarea COMUNICARE SI RELATII PUBLICE - sesiunea iulie 2015

  Examenul de admitere, cu durata de 3 ore, consta intr-o proba scrisa cu trei subiecte:
  - limba romana
  - argumentare
  - creativitate

  Subiectul de limba romana isi propune sa verifice cunostiintele candidatilor referitoare la:
  1. Stapanirea lexicului limbii romane
  2. Cunoasterea semanticii
  3. Cunosterea unor aspecte ale morfologiei
  4. Cunoasterea si aplicarea regulilor punctuatiei si ale ortografiei

  Subiectul de argumentare urmareste sa verifice abilitatile candidatilor de a dezbate o tema, de a exprima in mod clar si convingator anumite opinii, de a identifica argumente si elementele care le sustin si de a construi contra-argumente in raport cu argumentele dintr-un anume text.

  Subiectul de creativitate isi propune sa dezvaluie aptitudinile candidatilor de a construi, cu ajutorul unor mijloace stilistice adecvate, mesaje care sa prezinte in mod expresiv o anumita realitate.

  Admitere la specializarea PUBLICITATE - sesiunea iulie 2015

  Examenul de admitere, cu durata de 3 ore, consta intr-o proba scrisa cu trei subiecte:
  - limba romana
  - creativitate
  - argumentare

  Subiectul de limba romana nu cuprinde elemente de sintaxa a propozitiei sau a frazei (de gramatica), ci cuprinde elemente de lexic, morfologie (care vizeaza vorbirea corecta), semantica, fonetica, ortografie si punctuatie.

  Subiectul de creativitate presupune redactarea unui text narativ pe baza unui suport, a unui stimul dat, ca de exemplu: o imagine, o situatie data, un final, un inceput, un proverb etc

  Subiectul de argumentare presupune construirea unui text argumentativ in care candidatii sa-si exprime opinia (pro sau contra) asupra unei probleme/chestiuni/ situatii actuale care genereaza dezbateri si controverse.


  Admiterea se face pe baza de concurs, organizat pentru absolventii de liceu cu diploma de bacalaureat.

  Criteriile de departajare in cazul mediilor egale
  In cazul in care sunt mai multi candidati cu aceeasi nota pe ultima pozitie la locurile finantate de la buget, sau pe locurile de la taxa, conform cifrei de scolarizare, se vor aplica urmatoarele criterii de departajare.
  1. Nota de la naratiune/ creativitate.
  2. Nota de la argumentare.
  3. Media generala de la bacalaureat.

  Repartitia candidatilor declarati admisi se face strict in ordinea mediilor: buget, taxa, ID, in functie de optiunile bifate in fisa de inscriere.
  Toti candidatii care dau admitere pot opta si pentru cursurile cu frecventa redusa (ID), prin bifarea acestei optiuni in fisa de inscriere, fara alte costuri suplimentare.


   

   
 
Concurenta Admitere Facultate
 • Anul curent
  Numar de locuri
  Concurenta pe loc
  Ultima medie de admitere
   
 • Buget
  135
  -
  -
   
 • Istoric
   
 • 2014
  465
  -
  -
   
 • 2013 vara
  415
  -
  -
   
 • 2012
  200
  -
  -
   
 • 2010
  -
  -
  380
   
 • 2008
  -
  6.42
  5.91
   
 • 2007
  -
  10.48
  5.86
   
 • 2006
  -
  3.87
  -
   
 • 2005
  -
  10.04
  6.23
   
 
 •  
 •  
 

Daca lucrezi la aceasta facultate si vrei sa adaugi sau sa aduci la zi informatiile click aici.