Admitere Facultatea de Limbi si Literaturi Straine

Universitatea Bucuresti


Facultate:
Oras: Bucuresti
Date generale admitere facultate
 • Domeniu de studiu

  Stiinte umaniste
   
 • Domeniu de licenta

  Limba si literatura, Limbi moderne aplicate, Studii culturale
   
 • Specializare

  Limba si literatura neogreaca - Limba si literatura moderna, O limba si literatura moderna A - O limba si literatura moderna B, Studii iudaice, Studii americane
   
 • Acreditare

  Acreditata
   
 • Tip institutie

  De stat
   
 • Taxa anuala Zi

  3200
   
 •  
 •  
 • Perioada inscriere Vara

  9-18 iulie 2015
   
 • Perioada inscriere Toamna

  3-11 septembrie 2015
   
 • Taxa inscriere

  250 Ron
   
 • Acte necesare  Pentru inscrierea la concursul de admitere, candidatii vor completa  fisa-tip de inscriere, in care vor mentiona, sub semnatura proprie, toate datele solicitate in formularul respectiv. Candidatii din rândul minoritatilor nationale vor preciza, in fisa de inscriere, disciplinele pe care le-au studiat in liceu in limba materna si pentru care solicita sa sustina probele in limba respectiva.

  Acte necesare la inscriere:
  - fisa-tip de inscriere ;
  - diploma de bacalaureat sau diploma echivalenta cu aceasta, in original sau copie legalizata sau adeverinta (in cazul liceelor la care nu s-au eliberat diplomele pentru promotia 2015) eliberata de catre institutia de invatamânt, in care se mentioneaza media generala, notele la probele examenului de bacalaureat, termenul de valabilitate si faptul ca nu a fost eliberata diploma;
  - certificatul de nastere, in copie legalizata;
  - diploma de olimpic, in copie, numai pentru candidatii care se inscriu ca olimpici ;
  - adeverinta medicala-tip, din care sa rezulte ca este apt pentru facultatea la care candideaza;
  - trei fotografii tip buletin de identitate;
  - B.I sau C.I   in copie;
  - chitanta de plata a taxei de inscriere la concursul de admitere  in conformitate cu taxele aprobate de Senatul Universitatii din Bucuresti
  - atestatul de recunoastere a studiilor efectuate in afara României, eliberat de catre directia de specialitate din cadrul M.E.C.S.

  Numai pentru persoanele care solicita scutirea de taxa la inscriere la concursul de admitere, se va prezenta unul din urmatoarele documente:

  - copie legalizata de pe certificatele de deces ale parintilor (in cazul celor orfani de ambii parinti);
  - adeverinte de la casa de copii (in cazul celor aflati in aceasta situatie);
  - adeverinte din care sa rezulte calitatea de personal didactic, in activitate, a sustinatorilor legali;
  - adeverinte din care sa rezulte calitatea de personal incadrat in Universitatea din Bucuresti pentru sustinatorii legali ai candidatului.

  Inscrierea la domeniul TEOLOGIE, pentru absolventii seminariilor teologice liceale, se poate face numai pe baza diplomei de bacalaureat, exceptie facând absolventii de seminar din seriile anterioare anului 1992, a caror diploma a fost echivalata cu cea de bacalaureat; in plus, candiatii sunt obligati sa prezinte certificatul de botez, precum si acordul scris al Arhiepiscopiei sau Episcopiei de care acestia apartin (acceptul forului bisericesc care-i poate oferi pe parcursul studiilor sumele banesti cuvenite: donatii, burse, semiburse etc.) si in cadrul careia urmeaza a  fi  repartizati.

  Cei care se inscriu si urmeaza doua facultati vor prezenta originalul diplomei de bacalaureat la facultatea la care au fost admisi pe locurile finantate de la buget, iar copia legalizata la cealalta facultate.

   

   
 
Modalitate admitere
 • Modalitate admitere  1.LIMBA SI LITERATURA (Filologie):
  a)admitere pe baza de examen scris - se va alege o singura specializare A din lista de mai jos:
  Engleza / Germana / Neerlandeza / Franceza / Spaniola / Araba / Chineza / Japoneza in combinatie cu una dintre specializarile B din lista de mai jos:
  Engleza / Germana / Suedeza / Catalana / Franceza / Italiana / Latina / Portugheza / Spaniola / Persana / Rusa / Romana
  - Cele doua specializari trebuie sa fie diferite.
  - Sunt excluse combinatiile Spaniola - Italiana.
  - La inscrieri, candidatii vor putea opta pentru mai multe specializari B, care vor fi specificate in ordinea preferintelor,insa vor fi declarati admisi la una singura dintre ele.
  b)admitere pe baza mediei de la Bacalaureat - se pot alege pana la 3 specializari A din lista de mai jos, dar acesteavor fi considerate inscrieri separate; taxa de inscriere achitata va fi mai mare.
  Italiana / Portugheza / Filologie Clasica / Rusa / Slave (Polona, Slovaca, Ucraineana) / Maghiara / Neogreaca / Rromani in combinatie cu una dintre specializarile B din lista de mai jos:
  Engleza / Germana / Suedeza / Catalana / Franceza / Italiana / Latina / Portugheza / Spaniola / Persana / Rusa / Romana
  - Cele doua specializari trebuie sa fie diferite.
  - Sunt excluse combinatiile, indiferent de ordinea A-B: Spaniola - Italiana, Rusa - Portugheza, Rusa - Latina,Portugheza - Latina..
  - La inscrieri, candidatii vor putea opta pentru mai multe specializari B, care vor fi specificate in ordinea preferintelor,insa vor fi declarati admisi la una singura dintre ele

  Filologia Clasica e o sectie cu program complet (Latina A + Greaca veche B) si, in consecinta, NU se va combina cunicio specializare B din lista de mai sus.

  2. STUDII CULTURALE
  a) admitere pe baza unei probe mixte (50% proba scrisa la limba engleza + 50% media de la Bacalaureat) - Studii Americane
  intra in combinatie cu una dintre limbile B din lista de mai jos, ca disciplina complementara:
  Germana / Suedeza / Catalana / Franceza / Italiana / Latina / Portugheza / Spaniola / Persana / Rusa / Romana
  b) admitere pe baza mediei de la Bacalaureat - Studii Iudaice
  intra in combinatie cu una dintre limbile B din lista de mai jos, ca disciplina complementara:
  Engleza / Germana / Suedeza / Catalana / Franceza / Italiana / Latina / Portugheza / Spaniola / Persana / Rusa

  3. LIMBI MODERNE APLICATE
  a) admitere pe baza de examen scris - sectiile cu profil de Traducere si Interpretare; se va alege o combinatie de doua limbi dintre urmatoarele sase:
  Engleza / Germana / Franceza / Italiana / Spaniola / Rusa cu mentiunea ca orice combinatie intre ultimele 3 limbi din lista (Italiana, Spaniola, Rusa) este exclusa.
  b) admitere pe baza mediei de la Bacalaureat – sectiile Limbi Moderne Aplicate (L.M.A.); se va alege o combinatie intre:
  Engleza A si una dintre specializarile B: Germana / Franceza / Italiana / Spaniola / Rusa

  Pentru sectiile la care admiterea se face prin media de la Bacalaureat, in cazurile de egalitate, pentru departajare se va folosi calificativul obtinut la proba de limba straina de la examenul de Bacalaureat, iar apoi nota la proba scrisa de limba si literatura romana de la examenul de Bacalaureat.

   

   
 
Concurenta Admitere Facultate
 • Anul curent
  Numar de locuri
  Concurenta pe loc
  Ultima medie de admitere
   
 • Buget
  425
  -
  -
   
 • Taxa
  652
  -
  -
   
 • Total
  1077
  -
   
 • Istoric
   
 • 2014
  1156
  -
  -
   
 • 2013 vara
  1286
  -
  -
   
 • 2012
  660
  -
  -
   
 • 2010
  -
  -
  -
   
 
 •  
 •  
 

Daca lucrezi la aceasta facultate si vrei sa adaugi sau sa aduci la zi informatiile click aici.