Date generale admitere facultate
 • Domeniu de studiu

  Stiinte umaniste, Teologie
   
 • Domeniu de licenta

  Limba si literatura, Limbi moderne aplicate, Istorie, Studii culturale, Teologie
   
 • Specializare

  Limba si literatura romana, Limba si literatura moderna, Filologie clasica, Limbi moderne aplicate, Istorie, Studii culturale, Teologie pastorala
   
 • Acreditare

  Acreditata
   
 • Tip institutie

  De stat
   
 • Taxa anuala Zi

  3000
   
 •  
 •  
 • Perioada inscriere Vara

  13-27 iulie 2015
   
 • Perioada inscriere Toamna

  15-19 septembrie 2015
   
 • Taxa inscriere

  100 Ron
   
 • Acte necesare

   

  Documente necesare inscrierii pentru admitere:
  - Cerere de inscriere, formular tip;
  - Diploma de bacalaureat sau diploma echivalenta cu aceasta, in original sau copie legalizata, cu urmatoarea precizare: neprezentarea diplomei de bacalaureat in etapa de confirmari programata imediat dupa afisarea rezultatelor, va conduce la descalificarea celor in cauza de la forma de invatamant fara taxa;
  - Adeverinta medicala in original conform solicitarii tuturor facultatilor;
  - 3 fotografii color tip buletin de identitate;
  - Certificatul de nastere in copie legalizata la notariat;
  - Foaie matricola sau adeverinta eliberata de liceu, din care sa rezulte mediile generale obtinute in cei 4 (sau 5) ani de studii liceale, precum si mediile anuale;
  - Acte doveditoare in original pentru cei care solicita scutirea de taxa de inscriere la admitere;
  - Diploma / diplomele in original pentru candidatii care au obtinut premii la concursurile nationale sau internationale sau concursuri interjudetene de specialitate recunoscute de MECTS, respectiv olimpiadele judetene de specialitate recunoscute de MECTS;
  - Diploma de licenta sau diploma echivalenta cu aceasta, in original sau copie legalizata, pentru absolventii care doresc sa urmeze o a doua specializare;
  - Copie legalizata dupa foaia matricola pentru absolventii cu diploma de licenta, respectiv absolvire care doresc sa urmeze o a doua specializare.

  Candidatii care au promovat examenul de bacalaureat in sesiunea iunie - iulie 2015 pot prezenta la inscriere, in locul diplomei de bacalaureat sau a copiei legalizata a acesteia, adeverinta eliberata de liceu, in care se mentioneaza rezultatele obtinute la bacalaureat si in timpul cursurilor liceale.

   

   
 
Modalitate admitere
 • Modalitate admitere  MODALITATEA DE ADMITERE

  Specializarea Limbi Moderne Aplicate:
  - 80% notele de la cele doua teste de competenta lingvistica (proba scrisa) pentru cele doua limbi straine alese (in proportie egala, 40% + 40%)
  - 20% media generala de la examenul de bacalaureat

  Limbi si Literaturi
  - 80% notele de la cele doua teste (proba scrisa) sau interviuri pentru cele doua limbi alese (in proportie egala, 40% + 40%), dupa cum urmeaza:
  - test (proba scrisa) la limba romana
  - test de competenta lingvistica (proba scrisa): limbile engleza, franceza, germana, spaniola sau proba orala (interviu) pentru limbile italiana, sarba, rusa, latina
  - 20% media generala de la examenul de bacalaureat

  Limba si literatura latina (Filologie clasica) - nivel incepatori
  - 40% nota de la proba orala (interviu motivational)
  - 40% nota de la testul scris, testul de competenta lingvistica sau proba orala la a doua limba aleasa
  - 20% media generala de la examenul de bacalaureat

  Istorie
  - 60% nota de la proba orala (interviu motivational)
  - 40% media generala de la examenul de bacalaureat

  Teologie
  - 50% nota de la testul grila, disciplina Dogmatica ortodoxa
  - 10% nota de la proba de verificare a aptitudinilor muzicale
  - 40% media generala de la examenul de bacalaureat

  Studii culturale
  - 40% nota de la proba orala (interviu motivational)
  - 40% media generala de la examenul de bacalaureat
  - 20% nota de la disciplina Limba si literatura romana de la bacalaureat

  Pentru candidatii care au obtinut certificate internationale de competenta lingvistica, sunt posibile, la solicitarea acestora, urmatoarele echivalari:

  Limba engleza:

  Examene Cambridge:
  - Proficiency A, B sau C - nota 10
  Advanced A, B sau C - nota 10
  - First A - nota 10, B - nota 9,50, C - nota 9

  IELTS - 5.5: nota 8; 6: nota 9; 6,5+: nota 10
  TOEFL - 46-59: nota 8; 60-78: nota 9; 79+: nota 10

  Limba franceza: DALF - nota 10, DELF B2 - nota 10

  Limba germana: Schprachdiplom – nota 10, Goethe Zertifikat echivalarea se face conform Nivelelor Cadrului European Comun de Referinta pentru Limbi Moderne

  Limba intaliana: PLIDA, CELI, CILS – nivel C2 si C1 – nota 10, nivel B2 – nota 9.50

  Limba spaniola: DELE superior – nota 10, DELE mediu – nota 9.50, DELE initial – nota 9.

  Candidatul poate sa aleaga fie echivalarea certificatului de competenta lingvistica pe baza grilei de mai sus, fie sustinerea testului de competenta lingvistica propus de facultate.


  CRITERII DE DEPARTAJARE
  Admiterea in ciclul de studii universitare se face strict in ordinea descrescatoare a mediilor de admitere obtinute de candidati, in functie de optiunile candidatilor si in limita numarului de locuri pentru care se organizeaza concursul.

  Numarul de locuri bugetate nu poate fi depasit.
  Daca sunt mai multi candidati cu medii egale pe ultimul loc, se vor aplica urmatoarele criterii de departajare stabilite de Consiliul facultatii:
  1) media notelor la specialitatea A la liceu sau la testul de competenta, la limbile care nu au fost studiate in liceu;
  2) media notelor la specialitatea A' la liceu sau la testul de competenta, la limbile care nu au fost studiate in liceu.

   

   
 
Concurenta Admitere Facultate
 • Anul curent
  Numar de locuri
  Concurenta pe loc
  Ultima medie de admitere
   
 • Buget
  316
  -
  -
   
 • Taxa
  299
  -
  -
   
 • Total
  615
  -
   
 • Istoric
   
 • 2014
  615
  -
  -
   
 • 2012
  -
  -
  -
   
 • 2010
  -
  -
  -
   
 
 •  
 •  
 

Daca lucrezi la aceasta facultate si vrei sa adaugi sau sa aduci la zi informatiile click aici.