Date generale admitere facultate
 • Domeniu de studiu

  Arte, Stiinte sociale si politice, Stiinte umaniste
   
 • Domeniu de licenta

  Teatru, Stiinte ale comunicarii, Limba si literatura, Limbi moderne aplicate, Studii culturale
   
 • Specializare

  Artele spectacolului, Teatrologie - Management cultural, Stiinte ale informarii si documentarii, Limba si literatura romana, Limba si literatura moderna, Limbi moderne aplicate
   
 • Acreditare

  Acreditata
   
 • Tip institutie

  De stat
   
 • Taxa anuala Zi

  2300
   
 •  
 •  
 • Perioada inscriere Vara

  13-17 iulie 2015
   
 • Perioada inscriere Toamna

  7-12 septembrie 2015
   
 • Taxa inscriere

  150 Ron
   
 • Acte necesare  Acte Necesare
  Pentru inscrierea la concursul de admitere, candidatii vor completa o cerere-tip, cu precizarea optiunilor (invatamant cu frecventa, pe locuri subventionate sau cu taxa) la care se anexeaza urmatoarele acte:
  a) diploma de bacalaureat in original sau copie legalizata la notariat.
  Absolventii de liceu din promotia 2015 pot prezenta, in locul diplomei de bacalaureat, o adeverinta-tip care sa ateste absolvirea liceului si promovarea examenului de bacalaureat si care sa conțina rezultatele obtinute la fiecare disciplina, precum si media generala de la bacalaureat. Candidatii din aceasta categorie care vor fi declarati admisi in urma concursului din iulie 2015 au obligatia de a depune la facultate diploma de bacalaureat in original pana cel tarziu in 24 iulie 2015, iar cei admisi in septembrie 2015, pana in 18 septembrie 2015. Studentii admisi la doua facultati au obligatia sa prezinte diploma de bacalaureat in original la facultatea urmata in regim fara taxa si o copie legalizata la cealalta facultate.
  b) certificatul de competenta lingvistica intr-o limba de circulatie internationala, obtinut la examenul de bacalaureat sau certificatele internationale recunoscute.
  Candidatii de la specializarile Engleza, Germana si Franceza, care vor opta pentru luarea in considerare a certificatelor internationale recunoscute obtinute in timpul anilor de liceu in vederea departajarii, in locul notei de la examenul de bacalaureat la limba straina, vor prezenta la dosar unul din certificatele internationale: Toefl, Cambridge First Certificate, Cambridge Advanced Certificate, Cambridge Proficiency Certificate – pentru engleza, Sprachdiplom II, Zertifikat Deutsch, Zertifikat Mittelstufe Deutsch, Test DaF, Österreichisches Sprachdiplom – pentru germana, si DALF, DELF, DL – pentru franceza. Evaluarea acestora se va face de catre comisia de admitere, in functie de nivelul de competenta.
  in situatiile exceptionale in care candidatii nu au avut posibilitatea sa studieze in liceu limba straina la care ar dori sa se inscrie la studiile de licenta, colectivul de specialitate va crea o comisie care ii va testa pe candidati (interviu + test scris), in vederea evaluarii si notarii corespunzatoare, conform Cadrului de Referinta al Uniunii Europene privind limbile straine. Nota comisiei va fi luata in considerare la calculul mediei la admitere pentru departajare.
  c) certificatul de nastere in copie legalizata;
  d) cartea de identitate in copie;
  e) adeverinta medicala-tip eliberata de cabinetele scolare sau teritoriale;
  f) trei fotografii tip buletin de identitate;
  g) adeverinta din care sa rezulte calitatea de student (pentru studentii care urmeaza o a doua specializare, cu obligatia de a se mentiona regimul regimul de studiu – „pe loc subventionat de la buget” sau „cu taxa” – in care urmeaza prima specializare);
  h) adeverinta din care sa rezulte regimul de studiu („pe loc subventionat de la buget” sau „cu taxa”) si perioada in care au beneficiat de loc subventionat, pentru absolventii care doresc sa urmeze o a doua facultate;
  i) diploma de licenta, diploma echivalenta cu aceasta sau diploma de absolvire, in original sau copie legalizata, pentru candidatii la studiile universitare de masterat, precum si pentru absolventii care doresc sa urmeze o a doua specializare; aceasta a doua categorie de candidati, vor prezenta obligatoriu si o adeverinta din care sa rezulte regimul studiilor efectuate („pe loc subventionat de la buget” sau „cu taxa” si perioada in care au beneficiat de loc subventionat);
  j) chitanta de achitare a taxei de inscriere la concursul de admitere, conform Hotararii Senatului Universitatii “Lucian Blaga” din Sibiu.
  Sunt scutiti de taxa de inscriere, la o singura specializare, candidatii orfani de ambii parinti, cei proveniti din casele de copii sau plasament familial, copiii cadrelor didactice titulare in unitati si institutii de invatamant care fac parte din sistemul national de invatamant. Scutirea de plata a taxelor de inscriere la concurs se face numai pe baza actelor doveditoare prezentate de candidati, din care sa rezulte ca fac parte din una dintre categoriile enumerate.
  De asemenea, sunt scutiti de plata taxei la admitere candidatii cu dizabilitati dovedite prin documente eliberate de catre organele abilitate de lege, din care rezulta ca se incadreaza in categoria persoanelor cu handicap acut sau grav.
  k) candidatii inscrisi la doua facultati vor prezenta si copia legitimatiei de inscriere la prima facultate sau o adeverinta eliberata de secretariatul facultatii la care au facut prima inscriere.
   

   
 
Modalitate admitere
 • Modalitate admitere  STUDII UNIVERSITARE DE LICENTA

  A. DOMENIUL FILOLOGIE

  a) LIMBA SI LITERATURA
  Specializari:
  1. Limba si literatura engleza - O limba si literatura moderna (germana sau franceza) sau Limba si literatura romana - acreditata
  Durata studiilor: 6 semestre (invatamant cu frecventa)
  Criterii de selectie:
  – Media la examenul de bacalaureat: 100 %
  2 . Limba si literatura franceza - O limba si literatura moderna (engleza, germana) sau Limba si literatura romana - acreditata
  Durata studiilor: 6 semestre (invatamant cu frecventa)
  Criterii de selectie:
  - Media la examenul de bacalaureat: 100 %
  3. Limba si literatura germana - O limba si literatura moderna (engleza sau franceza) sau Limba si literatura romana – acreditata
  Durata studiilor: 6 semestre (invatamant cu frecventa)
  Criterii de selectie:
  - Media la examenul de bacalaureat: 100 %
  4. Limba si literatura romana - O limba si literatura moderna (engleza, franceza sau germana) – acreditata
  Durata studiilor: 6 semestre (invatamant cu frecventa)
  Criterii de selectie:
  - Media la examenul de bacalaureat: 100 %
  5. Limba si literatura chineza - Limba si literatura engleza - autorizata
  Durata studiilor: 6 semestre (invatamant cu frecventa)
  Criterii de selectie:
  - Media la examenul de bacalaureat: 100 %

  Criterii de departajare:
  1. Nota obtinuta la examenul de bacalaureat pentru proba scrisa de Limba si literatura romana;
  2. Nota obtinuta la examenul de bacalaureat pentru Limba si literatura moderna/materna sau certificat recunoscut international;
  3. Nota obtinuta la examenul de bacalaureat pentru prima disciplina umanista;
  Nota: Candidatii care doresc sa li se ia in considerare pentru departajare certificatele internationale obtinute pentru engleza, germana sau franceza, sunt obligati sa mentioneze acest lucru in fisa de inscriere la concursul de admitere. In caz contrar, li se va lua in considerare nota la limba straina pentru care au optat la bacalaureat, fara a se lua in considerare contestatiile ulterioare.

  b) LIMBI MODERNE APLICATE
  Specializarea: Limbi Moderne Aplicate: Engleza, Franceza, Germana - acreditata
  Durata studiilor: 6 semestre (invatamant cu frecventa)

  Criterii de selectie:
  - Media la examenul de bacalaureat: 100 %
  Criterii de departajare::
  1. Nota obtinuta la examenul de bacalaureat pentru proba scrisa de Limba si literatura romana;
  2. Nota obtinuta la examenul de bacalaureat pentru Limba si literatura moderna/materna sau certificat recunoscut international;
  3. Nota obtinuta la examenul de bacalaureat pentru prima disciplina umanista;

  B. DOMENIUL STIINTE ALE COMUNICARII
  Specializarea stiinte ale informarii si documentarii – acreditata
  Durata studiilor: 6 semestre (invatamant cu frecventa)

  Criterii de selectie:
  - Media la examenul de bacalaureat: 100 %
  Criterii de departajare:
  1. Nota obtinuta la examenul de bacalaureat pentru proba scrisa de Limba si literatura romana;
  2. Nota obtinuta la examenul de bacalaureat pentru Limba si literatura moderna/materna sau certificat recunoscut international;
  3. Nota obtinuta la examenul de bacalaureat pentru prima disciplina umanista;

  C. DOMENIUL ARTELE SPECTACOLULUI
  Specializari:
  1. Artele spectacolului - Actorie - specializare acreditata
  Durata studiilor: 6 semestre (invatamant cu frecventa)
  Probe de concurs (18-19 iulie 2015):
  - Vizita medicala - proba eliminatorie (18 iulie 2015);
  - Actorie - etapa I - proba eliminatorie* (18 iulie 2015);
  * proba va consta in recitarea unei poezii (balade, fabule, poezii de dragoste, filosofice, etc.), in prezentarea a 1-2 povestiri si a doua monologuri din repertoriul propriu, la alegerea candidatului. Se acorda calificativul Admis sau Respins.
  - Actorie - etapa a II-a - proba de aptitudini*, cu nota (19 iulie 2015);
  * proba consta in prezentarea unor poezii, a unei povestiri si a unui monolog din repertoriul candidatului, la alegerea Comisiei de concurs.
  Nota: Candidatii de la specializarea Artele spectacolului (Actorie) au obligatia de a depune la Comisia de concurs un dosar care sa cuprinda mai multe poezii, povestiri si monologuri, pentru probele de concurs.

  Criterii de selectie:
  - Proba de aptitudini: 80 %
  - Media la bacalaureat: 20 %

  Criterii de departajare:
  1. Nota la proba de aptitudini (etapa a II-a);
  2. Nota la probei scrise de Limba si literatura romana de la bacalaureat;
  3. Nota obtinuta la examenul de bacalaureat pentru Limba si literatura moderna/materna/prima disciplina umanista sau certificat recunoscut international.
  2. Teatrologie- Management cultural
  Durata studiilor: 6 semestre, invatamant cu frecventa, specializare acreditata
  Proba de concurs (18 iulie 2015):
  - Interviu cu nota

  Criterii de selectie:
  - Interviu cu nota: 50 %
  - Media la examenul de bacalaureat: 50 %
  Criterii de departajare:
  1. Nota obtinuta la examenul de bacalaureat pentru proba scrisa de Limba si literatura romana;
  2. Nota obtinuta la examenul de bacalaureat pentru Limba si literatura moderna/materna sau certificat recunoscut international;
  3. Nota obtinuta la examenul de bacalaureat pentru prima disciplina umanista;

  Taxa anuala:

  • Limba si literatura, Stiinte ale Informarii: 2.300 lei
  • Teatru si artele spectacolului: 10.000 lei   

   
 
Concurenta Admitere Facultate
 • Anul curent
  Numar de locuri
  Concurenta pe loc
  Ultima medie de admitere
   
 • Buget
  204
  -
  -
   
 • Taxa
  100
  -
  -
   
 • Total
  304
  -
   
 • Istoric
   
 • 2013 vara
  316
  -
  -
   
 • 2012
  -
  -
  -
   
 • 2010
  430
  -
  -
   
 
 •  
 •  
 

Daca lucrezi la aceasta facultate si vrei sa adaugi sau sa aduci la zi informatiile click aici.