Date generale admitere facultate
 • Domeniu de studiu

  Stiinte sociale si politice, Stiinte umaniste
   
 • Domeniu de licenta

  Stiinte ale comunicarii, Limba si literatura, Limbi moderne aplicate
   
 • Specializare

  Comunicare si relatii publice, Limba si literatura romana - O limba si literatura moderna (engleza/ franceza/ spaniola/ italiana/ portugheza/ germana/ turca), Traducere si interpretare, Limba si literatura engleza - Limba si literatura franceza
   
 • Acreditare

  Acreditata
   
 • Tip institutie

  De stat
   
 • Taxa anuala Zi

  2500
   
 •  
 •  
 • Perioada inscriere Vara

  13-25 iulie 2015
   
 • Perioada inscriere Toamna

  1-12 septembrie 2015
   
 • Taxa inscriere

  200 Ron
   
 • Acte necesare  La cererea de inscriere la studii universitare de licenta, se anexeaza urmatoarele acte:
  1. diploma de bacalaureat sau diploma echivalenta cu aceasta, insotita de foaia matricola cu mediile obtinute pe parcursul anilor de studii, in original si copie legalizata (Absolventii promotiilor care au inscrise pe verso diplomei mediile anilor, nu vor depune si foaia matricola).
  Candidatilor declarati admisi si inmatriculati ca studenti, care doresc sa plece din universitate, nu li se elibereaza copiile actelor de studii legalizate. Aceste copii raman la dosarul studentului, pana la expirarea termenului de pastrare in arhiva.
  2. Absolventii de liceu din promotia 2015, indiferent de sesiunea de bacalaureat, pot prezenta pentru sesiunea imediat urmatoare de admitere, in locul diplomei de bacalaureat, adeverinta tip, din care sa rezulte: ca au absolvit liceul, media generala cu care au promovat examenul de bacalaureat, termenul de valabilitate si ca nu a fost eliberata diploma de bacalaureat.
  3. certificatul de nastere si de casatorie (daca este cazul), in copie legalizata;
  4. adeverinta medicala tip eliberata, dupa caz, de cabinetele medicale scolare, de medicul de intreprindere sau de medicul de familie, cu mențiunea „nu este in evidenta cu afectiuni neuropsihice” Pentru candidatii care solicita inscrierea la examenul de admitere la Facultatea de stiinte ale Miscarii, Sportului si Sanatatii, domeniile de licenta Educatie fizica si sport si Kinetoterapie, adeverinta medicala tip trebuie sa mentioneze, obligatoriu: „APT/INAPT pentru efort fizic” si „nu este in evidenta cu afectiuni neuropsihice”. Tot in cazul Facultatii de Stiinte ale Miscarii, Sportului si Sanatatii, candidatii au obligatia sa prezinte si rezultatele examenului  medical, specificate pe Adeverinta medicala tip si parafate de catre medicul in evidenta caruia se afla candidatul sau pe buletine separate, dupa cum urmeaza: examenul oftalmologic, efectuat de medicul specialist oftalmolog, la care acuitatea vizuala minima pentru ambii ochi sa fie 1/3 fara corectie, iar cu corectie 1; miopie sub 6 dioptrii, examen pleuropulmonar
  (Microradiofotografie - MRF), analiza de laborator a sangelui - venerologie (VDRL, sifilis).
  5. 3 (trei) fotografii (5 fotografii pentru Facultatea de stiinte ale Miscarii, Sportului si Sanatatii) color recente, tip carte de identitate (3x4 cm). Fotografiile trebuie sa fie pe hartie fotografica normala.
  6. adeverinta de student, copie legalizata dupa diploma de bacalaureat sau diploma echivalenta cu aceasta - in cazul studentilor care se inscriu la concurs pentru a urma un al doilea domeniu. Adeverinta de student trebuie sa mentioneze ca diploma de bacalaureat in original se afla la facultate si care este statutul financiar al studentului la acea facultate.
  7. actele doveditoare (copii legalizate dupa certificatele de deces ale parintilor; adeverinta de la casa de copii; copia legalizata a certificatului de deces al parintelui erou - martir al revolutiei sau, dupa caz, al certificatului medical ori a altui document doveditor, in situatia in care insusi candidatul a fost ranit in lupta pentru victoria revolutiei din decembrie 1989; adeverinta din care sa rezulte ca parintii lucreaza in invatamant) necesare candidatilor care solicita reducerea taxelor de inscriere la concursul de admitere, in cazul in care acestia indeplinesc conditiile de a beneficia de scutirea respectiva.
  8. fotocopie dupa distinctii in baza carora se solicita admiterea fara sustinerea probelor de concurs (Art. 7, al. 3 - OM 3.313/2012 si Art. 37 a prezentului regulament) sau admiterea pentru a urma cursurile unui al doilea domeniu (program de studii), fara taxe de scolarizare. Fotocopia va fi autentificata dupa original, de catre secretariatele facultatilor.
  9. fotocopie dupa cartea de identitate/ buletinul de identitate - pagina cu codul numeric personal (cetatenii Republicii Moldova vor depune copia integrala a buletinului de identitate moldovenesc, a pasaportului si, daca doresc sa concureze pe locurile finantate de la buget, o declaratie notariala din care sa rezulte ca nu au mai urmat studii universitare la invatamantul cu frecventa in Romania, finantate de la buget, cu exceptia absolventilor promotiei 2015).
  10. chitanta pentru taxa de admitere, achitata la casieria universitatii.
  11. un dosar plic.

   

   
 
Modalitate admitere
 • Modalitate admitere


  Pentru studiile organizate intr-o limba straina, admiterea va contine obligatoriu o proba de competenta lingvistica, eliminatorie, notata cu admis/respins.

  Pentru Comunicare si Relatii Publice, candidatii vor completa obligatoriu la inscriere un eseu motivational eliminatoriu, notat cu admis/respins.

  Criteriile de departajare, la medii egale, vor tine cont de notele obtinute la examenul de bacalaureat, astfel:
  1. Nota de la prima proba scrisa ;
  2. Nota de la a doua proba scrisa;
  3. Nota de la a treia proba scrisa.

   

   
 
Concurenta Admitere Facultate
 • Anul curent
  Numar de locuri
  Concurenta pe loc
  Ultima medie de admitere
   
 • Total
  290
  -
   
 • Istoric
   
 • 2014
  290
  -
  -
   
 • 2012
  218
  -
  -
   
 • 2010
  -
  -
  -
   
 
 •  
 •  
 

Daca lucrezi la aceasta facultate si vrei sa adaugi sau sa aduci la zi informatiile click aici.