Admitere Facultatea de Litere

Universitatea din Craiova


Facultate:
Oras: Craiova
Date generale admitere facultate
 • Domeniu de studiu

  Arte, Stiinte sociale si politice, Stiinte umaniste
   
 • Domeniu de licenta

  Teatru, Muzica, Stiinte ale comunicarii, Limba si literatura, Limbi moderne aplicate
   
 • Specializare

  Artele spectacolului, Pedagogie muzicala, Interpretare muzicala - canto, Interpretare muzicala - instrumente, Comunicare si relatii publice, Limba si literatura romana, Limba si literatura moderna, Traducere si interpretare
   
 • Acreditare

  Acreditata
   
 • Tip institutie

  De stat
   
 • Taxa anuala Zi

  3000
   
 •  
 •  
 • Perioada inscriere Vara

  20-25 iulie 2015
   
 •  
 • Taxa inscriere

  100 Ron
   
 • Acte necesare  Pentru inscrierea la concursul de admitere, candidatii vor depune un dosar mapa care cuprinde urmatoarele documente:
  a) FISA DE INSCRIERE – ciclul I - de studii universitare de licenta. In raport de specificul fiecarei facultati, decanatele mai pot adauga alte date pe care le considera de utilitate;
  b) diploma de bacalaureat sau diploma echivalenta cu aceasta in original si foaia matricola; absolventii de liceu din promotia 2014/2015 pot prezenta, in locul diplomei de bacalaureat, o adeverinta tip din care sa rezulte ca au absolvit liceul si au promovat examenul de bacalaureat, mentionându-se media generala de la bacalaureat si mediile obtinute in anii de liceu, termenul de valabilitate si faptul ca nu a fost eliberata diploma;
  c) certificatul de nastere, in copie legalizata (legalizarea se poate efectua si de catre comisiile de admitere ale facultatilor);
  d) adeverinta medicala tip M.S., eliberata de cabinetele medicale scolare, dispensarele teritoriale, dispensarele de intreprindere sau medicul de familie;
  - inscrierea la domeniul Teologie, a absolventilor seminariilor teologice se poate face numai pe baza diplomei de bacalaureat, exceptie facând absolventii de seminar din seriile anterioare anului 1992, a caror diploma a fost echivalata cu cea de bacalaureat, potrivit Ordinului Ministrului invatamântului nr. 5913/ 23.V.1991. In plus, candidatii sunt obligati sa prezinte certificatul de botez, precum si acordul scris al Arhiepiscopiei sau Episcopiei de care acestia apartin (acceptul forului bisericesc care-i poate oferi pe parcursul studiilor sumele banesti cuvenite: donatii, burse, etc.) si in cadrul careia urmeaza a fi repartizat;
  - candidatii inscrisi la domeniul Educatie fizica si sport vor prezenta, la inscriere, in mod obligatoriu, o adeverinta medicala de la medicul de familie din care sa rezulte ca nu sufera de boli cronice sau transmisibile; rezultatul radiografiei pulmonare; inregistrarea si rezultatul examenului EKG;
  - candidatii cu afectiuni cronice vor prezenta adeverinte medicale vizate de comisiile medicale judetene (dupa caz, a municipiului Bucuresti) de orientare scolara si profesionala. in adeverintele respective se va mentiona in mod expres gradul deficientelor, in functie de localizarea acestora, conform criteriilor medicale de orientare scolara si profesionala, din ordinul Ministerului Sanatatii nr. 428/1989.
  Nedeclararea acestor afectiuni atrage dupa sine consecintele institutionale in vigoare.
  e) doua-trei fotografii (optional, pentru fiecare facultate);
  f) adeverinta din care sa rezulte calitatea de student in anul universitar curent, eliberata de decanatul facultatii, precum si diploma de bacalaureat sau diploma echivalenta cu aceasta, in original sau copie legalizata, pentru studentii care doresc sa urmeze un nou program de studiu;
  g) declaratie pe proprie raspundere ca nu a mai beneficiat de scolarizare subventionata de la buget;
  h) acte doveditoare pentru candidatii care solicita scutirea de plata a taxei de inscriere la concursul de admitere (copii legalizate dupa certificatele de deces ale parintilor, in cazul celor orfani de ambii parinti; adeverinte de la Casa de copii, in cazul celor aflati in aceasta situatie; adeverinta pentru copiii salariatilor Universitatii din Craiova sau din alte institutii de invatamânt, conform legii;
  i) Pentru candidatii de etnie rroma, adeverinta din care sa rezulte ca persoana in cauza este de etnie rroma, eliberata de o organizatie legal constituita;
  j) Chitanta doveditoare a platii taxei de inscriere la concursul de admitere.

   

   
 
Modalitate admitere
 • Modalitate admitere  Domeniile Limba si literatura, Limbi moderne aplicate, Stiinte ale Comunicarii: Concurs de dosare. Media examenului de bacalaureat - 100%

  Domeniul Muzica: Concurs de admitere:
  Etapa I - eliminatorie - proba interpretativa

  Etapa a II-a
  - solfegiu, analiza solfegiului, auz-oral
  - dictat muzical - scris


  Domeniul Teatru si artele spectacolului: Concurs de admitere
  Etapa I - eliminatorie: O proba orala/ practica de testare a aptitudinilor
  Etapa a II-a cu nota - atelier de improvizatie si un monolog

  Domeniul Stiinte ale Educatiei: media examenului de bacalaureat 100%

  Interviu (proba orala): admis/respins

   
 
Concurenta Admitere Facultate
 • Anul curent
  Numar de locuri
  Concurenta pe loc
  Ultima medie de admitere
   
 • Buget
  268
  -
  -
   
 • Taxa
  368
  -
  -
   
 • Total
  636
  -
   
 • Istoric
   
 • 2014
  736
  -
  -
   
 • 2012
  967
  -
  -
   
 • 2010
  -
  -
  -
   
 
 •  
 •  
 

Daca lucrezi la aceasta facultate si vrei sa adaugi sau sa aduci la zi informatiile click aici.