Admitere Facultatea de Litere

Universitatea "Ovidius" din Constanta


Facultate:
Oras: Constanta
Date generale admitere facultate
 • Domeniu de studiu

  Stiinte sociale si politice, Stiinte umaniste
   
 • Domeniu de licenta

  Limba si literatura, Limbi moderne aplicate, Studii culturale, Stiinte ale comunicarii
   
 • Specializare

  Limba si literatura moderna, Limba si literatura romana - O limba si literatura moderna (engleza/ franceza/ spaniola/ italiana/ portugheza/ germana/ turca), Limba si literatura engleza - O limba si literatura moderna (franceza/ italiana/ germana/ tur
   
 • Acreditare

  acreditata
   
 • Tip institutie

  de stat
   
 • Taxa anuala Zi

  3000
   
 •  
 •  
 • Perioada inscriere Vara

  13-24 iulie 2015
   
 • Perioada inscriere Toamna

  1-10 septembrie 2015
   
 • Taxa inscriere

  100 Ron
   
 • Acte necesare

   

  Pentru inscrierea la concursul de admitere la ciclul universitar de licenta sunt necesare urmatoarele acte (intr-un dosar plic):
  1. cererea-tip de inscriere pentru concursul de admitere;
  2. certificatul de nastere, in copie legalizata;
  3. actul de identitate in copie simpla;
  4. certificatul de casatorie, in copie legalizata, pentru candidatii casatoriti (care si-au schimbat numele);
  5. diploma de bacalaureat sau, pentru promotia 2015, adeverinta de bacalaureat, in original. Candidatii care se inscriu si la alte domenii de licenta vor prezenta diploma de bacalaureat in copie legalizata;
  6. foaia matricola in original/copie legalizata;
  7. Adeverinta medicala eliberata dupa caz de catre medicul de familie sau de catre medicul scolar care atesta ca persoana respectiva este apta din punct de vedere medical pentru domeniul sau programul de studiu la care candideaza. Pentru Facultatea de Educatie Fizica si Sport se vor respecta prevederile din metodologia proprie de admitere.
  8. doua sau patru fotografii color - dupa caz, tip buletin/carte de identitate;
  9. chitanta de plata a taxei de inscriere sau, unde este cazul, adeverinta sau documentele din care sa rezulte motivul pentru scutirea de taxa de inscriere;
  10. daca e cazul, adeverinta din care sa rezulte calitatea de student (cu sau fara taxa) la o institutie de invatamant superior de stat sau particular, cu drept de inscriere la concursul de admitere si diploma de bacalaureat sau diploma echivalenta cu aceasta, in copie legalizata (originalul ramanand la prima facultate);
  11. copie certificata conform cu originalul de pe legitimatia de concurs care atesta inscrierea la primul domeniu de studiu de licenta (la care candidatul a predat originalele); certificarea copiei de pe legitimatia de concurs se va face la secretariatul facultatii unde are loc inscrierea, prin aplicarea semnaturii sefului comisiei tehnice de admitere si a stampilei acesteia;
  12. pentru candidatii de etnie rroma, dosarul va cuprinde, pe langa actele mai sus mentionate, urmatoarele documente: recomandarea scrisa din partea presedintelui unei organizatii legal constituite a rromilor din care sa rezulte ca respectivul candidat face parte din aceasta etnie; calitatea de membru al respectivei organizatii nu este luata in considerare;

  • copie legalizata a hotararii judecatoresti care atesta constituirea legala a organizatiei respective;
  • declaratie pe proprie raspundere ca respectivul candidat face parte din etnia rroma;
  • cerere de intentie cu precizarea facultatii si a domeniului pentru care respectivul candidat doreste sa candideze, vizata de Secretarul Sef al Universitatii.


   

   
 
Modalitate admitere
 • Modalitate admitere  Domeniul de licenta: Limba si literatura

  Programele de studii:

  Limba si literatura romana - O limba si literatura moderna (engleza / franceza / italiana / portugheza /  spaniola / germana /  turca) (forma de invatamant IF)
  Limba si literatura romana - O limba si literatura moderna (engleza / italiana) (forma de invatamant IFR)
  Limba si literatura engleza - O limba si literatura moderna (germana / turca / portugheza) (forma de invatamant IF)
  Limba si literatura engleza - O limba si literatura moderna (italiana / franceza) (forma de invatamant IF)
  Limba si literatura franceza - O limba si literatura moderna (italiana) (forma de invatamant IF)
  Limba si literatura franceza - O limba si literatura moderna (engleza) (forma de invatamant IF)

  Domeniul de licenta: Limbi moderne aplicate

  Programele de studii:
  Limbi moderne aplicate (engleza - franceza) (forma de invatamant IF)
  Limbi moderne aplicate (engleza - italiana) (forma de invatamant IF)

  Domeniul de licenta: Studii culturale

  Programul de studii: Studii americane (forma de invatamant IF)

  Domeniul de licenta: Stiinte ale comunicarii

  Programul de studiu: Jurnalism (forma de invatamant IF)

  IF - invatamant cu frecventa; IFR - invatamant cu freceventa redusa

  Limba si literatura romana - O limba si literatura moderna (engleza / franceza / italiana / portugheza /  spaniola / germana /  turca):
  Proba orala de competenta lingvistica la limba romana (nota minima 5). pondere 50%
  Media generala a examenului de bacalaureat. pondere 50%

  Limba si literatura romana - O limba si literatura moderna (engleza / italiana):
  Concurs de dosare : Media generala a examenului de la bacalaureat. pondere 100%

  Limba si literatura engleza - O limba si literatura moderna (germana / turca / portugheza):
  Proba orala de competenta lingvistica la limba engleza (nota minima 5). pondere 50%
  Media generala a examenului de bacalaureat. pondere 50%

  Limba si literatura engleza - O limba si literatura moderna (italiana / franceza):
  Proba orala de competenta lingvistica la limba engleza (nota minima 5). pondere 50%
  Media generala a examenului de bacalaureat. pondere 50%

  Limba si literatura franceza - O limba si literatura moderna (italiana):
  Proba orala de competenta lingvistica la limba franceza (nota minima 5). pondere 50%
  Media generala a examenului de bacalaureat. pondere 50%

  Limba si literatura franceza - O limba si literatura moderna (engleza):
  Proba orala de competenta lingvistica la limba franceza (nota minima 5). pondere 50%
  Media generala a examenului de bacalaureat. pondere 50%

  Limbi moderne aplicate (engleza - franceza):
  Proba orala de competenta lingvistica la limba engleza (nota minima 5). pondere 50%
  Media generala a examenului de bacalaureat. pondere 50%

  Limbi moderne aplicate (engleza - italiana):
  Proba orala de competenta lingvistica la limba engleza (nota minima 5). pondere 50%
  Media generala a examenului de bacalaureat. pondere 50%

  Studii americane:
  Proba orala de competenta lingvistica la limba engleza (nota minima 5). pondere 50%
  Media generala a examenului de bacalaureat. pondere 50%

   Jurnalism:
  1. Proba orala pentru testarea aptitudinilor de creativitate si expresivitate (nota minima 5). pondere 50%
  2. Media generala a examenului de bacalaureat. pondere 50%

   
  Pentru studii universitare de licenta (pentru candidatii membri ai statelor UE, SEE, CE)

  Criterii de departajare, in cazul mediilor egale:
  Criteriul 1: Nota obtinuta la bacalaureat, la examenul de Limba si literatura nationala (limba statului care a eliberat diploma de bacalalureat).
  Criteriul 2: Nota obtinuta la proba orala de admitere

  Olimpicii care au obtinut la faza nationala premiile I, II sau III, la limba romana sau limbi straine vor fi admisi pe locurile bugetare, fara examen de admitere, la specializarea A sau B, la care au obtinut premiul respectiv.


  Pentru studii universitare de licenta (pentru candidatii straini pe cont propriu valutar)

  Criterii de departajare :
  Criteriul 1: Media generala a examenului de bacalaureat sau, dupa caz, a studiilor de liceu.
  Criteriul 2: Media notelor la prima limba straina, obtinute pe parcursul anilor de liceu.

  Conditii de admitere:
  Proba orala de competenta lingvistica la limba engleza (admis / respins)

  Cetatenii straini din state terte UE, SEE si CE pot candida la admiterea la studii universitare numai pe locuri cu taxa in valuta, in baza Scrisorii de acceptare la studii emisa de Directia Generala Relatii Internationale.

   

   
 
Concurenta Admitere Facultate
 • Anul curent
  Numar de locuri
  Concurenta pe loc
  Ultima medie de admitere
   
 • Buget
  144
  -
  -
   
 • Taxa
  248
  -
  -
   
 • ID
  70
  -
  -
   
 • Total
  462
  -
   
 • Istoric
   
 • 2012
  620
  -
  -
   
 • 2010
  -
  -
  -
   
 • 2008
  65
  1.03
  7.40
   
 • 2007
  60
  0.4
  5.36
   
 • 2006
  60
  2.06
  -
   
 
 •  
 •  
 

Daca lucrezi la aceasta facultate si vrei sa adaugi sau sa aduci la zi informatiile click aici.