Admitere Facultatea de Litere

Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca


Facultate:
Oras: Cluj Napoca
Date generale admitere facultate
 • Domeniu de studiu

  Arte, Stiinte sociale si politice, Stiinte umaniste, Teologie
   
 • Domeniu de licenta

  Arte vizuale, Asistenta sociala, Stiinte ale comunicarii, Filosofie, Limba si literatura, Limbi moderne aplicate, Studii culturale, Teologie
   
 • Specializare

  Arte plastice (pictura), Asistenta sociala, Jurnalism, Comunicare si relatii publice, Filosofie, Limba si literatura romana, Limba si literatura moderna, Limbi moderne aplicate, Etnologie, Teologie pastorala, Teologie didactica, Teologie sociala, Teo
   
 • Acreditare

  Acreditata
   
 • Tip institutie

  De stat
   
 • Taxa anuala Zi

  2000
   
 •  
 •  
 • Perioada inscriere Vara

  13-21 iulie 2015
   
 • Perioada inscriere Toamna

  7-11 septembrie 2015
   
 • Taxa inscriere

  150 Ron
   
 • Acte necesare  Actele necesare pentru inscriere

  Pentru concursul de admitere in invatamantul superior, candidatii vor depune un dosar care trebuie sa cuprinda urmatoarele acte:
  1. Cerere de inscriere, se completeaza la inscriere sau online si pe baza ei se va edita fisa de inscriere, in doua exemplare, care devine parte din dosar;
  2. Diploma de bacalaureat sau diploma echivalenta cu aceasta, in original sau copie legalizata, iar pentru absolventii de liceu din promotia anului curent, carora nu le-a fost eliberata diploma, adeverinta in original sau copie legalizata, care va contine media de la bacalaureat. Daca un candidat se inscrie in cadrul Universitatii Tehnice din Cluj­Napoca la doua comisii diferite, la prima comisie depune diploma de bacalaureat in original sau copie legalizata, iar la a doua comisie o copie simpla a diplomei, semnata si stampilata de prima comisie.
  3. Foaie matricola sau adeverinta echivalenta cu aceasta in original sau copie legalizata, din care sa rezulte media la matematica si/sau fizica din fiecare an de liceu. Daca un candidat se inscrie in cadrul Universitatii Tehnice din Cluj­Napoca la doua comisii diferite, la prima comisie depune foaia matricola in original sau copie legalizata, iar la a doua comisie o copie simpla a acesteia, semnata si stampilata de prima comisie.
  4. Pentru studentii care urmeaza o a doua specializare, adeverinta eliberata de institutia de invatamant superior din care sa rezulte calitatea de student si forma de finantare (buget sau taxa);
  5. Pentru absolventii unei facultati care urmeaza o a doua specializare, diploma de licenta sau diploma echivalenta cu aceasta, in original sau copie legalizata;
  6. Certificatul de nastere, in copie legalizata. Daca un candidat se inscrie in cadrul Universitatii Tehnice din Cluj­Napoca la doua comisii diferite, la prima comisie depune o copie legalizata a certificatului de nastere, iar la a doua comisie o copie simpla a acestuia, semnata si stampilata de prima comisie, si o adeverinta eliberata de prima comisie care certifica prezenta copiei legalizate in dosarul depus la prima comisie.
  7. Adeverinta medicala, in original, eliberata de cabinetele medicale scolare, de medicul de familie sau de dispensarul teritorial sau de intreprindere ­ dupa caz ­ de care apartin. Candidatii cu afectiuni cronice vor prezenta adeverinta medicala vizata de comisiile medicale judetene de orientare scolara si profesionala, in care se va mentiona ­ in mod expres ­ gradul deficientelor, localizarea acestora, conform criteriilor medicale de orientare scolara si profesionala. Nedeclararea acestor afectiuni poate atrage dupa sine consecintele institutionale in vigoare. Daca un candidat se inscrie in cadrul Universitatii Tehnice din Cluj­Napoca la doua sau mai multe comisii, la prima comisie depune adeverinta medicala in original, iar la cealalta/celelalte comisii o copie simpla a acesteia, semnata si stampilata de prima comisie si o adeverinta eliberata de prima comisie care atesta ca originalul se gaseste la acea comisie. in fiecare dosar. ;
  8. Trei fotografii 3 cm/4 cm;
  9. Copie dupa carte sau buletin de identitate (nu trebuie legalizata);
  10. Taxa de inscriere (vezi Anexa 2)se va achita la inscriere, sau, dupa caz, se vor prezenta acte doveditoare privind scutirea de taxa, de catre candidatii aflati in una din categoriile care beneficiaza de scutirea partiala sau totala a achitarii taxei de inscriere la admitere (vezi cap 2.2). Actele doveditoare sunt dupa caz: copie/copii legalizata/legalizate dupa certificatul/certificatele de deces al/ale parintelui/parintilor ­ in cazul celor orfani; adeverinta de la Casa de Copii ­ in cazul celor aflati in aceasta situatie;; adeverinta din care sa rezulte ca un parinte sau sustinator legal este angajat in sectorul invatamant bugetar.
  11. Dosar plic. Pe dosarul plic se va scrie citet numele, initiala tatalui si prenumele complet al candidatului, toate cu majuscule.

   

   
 
Modalitate admitere
 • Modalitate admitere  I. Concurs de dosare (consultati regulamentul de admitere)
  Domeniile de licenta: Limba si literatura, programul de studii: Limba si literatura romana; Asistenta sociala; programul de studii: Asistenta sociala; Studii culturale, programul de studii: Etnologie, stiinte ale comunicarii, programul de studii: Jurnalism; Filosofie; programul de studii: Filosofie;

  Media de admitere este media de la examenul de bacalaureat.

  II. Examen cu proba orala tip interviu (consultati regulamentul de admitere)
  • Domeniile de licenta: Limba si literatura, programele de studii: Limba si literatura romana - O limba si literatura moderna (engleza, franceza);  Teologie, programul de studii: Teologie ortodoxa didactica.

  50% MB + 50% NO
  Media de admitere se va calcula astfel: M = (MB+NO)/2, unde s-a notat cu MB media examenului de bacalaureat si cu NO nota la proba orala.

  • Domeniul Limbi moderne aplicate, programul de studii: Limbi moderne aplicate

  20% MB + 40% NO1 + 40% NO2

  Media de admitere se va calcula astfel: M = (2MB+4NO1+4NO2)/10, unde s-a notat cu MB media examenului de bacalaureat, cu NO1 nota la proba orala la prima limba straina si cu NO2 nota la proba orala la a doua limba straina.

  III. Examen cu proba eliminatorie, proba orala si proba scrisa (consultati regulamentul de admitere)
  Domeniul de licenta: Teologie, programul de studii: Teologie ortodoxa pastorala
  50% MB + 50% ND

  Media de admitere se va calcula astfel: M = (MB+ND)/2, unde s-a notat cu MB media examenului de bacalaureat si cu ND nota la proba scrisa
  Proba orala este eliminatorie - nu se acorda note - dictie, ritm, auz muzical

  IV. Examen cu proba de desen dupa natura si proba de culoare
  Domeniul de licenta: Arte Vizuale, programul de studii: Arte plastice (Pictura)

  Media de admitere se va calcula astfel: M = (2MB+4PD1+4PD2)/10, unde s-a notat cu MB media examenului de bacalaureat, cu PD1 nota la proba de desen dupa natura si cu PD2 nota la proba de culoare.

  20% MB + 40% PD1 + 40% PD2

  V. Examen cu proba de aptitudini
  Domeniul de studii stiinte ale educatiei, programul de studii: Pedagogia invatamantului primar si prescolar

  50% MB + 50% NPA

  Media de admitere se va calcula astfel: M = (MB+NPA)/2, unde s-a notat cu MB media examenului de bacalaureat si cu NPA nota la proba de aptitudini
  a. Dictie 10p
  b. Dictare 10p
  c. Aptitudini pedagogice 20p
  d. Aptitudini muzicale 10p

  Proba de aptitudini este eliminatorie – daca candidatul nu obtine la oricare din probele de aptitudini minim 5 puncte este declarat respins

  VI. Admitere fara concurs

   

   
 
Concurenta Admitere Facultate
 • Anul curent
  Numar de locuri
  Concurenta pe loc
  Ultima medie de admitere
   
 • Buget
  174
  -
  -
   
 • Taxa
  372
  -
  -
   
 • Total
  546
  -
   
 • Istoric
   
 • 2014
  507
  -
  7.12
   
 • 2012
  -
  -
  -
   
 • 2010
  -
  -
  -
   
 
 •  
 •  
 

Daca lucrezi la aceasta facultate si vrei sa adaugi sau sa aduci la zi informatiile click aici.