Date generale admitere facultate
 • Domeniu de studiu

  Stiinte ingineresti
   
 • Domeniu de licenta

  Inginerie si management
   
 • Specializare

  Inginerie economica in agricultura, Inginerie si management in alimentatia publica si agroturism
   
 • Acreditare

  Acreditata
   
 • Tip institutie

  De stat
   
 • Taxa anuala Zi

  2300
   
 •  
 •  
 • Perioada inscriere Vara

  13 – 24 iulie 2015
   
 •  
 • Taxa inscriere

  150 Ron
   
 • Acte necesare  Inscrierea la concursul de admitere se face personal, pe baza cartii de identitate.
  1. Candidatul primeste de la comisie un dosar plic pe care va inscrie datele de identificare, inclusiv adresa de e-mail, numarul de telefon si cererea de inscriere, care se va completa de catre candidat cu toate datele cerute sub semnatura proprie.
  2. La dosar se anexeaza urmatoarele acte:
  - diploma de bacalaureat (sau diploma echivalenta cu aceasta) si foaia matricola in original sau copii legalizate (absolventii care au promovat examenul de bacalaureat in sesiunea iunie-iulie 2015 pot prezenta adeverinta eliberata de liceu, in original sau copie legalizata;
  - certificatul de nastere, in copie legalizata;
  - certificatul de casatorie, in copie legalizata (daca este cazul);
  - adeverinta medicala tip, eliberata de cabinetele medicale (scolare sau teritoriale) sau de medicul de familie, din care sa rezulte ca solicitantii sunt apti pentru domeniul sau specializarea la care candideaza;
  - patru fotografii tip carte de identitate;
  - copie buletin/carte de identitate;
  - chitanta de plata a taxei de inscriere (pentru fiecare facultate/specializare la care se inscrie), sau dupa caz, adeverintele necesare obtinerii scutirii de la plata taxei de inscriere, cu precizarea ca, scutirea de la plata taxei de inscriere se acorda doar pentru un singur domeniu/specializare.
  Dosarele incomplete nu sunt acceptate pentru inscriere.


   

   
 
Modalitate admitere
 • Modalitate admitere  Admiterea la studiile universitare de licenta cu frecventa se face prin concurs, pe baza rezultatelor obtinute de candidati la examenul de bacalaureat si se organizeaza pe facultati, iar in cadrul facultatilor pe domenii de studii de licenta.

  Media generala de admitere, se calculeaza ca medie ponderata astfel:

  • 70% media de la bacalaureat
  • 30% nota/media aritmetica la alegerea candidatului la una din probele de bacalaureat:

  - limba romana/limba matern;
  - matematica;
  - chimie;
  - biologie;
  - geografie.

  Taxa anuala

  • Inginerie Economica in Agricultura - 2500 lei
  • Inginerie Economica in Agricultura, Slatina - 2300 lei
  • Inginerie Economica in Agricultura, Calarasi - 2500 lei
  • Inginerie si Management in Alimentatia
  • Publica si Agroturism - 2600 lei


   

   
 
Concurenta Admitere Facultate
 • Anul curent
  Numar de locuri
  Concurenta pe loc
  Ultima medie de admitere
   
 • Buget
  162
  -
  -
   
 • Taxa
  398
  -
  -
   
 • Total
  560
  -
   
 • Istoric
   
 • 2013 vara
  655
  -
  -
   
 • 2012
  1201
  -
  -
   
 • 2010
  -
  -
  -
   
 
 •  
 •  
 

Daca lucrezi la aceasta facultate si vrei sa adaugi sau sa aduci la zi informatiile click aici.