Date generale admitere facultate
 • Domeniu de studiu

  Stiinte economice
   
 • Domeniu de licenta

  Management
   
 • Specializare

  Management
   
 • Acreditare

  acreditata
   
 • Tip institutie

  privata
   
 • Taxa anuala Zi

  550
   
 •  
 •  
 • Perioada inscriere Vara

  13 - 21 iulie 2015
   
 • Perioada inscriere Toamna

  7 - 22 septembrie 2015
   
 • Taxa inscriere

  70 Ron
   
 • Acte necesare  Inscrierea se va realiza prin depunerea la Secretariatul facultatii a dosarului de admitere care trebuie sa contina urmatoarele:
  1. Cerere de inscriere (formular tipizat)
  2. Un dosar plic
  3. Diploma de bacalaureat sau diploma echivalenta cu aceasta, in original
  4. Foaia matricola care insoteste diploma de bacalaureat
  5. Diploma de licenta sau diploma echivalenta cu aceasta in copie legalizata
  6. Suplimentul la diploma (foaia matricola) in copie legalizata
  7. Certificat de nastere in copie legalizata
  8. Certificat de casatorie in copie legalizata, unde este cazul de schimbare a numelui
  9. Adeverinta medicala tip, eliberata de medicul de familie, vizata de medicul Universitatii Emanuel din Oradea
  10. 4 poze marimea 2/3
  11. Recomandare (prezentata in plic inchis) din partea pastorului si a comitetului bisericii in care sa fie mentionata calitatea morala a tanarului, precum si data botezului
  12. O scurta autobiografie care sa cuprinda aspectele motivationale si evolutia spirituala
  13. Copie xerox carte de identitate
  14. Chitanta taxa de inscriere (taxa e in cuantum de 70 lei)

  Nota:
  Absolventii din promotia 2015 pot prezenta in locul diplomei de studii, adeverinta tip care sa confirme absolvirea programului

   

   
 
Modalitate admitere
 • Modalitate admitere  Admiterea la programul de studii se face in ordinea descrescatoare a mediilor obtinute si in limita numarului de locuri pentru care se organizeaza concursul. Media minima de admitere nu poate fi mai mica de 5 (cinci). in caz de egalitate, pentru ultimul loc departajarea se face pe baza mediei obtinute la bacalaureat, respectiv media la licenta.
  • rezultatele concursului de admitere sunt aduse la cunostinta celor interesati prin afisare
  • contestatiile la probele scrise se depun la Secretariatul facultatii in termen de 24 de ore de la afisarea rezultatelor, cu termen de solutionare de cel mult 72 de ore de la expirarea termenului de depunere a acestora
  • la probele orale nu se admite contestatii
  • confirmarea optiunilor de studii, pentru candidatii admisi, se va realiza pana la data de 30 septembrie 2015, prin depunerea la Secretariatul facultatii a unei copii a chitantei ce atesta ca s-a achitat taxa de scolarizare pe semestrul I. Plata taxei se va face in lei la cursul BNR din ultima zi a lunii precedente celei in care se efectueaza plata.

  Management
  1. Interviu motivational si Marturisirea de Credinta a Cultului Crestin Baptist din Romania. (notare admis / respins)
  2. Test de cunostinte si aptitudini (examen scris) care cuprinde probe de limba engleza, economie, aptitudini. (evaluare prin note de la 1 la 10)

  Taxa anuala este exprimata in euro.
  Taxa de inscriere este exprimata in lei.
   

   
 
Concurenta Admitere Facultate
 • Anul curent
  Numar de locuri
  Concurenta pe loc
  Ultima medie de admitere
   
 • Total
  40
  -
   
 • Istoric
   
 • 2012
  50
  -
  -
   
 • 2010
  -
  -
  -
   
 
 •  
 •  
 

Daca lucrezi la aceasta facultate si vrei sa adaugi sau sa aduci la zi informatiile click aici.