Admitere Facultatea de Matematica si Informatica

Universitatea "Babes-Bolyai" din Cluj-Napoca


Facultate:
Oras: Cluj Napoca
Date generale admitere facultate
 • Domeniu de studiu

  Stiinte exacte
   
 • Domeniu de licenta

  Matematica, Informatica
   
 • Specializare

  Matematica, Matematica-Informatica, Informatica
   
 • Acreditare

  Acreditata
   
 • Tip institutie

  De stat
   
 • Taxa anuala Zi

  2500
   
 •  
 •  
 • Perioada inscriere Vara

  14-16 iulie 2015
   
 • Perioada inscriere Toamna

  8-9 septembrie 2015
   
 • Taxa inscriere

  200 Ron
   
 • Acte necesare

   

  Acte necesare la inscrierea la facultate, nivel licenta, 2015

  - Diploma sau Adeverinta de Bacalaureat in original sau in copie legalizata pentru candidatii care solicita locuri bugetate, respectiv in copie legalizata pentru candidatii care opteaza numai pentru locuri cu taxa.
  - Certificat de nastere in copie si originalul pentru a fi legalizat la facultate.
  - Copie carte de identitate.
  - Diploma (in original si copie) cu premiul obtinut sau diploma de participare pentru candidatii care beneficiaza de facilitatile acordate olimpicilor sau participantilor la concursuri.
  - Diploma de licenta/absolvire sau diploma echivalenta, in original sau copie legalizata la notariat, pentru candidatii care doresc sa urmeze o a doua facultate.
  - Formularul de inregistrare (completat on-line pe pagina facultatii, listat si semnat de candidat).
  - Fisa de inscriere, procesata pe loc de catre Comisia de Admitere si semnata dupa verificare de catre candidat. Aceasta fisa contine si lista optiunilor candidatilor pentru domeniile pe care se face admiterea.
  - Chitanta taxa de procesare. Achitarea taxei (in cuantum de 30 Ron) se poate face in momentul depunerii dosarului de concurs, la Comisia de Admitere.
  - Chitanta taxa de inscriere. Achitarea taxei (in cuantum de 170 Ron) se poate face in momentul depunerii dosarului de concurs, la Comisia de Admitere.
  - Actele din care sa rezulte scutirea de taxa de procesare si/sau de inscriere pentru candidatii ce solicit acest lucru in conditiile prezentului regulament.
  - Absolventii de liceu cu diploma de bacalaureat obtinuta anterior anului curent vor depune la dosar o declaratie pe proprie raspundere (conform modelului din Anexa 5) din care sa rezulte traiectoria scolara din invatamantul universitar romanesc de stat.
  - Adeverinta/Adeverinte care sa ateste numarul de ani bugetati sau cu taxa urmati in sistemul universitar romanesc.
  - Certificat de competenta lingvistica (daca acesta face parte din lista aprobata de Rectoratul universitatii) (pentru candidatii ce opteaza pentru studii universitare organizate intr-o limba de circulatie internationala). Diploma de bacalaureat nu inlocuieste diploma de competenta lingvistica obtinuta la bacalaureat.
  - Adeverinta medicala tip (in original), din care sa rezulte ca sunt apti pentru domeniul la care candideaza.
  - Trei fotografii marime ¾ (cu numele candidatului scris pe verso).
  - Dosar plic.

   

   
 
Modalitate admitere
 • Modalitate admitere  Criterii de selectie

  Nota de la proba scrisa


  Proba scrisa la Matematica sau la Informatica (in functie de preferintele candidatului), dintr-o tematica de Matematica/Informatica anuntata pe site-ul facultatii.

  Contestatii la notele obtinute la proba scrisa se pot depune conform calendarului anuntat. La recorectare, nota obtinuta se modifica numai daca diferenta dintre nota initiala si cea de dupa recorectare este mai mare sau egala cu 1,00 punct, cu exceptia notelor peste 9.00, situatie in care nota finala a lucrarii este nota de la recorectare.

  Concursul Mate-Info UBB (organizat de facultate in data de 25.04.2015 ora 9.00) da posibilitatea candidatilor de a inlocui proba scrisa. Nota obtinuta la concurs (daca este cel putin 6) se poate folosi (la cererea candidatului) ca si nota la proba scrisa de concurs. Alegerea intre preluarea notei de la concursul Mate-Info UBB sau participarea la proba scrisa se face de catre candidat la inscriere.

  Candidatii cu rezultate deosebite la olimpiade si concursuri nationale si internationale de Matematica, Informatica sau Astronomie, precum si concursul Mate-Info UBB sunt declarati admisi cu media 10.

  Facultatea de Matematica si Informatica ofera candidatilor cu rezultate foarte bune la concursuri si olimpiade sau candidatilor ce provin de la clase cu profilul Matematica-Informatica, unele avantaje la concursul de admitere.

  Pentru departajare se aplica in ordine urmatoarele criterii:

  - Media generala de la bacalaureat.
  - Nota de Matematica (M_mate-info, M_st-nat, M1, M2, sau echivalent mai vechi) sau Informatica de la bacalaureat, la alegerea candidatului. Pentru acei candidati care nu au nota de mai sus, se considera nota de la proba scrisa sau concursul Mate-Info UBB.
  - Media de la disciplina Matematica din liceu: (clasa 9 + clasa 10 + clasa 11 + clasa 12)/4. Candidatilor aflati in aceasta situatie li se va solicita o copie dupa foaia matricola din liceu.

  Taxa anuala:

  • Matematica, Matematica-Informatica: 2500 lei
  • Informatica: 3000 lei
   
 
Concurenta Admitere Facultate
 • Anul curent
  Numar de locuri
  Concurenta pe loc
  Ultima medie de admitere
   
 • Buget
  446
  -
  -
   
 • Taxa
  519
  -
  -
   
 • Total
  965
  -
   
 • Istoric
   
 • 2014
  856
  -
  5,15
   
 • 2013 vara
  796
  -
  -
   
 • 2012
  -
  -
  -
   
 • 2010
  -
  -
  5.18
   
 • 2009
  -
  -
  5.23
   
 • 2008
  -
  -
  5.14
   
 
 •  
 •  
 

Daca lucrezi la aceasta facultate si vrei sa adaugi sau sa aduci la zi informatiile click aici.