Date generale admitere facultate
 • Domeniu de studiu

  Stiinte exacte
   
 • Domeniu de licenta

  Matematica, Informatica
   
 •  
 • Acreditare

  acreditata
   
 • Tip institutie

  de stat
   
 • Taxa anuala Zi

  2900
   
 •  
 •  
 • Perioada inscriere Vara

  13-24 iulie 2015
   
 • Perioada inscriere Toamna

  01-10 septembrie 2015
   
 • Taxa inscriere

  100 Ron
   
 • Acte necesare

   

  Pentru inscrierea la concursul de admitere la ciclul universitar de licenta sunt necesare urmatoarele acte (intr-un dosar plic):
  1. cererea-tip de inscriere pentru concursul de admitere;
  2. certificatul de nastere, in copie legalizata;
  3. actul de identitate in copie simpla;
  4. certificatul de casatorie, in copie legalizata, pentru candidatii casatoriti (care si-au schimbat numele);
  5. diploma de bacalaureat sau, pentru promotia 2015, adeverinta de bacalaureat, in original. Candidatii care se inscriu si la alte domenii de licenta vor prezenta diploma de bacalaureat in copie legalizata;
  6. foaia matricola in original/copie legalizata;
  7. Adeverinta medicala eliberata dupa caz de catre medicul de familie sau de catre medicul scolar care atesta ca persoana respectiva este apta din punct de vedere medical pentru domeniul sau programul de studiu la care candideaza. Pentru Facultatea de Educatie Fizica si Sport se vor respecta prevederile din metodologia proprie de admitere.
  8. doua sau patru fotografii color - dupa caz, tip buletin/carte de identitate;
  9. chitanta de plata a taxei de inscriere sau, unde este cazul, adeverinta sau documentele din care sa rezulte motivul pentru scutirea de taxa de inscriere;
  10. daca e cazul, adeverinta din care sa rezulte calitatea de student (cu sau fara taxa) la o institutie de invatamant superior de stat sau particular, cu drept de inscriere la concursul de admitere si diploma de bacalaureat sau diploma echivalenta cu aceasta, in copie legalizata (originalul ramanand la prima facultate);
  11. copie certificata conform cu originalul de pe legitimatia de concurs care atesta inscrierea la primul domeniu de studiu de licenta (la care candidatul a predat originalele); certificarea copiei de pe legitimatia de concurs se va face la secretariatul facultatii unde are loc inscrierea, prin aplicarea semnaturii sefului comisiei tehnice de admitere si a stampilei acesteia;
  12. pentru candidatii de etnie rroma, dosarul va cuprinde, pe langa actele mai sus mentionate, urmatoarele documente: recomandarea scrisa din partea presedintelui unei organizatii legal constituite a rromilor din care sa rezulte ca respectivul candidat face parte din aceasta etnie; calitatea de membru al respectivei organizatii nu este luata in considerare;

  • copie legalizata a hotararii judecatoresti care atesta constituirea legala a organizatiei respective;
  • declaratie pe proprie raspundere ca respectivul candidat face parte din etnia rroma;
  • cerere de intentie cu precizarea facultatii si a domeniului pentru care respectivul candidat doreste sa candideze, vizata de Secretarul Sef al Universitatii.


   

   
 
Modalitate admitere
 • Modalitate admitere  Concursul de Admitere la studii de licenta la Facultatea de Matematica si Informatica consta in evaluarea datelor din documentele ce alcatuiesc fiecare dosar de concurs. Candidatii vor fi clasificati pe baza mediei de admitere care se calculeaza dupa urmatoarea formula:

  Media de admitere = (85 x N1 + 15 x N2) / 100
  N1 = media generala obtinuta la examenul de Bacalaureat
  N2 = nota la disciplina Matematica sau Informatica obtinuta in cadrul examenului de Bacalaureat

  In cazul mediilor de admitere egale, candidatii vor fi departajati dupa urmatoarele criterii de departajare, in ordine:
  Nota la examenul de Bacalaureat la disciplina Matematica/Informatica – scris;
  Nota la examenul de Bacalaureat la disciplina Limba si literatura româna – scris.
  Data inscrierii si numarul legitimatiei de concurs (antecedenta are prioritate).

   

   
 
Concurenta Admitere Facultate
 • Anul curent
  Numar de locuri
  Concurenta pe loc
  Ultima medie de admitere
   
 • Buget
  82
  -
  -
   
 • Taxa
  238
  -
  -
   
 • Total
  320
  -
   
 • Istoric
   
 • 2014
  266
  -
  -
   
 • 2012
  230
  -
  -
   
 • 2010
  -
  -
  -
   
 • 2008
  138
  -
  7.8
   
 • 2007
  187
  0.61
  -
   
 • 2006
  162
  0.57
  -
   
 
 •  
 •  
 

Daca lucrezi la aceasta facultate si vrei sa adaugi sau sa aduci la zi informatiile click aici.