Date generale admitere facultate
 • Domeniu de studiu

  Stiinte ingineresti
   
 • Domeniu de licenta

  Inginerie mecanica, Ingineria autovehicolelor, Mecatronica si robotica
   
 • Specializare

  Sisteme si echipamente termice, Inginerie mecanica, Masini si instalatii pentru agricultura si industrie alimentara, Ingineria sistemelor de propulsie pentru autovehicule, Autovehicule rutiere, Mecatronica, Robotica
   
 • Acreditare

  Acreditata
   
 • Tip institutie

  De stat
   
 • Taxa anuala Zi

  2200
   
 •  
 •  
 • Perioada inscriere Vara

  13-30 iulie 2015
   
 • Perioada inscriere Toamna

  7-17 septembrie 2015
   
 • Taxa inscriere

  100 Ron
   
 • Acte necesare


  Inscrierea candidatilor se face la fiecare facultate, in locurile amenajate special in acest scop. Pentru inscrierea la concursul de admitere candidatii vor completa o cerere de inscriere (Formularul TUIASI.POB.09-F1) la care anexeaza:
  - diploma de bacalaureat sau diploma echivalenta cu aceasta, in original sau in copie legalizata;
  - certificatul de nastere, in copie legalizata;
  - daca este cazul, acte doveditoare ale schimbarii numelui, in copie legalizata (certificat de casatorie, hotarare judecatoreasca etc.);
  - adeverinta medicala tip;
  - adeverinta din care sa rezulte calitatea de student (pentru studentii care urmeaza o a doua specializare);
  - diploma de licenta sau diploma echivalenta cu aceasta/ diploma de absolvire, in original sau copie legalizata (pentru cei care doresc sa urmeze o a doua specializare);
  - 2 fotografii color, 3 x 4 cm;
  - alte documente stabilite de Comisia de admitere pe facultate (de exemplu foaia matricola, anexa la diploma de bacalaureat).

   

   
 
Modalitate admitere
 • Modalitate admitere
  Concurs de dosare
  MA = MBac

  unde:
  MBac = media examenului de bacalaureat

  Optional test-grila
  Disciplinele de concurs: Matematica
  MA =  MTest

  unde:
  MTest = media obtinuta la testul - grila

  Departajarea candidatilor care au obtinut medii de admitere egale se face tinand seama, in ordine, de urmatoarele criterii:
  1. media generala a examenului de bacalaureat;
  2. media generala la disciplina de Matematica de la bacalaureat (media la testul de Matematica pentru cei care au sustinut testul grila);
  3. media generala la disciplina de Fizica de la bacalaureat.

   

   
 
Concurenta Admitere Facultate
 • Anul curent
  Numar de locuri
  Concurenta pe loc
  Ultima medie de admitere
   
 • Buget
  277
  -
  -
   
 • Taxa
  77
  -
  -
   
 • Total
  354
  -
   
 • Istoric
   
 • 2014
  425
  -
  -
   
 • 2012
  385
  -
  -
   
 • 2010
  -
  -
  -
   
 
 •  
 •  
 

Daca lucrezi la aceasta facultate si vrei sa adaugi sau sa aduci la zi informatiile click aici.