Date generale admitere facultate
 • Domeniu de studiu

  Sanatate
   
 • Domeniu de licenta

  Sanatate
   
 • Specializare

  Tehnica dentara, Asistenta de profilaxie stomatologica, Medicina dentara
   
 • Acreditare

  Acreditata
   
 • Tip institutie

  De stat
   
 • Taxa anuala Zi

  1500
   
 •  
 •  
 • Perioada inscriere Vara

  13-17 iulie 2015
   
 • Perioada inscriere Toamna

  7-11 septembrie 2015
   
 • Taxa inscriere

  150 Ron
   
 • Acte necesare  Acte necesare la inscriere

  • Fisa de inscriere la concursul de admitere, completata on-line (www.umft.ro, sectiunea Admitere), listata si semnata de candidat.
  • Opisul documentelor depuse la dosar, listat si semnat de candidat. Opisul va fi generat automat de programul informatic, dupa completarea on-line a fisei de inscriere.
  • Legitimatia de concurs, care se primeste de la ghiseul de inscriere numai de catre candidatii care participa la admiterea la specializarile cu proba de concurs.
  • Diploma de bacalaureat, in original, plus o copie legalizata. Cetatenii din afara granitelor tarii, vor prezenta si o traducere legalizata a diplomei, in limba romana.
  • Foaia matricola, in xerocopie, cu notele obtinute pe parcursul liceului – elaborata conform legislatiei in vigoare.
  • Adeverinta eliberata de catre institutia de invatamant, in care se mentioneaza media generala la bacalaureat, media probelor la limba romana de la bacalaureat, mediile obtinute in anii de studiu, termenul de valabilitate si faptul ca nu a fost eliberata diploma de bacalaureat – pentru candidatii care au promovat examenul de bacalaureat in sesiunea corespunzatoare anului universitar 2014-2015, in locul diplomei de bacalaureat, in cazul in care aceasta nu a fost eliberata.
  • Candidatii din categoria mentionata mai sus, declarati admisi in urma concursului de admitere, au obligatia sa depuna diploma de bacalaureat, in original si in copie legalizata, la secretariatul facultatii, pana cel mai tarziu, la inceperea anului universitar 2015/2016.
  • Adeverinta eliberata de facultatea la care candidatul s-a inscris prima data, in cazul in care candidatul se inscrie pentru concursul de admitere la mai multe facultati. in aceste situatii, in locul diplomei de bacalaureat va fi prezentata o copie legalizata a acesteia.
  • Adeverinta, din care sa rezulte forma de finantare (buget/taxa), pe fiecare an de studiu, eliberata de institutiile de invatamant superior, in cazul candidatilor care au fost/sunt inscrisi la studii universitare de licenta, finalizate sau nefinalizate cu examen de licenta.
  • Declaratie pe propria raspundere, in cazul candidatiilor care nu au beneficiat de finantare de la bugetul de stat pentru studii universitare de licenta, cu exceptia absolventilor de liceu din sesiunea corespunzatoare anului universitar 2014-2015, care nu trebuie sa depuna aceasta declaratie; sub sanctiunea prevazuta de codul penal pentru uzul de fals si falsul in declaratii, candidatii declara ca nu au beneficiat de finantare de la bugetul de stat, integral/partial, pentru programe de studii universitare de licenta finalizate/nefinalizate cu examen de licenta.
  • Certificat de nastere, in original si copie legalizata. Originalul se va restitui titularului dupa confruntarea celor doua documente la ghiseul la care s-a facut inscrierea.
  • Certificat de casatorie, daca este cazul, in original si copie legalizata. Originalul se va restitui titularului dupa confruntarea celor doua documente la ghiseul la care s-a facut inscrierea.
  • Adeverinta medicala, eliberata de medicul de familie, vizata de Cabinetul medical al UMF ”Victor Babes” din Timisoara, Caminul 1-2, str. Regimentul 13 Calarasi, nr. 2, Timisoara.
  • Certificat de competenta lingvistica pentru limba romana, eliberat de catre institutii abilitate ale M.E.C.S., in cazul cetatenilor straini care participa la admiterea la specializarile cu predare in limba romana.
  • Atestatul de recunoastere a studiilor, eliberat de directia de specialitate din M.E.C.S., in cazul cetatenilor statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor apartinand Spatiului Economic European si ai Confederatiei Elvetiene. Atestatul de recunoastere a studiilor este obligatoriu in cazul tuturor candidatilor care nu au obtinut diploma de bacalaureat in Romania.
  • Cererea de intentie pentru participarea la concursul de admitere pe locurile repartizate candidatilor rromi, adresata Rectoratului UMF „Victor Babes” Timisoara, precum si o recomandare eliberata de o organizatie legal constituita a rromilor, din care sa reiasa ca respectivul candidat face parte din etnia rroma.
  • 4 fotografii tip carte de identitate.
  • Chitanta de plata a taxei de inscriere la concursul de admitere (150 lei) / specializare.
  • Acte doveditoare pentru cei care solicita scutirea de plata taxelor de inscriere la concurs: copii dupa certificate de deces ale parintilor (in cazul celor orfani de ambii parinti); adeverinte de la casa de copii (in cazul celor aflati in aceasta situatie); adeverinte din care sa rezulte calitatea de personal didactic, in activitate, a sustinatorilor legali; adeverinte din care sa rezulte calitatea de personal incadrat in UMF “Victor Babes” din Timisoara etc.
  • Dosar plic.


  La inscriere, candidatul trebuie sa prezinte Cartea de identitate / Pasaportul, in original si xerocopie.

   

   
 
Modalitate admitere
 • Modalitate admitere  Facultatea de Medicina dentara

  Medicina dentara

  • Test grila de verificare a cunostintelor, care cuprinde: -  60 de intrebari Biologie (clasa a XI-a) - 7 puncte - 20 de intrebari Chimie organica (clasa a X-a si a XI-a) - 2 puncte
  • Media generala de admitere se face prin insumarea punctelor obtinute la fiecare proba, la care se adauga un punct din oficiu.Media minima de admitere nu poate fi mai mica de 5 (cinci).


  Medicina dentara (in limba engleza)

  • Test grila de verificare a cunostintelor, care cuprinde:- 50 de intrebari – 9 puncteTest de competenta lingvistica - eliminatoriu
  • Media generala de admitere se face prin insumarea punctelor obtinute la fiecare proba, la care se adauga un punct din oficiu.Media minima de admitere nu poate fi mai mica de 5 (cinci).


  Tehnica dentara

  • Proba practica de indemanare
  • Media generala de admitere este 100% media concursului practic.Media minima de admitere nu poate fi mai mica de 5 (cinci).


  Asistenta de profilaxie stomatologica

  • Proba practica de indemanare
  • Media generala de admitere este 100% media concursului practic.Media minima de admitere nu poate fi mai mica de 5 (cinci).


  Taxa anuala

  • Medicina dentara (lb romana) - 1500 euro
  • Medicina dentara (lb engleza - non UE 500 euro/luna, UE 5000 euro/an
  • Tehnica dentara - 1500 euro
  • Asistenta de profilaxie si stomatologica - 1100 euro


   

   
 
Concurenta Admitere Facultate
 • Anul curent
  Numar de locuri
  Concurenta pe loc
  Ultima medie de admitere
   
 • Buget
  87
  -
  -
   
 • Taxa
  168
  -
  -
   
 • Total
  255
  -
   
 • Istoric
   
 • 2014
  231
  -
  6,13
   
 • 2013 vara
  215
  -
  -
   
 • 2012
  325
  -
  -
   
 • 2010
  -
  -
  -
   
 
 •  
 •  
 

Daca lucrezi la aceasta facultate si vrei sa adaugi sau sa aduci la zi informatiile click aici.