Date generale admitere facultate
 • Domeniu de studiu

  Sanatate
   
 • Domeniu de licenta

  Sanatate
   
 • Specializare

  Balneo - fiziokinetoterapie si recuperare, Tehnica dentara, Medicina, Medicina dentara, Farmacie, Nutritie si Dietetica, Medicina (in limba engleza), Medicina (in limba franceza)
   
 • Acreditare

  Acreditata
   
 • Tip institutie

  Privata
   
 • Taxa anuala Zi

  8000
   
 •  
 •  
 • Perioada inscriere Vara

  1 iulie – 24 iulie 2015
   
 • Perioada inscriere Toamna

  1 septembrie – 18 septembrie 2015
   
 •  
 • Acte necesare  Dosarul de admitere al candidatului se va completa cu urmatoarele documente:
  a. diploma de bacalaureat (sau echivalenta cu aceasta) in original sau copie legalizata, daca cel in cauza s-a inscris in prealabil la o alta facultate, in acest caz depunand la dosar si o adeverinta care sa certifice faptul ca diploma de bacalaureat in original se afla la respectiva facultate; candidatii care au promovat examenul de bacalaureat in sesiunea iunie-iulie 2015 sau in sesiunea august-septembrie 2015 pot prezenta la inscriere, pentru sesiunea imediat urmatoare examenului de bacalaureat, in locul diplomei de bacalaureat, adeverinta eliberata de liceu, in care se mentioneaza media generala de la bacalaureat si mediile obtinute in anii de liceu, la sfarsitul fiecarui an de studiu, termenul de valabilitate si mentionarea faptului ca nu a fost eliberata diploma de bacalaureat;
  b. certificatul de nastere (copie legalizata);
  c. certificat de casatorie in copie legalizata (daca este cazul);
  d. adeverinta medicala tip M.S. 18.1.1;
  e. fisa date personale;
  f. trei fotografii format ¾;
  g. un dosar plic;
  h. acte doveditoare pentru acei candidati care pot beneficia si solicita scutire de taxa de scolarizare;
  i. declaratie pe proprie raspundere a candidatului privind alte trei optiuni de inscriere in situatia nefunctionarii programului de studii la care a fost admis, ca urmare a numarului insuficient de candidati admisi.

   

  Pentru admiterea la studiile universitare de licenta si masterat cetatenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor apartinand Spatiului Economic European, ai Confederatiei Elvetiene precum si alti cetateni straini extracomunitari vor prezenta la inscriere urmatoarele documente:
  a. diploma de absolvire a liceului (bacalaureat) sau a facultatii, dupa caz, in original si copie/traducere legalizata, avand obligatoriu apostila de la Haga; - 2 exemplare
  b. certificatul de nastere in original si copie/traducere legalizata; - 2 exemplare
  c. scrisoare de acceptare la studii din partea Ministerului Educatiei Nationale pentru cetatenii non-UE;
  d. echivalarea diplomei de studii din partea Centrului National de Recunoastere si Echivalare a Studiilor pentru cetatenii statelor membre ale U.E.
  e. 3 fotografii format ¾;
  f. certificat medical, tradus in limba romana;
  g. certificat de competenta lingvistica care sa ateste cunostintele de limba romana a candidatilor;
  h. copie a actului de identitate sau a pasaportului/traducere legalizata - 2 exemplare


   

   
 
Modalitate admitere
 • Modalitate admitere  Admiterea la toate specializarile din cadrul domeniului Sanatate: Medicina, Medicina (in limba franceza), Medicina (in limba engleza), Medicina dentara, Farmacie, Balneofiziokinetoterapie si recuperare, Tehnica dentara, Nutritie si dietetica se face prin sustinerea unui test de admitere - test grila, dupa o bibliografie aprobata de Consiliul Facultatii de Medicina, Farmacie si Medicina dentara. Consiliul Facultatii de Medicina, Farmacie si Medicina Dentara isi va elabora propriul regulamet de organizare si desfasurare a examenului de admitere.

  La admiterea la programele de studii universitare de licenta organizate intr-o limba straina - Medicina (in limba engleza), Medicina (in limba franceza), Administrarea afacerilor (in limba engleza) si Informatica (in limba engleza) candidatii au obligatia prezentarii unui certificat de competenta lingvistica pentru limba franceza sau limba engleza, dupa caz, eliberat de Departamentul de Limbi Moderne din cadrul Universitatii de Vest „Vasile Goldis” din Arad, in urma sustinerii unui test de verificare care va fi organizat in perioada 22 - 23 iulie 2015.

   

  Taxa anuala
  Medicina: 8.000 lei
  Farmacie: 8.500 lei
  Medicina Dentara: 8.500 lei
  Nutritie si dietetica: 4.200 lei
  Tehnica Dentara: 4.600 lei
  Balneofiziokinetoterapie: 4.000 lei
   

   
 
Concurenta Admitere Facultate
 • Anul curent
  Numar de locuri
  Concurenta pe loc
  Ultima medie de admitere
   
 • Total
  441
  -
   
 • Istoric
   
 • 2014
  435
  -
  -
   
 • 2013 vara
  555
  -
  -
   
 • 2012
  850
  -
  -
   
 • 2010
  -
  -
  -
   
 
 •  
 •  
 

Daca lucrezi la aceasta facultate si vrei sa adaugi sau sa aduci la zi informatiile click aici.