Date generale admitere facultate
 • Domeniu de studiu

  Sanatate
   
 • Domeniu de licenta

  Sanatate
   
 • Specializare

  Balneo - fiziokinetoterapie si recuperare, Tehnica dentara, Medicina, Medicina dentara, Farmacie, Nutritie si Dietetica
   
 • Acreditare

  Acreditata
   
 • Tip institutie

  Privata
   
 • Taxa anuala Zi

  7000
   
 •  
 •  
 • Perioada inscriere Vara

  01 iulie – 28 iulie 2014
   
 • Perioada inscriere Toamna

  1 septembrie - 21 septembrie 2014
   
 •  
 • Acte necesare  ACTE NECESARE LA INSCRIERE
  Pentru inscriere, candidatii vor completa o fisa tip in care vor mentiona, sub semnatura proprie, toate datele solicitate de formularul respectiv.
  Se atrage atentia in mod deosebit asupra necesitatii precizarii optiunii referitoare la domeniul de studii, limba de studiu, forma de invatamant (IF, IFR, ID). Se atrage atentia ca in cazul in care la specializarea respectiva nu vor fi suficienti candidati admisi (30 pentru studiile universitare de licenta, 20 pentru programul de master pentru care se opteaza) pentru alcatuirea unei formatiuni de studiu, aceasta nu poate functiona, candidatii vor putea opta pentru o specializare din acelasi domeniu, la aceeasi facultate, conform optiunilor declarate in fisa de inscriere utilizata de facultate.

  Dosarul de admitere al candidatului se va completa cu urmatoarele documente:
  a. diploma de bacalaureat (sau echivalenta cu aceasta) in original sau copie legalizata, daca cel in cauza s-a inscris in prealabil la o alta facultate, in acest caz depunand la dosar si o adeverinta care sa certifice faptul ca diploma de bacalaureat in original se afla la respectiva facultate; candidatii care au promovat examenul de bacalaureat in sesiunea iunie-iulie 2014 sau in sesiunea august-septembrie 2014 pot prezenta la inscriere, pentru sesiunea imediat urmatoare examenului de bacalaureat, in locul diplomei de bacalaureat, adeverinta eliberata de liceu, in care se mentioneaza media generala de la bacalaureat si mediile obtinute in anii de liceu, la sfarsitul fiecarui an de studiu, termenul de valabilitate si mentionarea faptului ca nu a
  fost eliberata diploma de bacalaureat;
  b. certificatul de nastere (copie legalizata);
  c. certificat de casatorie in copie legalizata (daca este cazul);
  d. adeverinta medicala tip M.S. 18.1.1;
  e. fisa date personale;
  f. trei fotografii format ¾;
  g. un dosar plic;
  h. acte doveditoare pentru acei candidati care pot beneficia si solicita scutire de taxa de scolarizare;
  i. declaratie pe proprie raspundere a candidatului privind alte trei optiuni de inscriere in situatia nefunctionarii programului de studii la care a fost admis, ca urmare a numarului insuficient de candidati admisi.

  Pentru admiterea la studiile universitare de licenta si masterat cetatenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor apartinand Spatiului Economic European, ai Confederatiei Elvetiene precum si alti cetateni straini vor prezenta la inscriere urmatoarele documente:
  a. diploma de absolvire a liceului (bacalaureat) sau a facultatii , dupa caz, in original si copie/traducere legalizata, avand obligatoriu apostila de la Haga; - 2 exemplare
  b. certificatul de nastere in original si copie/traducere legalizata; - 2 exemplare
  c. scrisoare de acceptare la studii din partea Ministerului Educatiei, Cercetarii si Tineretului pentru cetatenii non-UE;
  d. echivalarea diplomei de studii din partea Centrului National de Recunoastere si Echivalare a Studiilor pentru cetatenii statelor membre ale U.E.
  e. 3 fotografii format ¾;
  f. certificat medical, tradus in limba romana;
  g. certificat de competenta lingvistica care sa ateste cunostintele de limba romana a candidatilor;
  h. copie a actului de identitate sau a pasaportului/traducere legalizata - 2 exemplare (exceptie fac documentele eliberate in limba engleza sau limba franceza care nu necesita traducere)

  La inscrierea la programe de studii cu predare in limba romana sunt exceptate de la obligatia de a prezenta certificatul de competenta lingvistica care sa ateste cunostintele de limba romana persoanele care prezinta acte de studii romanesti (diplome si certificate) sau acte de studii atestand cel putin patru ani de studii consecutivi urmati intr-o unitate scolara preuniversitara sau cel putin trei ani consecutivi urmati intr-o institutie de invatamant superior acreditata din sistemul national din Romania.

  La programele de studii acreditate la care procesul didactic se desfasoara in limbi straine - Medicina (in limba franceza), Medicina (in limba engleza), Informatica (in limba engleza), Administrarea afacerilor (in limba engleza), Universitatea de Vest „Vasile Goldis” din Arad organizeaza prin Departamentul de Limbi moderne un test de limba straina. Sunt exceptate de la acest test persoanele care provin din tari unde limba oficiala a statului este limba in care se tin cursurile si cele care detin un atestat lingvistic cu recunoastere internationala.


   

   
 
Modalitate admitere
 • Modalitate admitere

   

  La admiterea la studiile universitare de licenta si masterat cu predare in limba romana, cetatenii straini au obligatia sa prezinte la inscriere un certificat de competenta lingvistica pentru limba romana eliberat de institutii abilitate de catre Ministerul Educatiei Nationale.

  La admiterea la programele de studii universitare de licenta organizate intr-o limba straina - Medicina (in limba engleza), Medicina (in limba franceza), Administrarea afacerilor (in limba engleza) si Informatica (in limba engleza) candidatii au obligatia prezentarii unui ceritificat de competenta lingvistica pentru limba franceza sau limba engleza, dupa caz, eliberat de Departamentul de Limbi Moderne din cadrul Universitatii de Vest „Vasile Goldis” din Arad, in urma sustinerii unui test de verificare care va fi organizat in iulie 2014.

  Taxe anuale:

  • Balneo: 3800
  • Tehnica dentara: 4400
  • Medicina: 7000
  • Medicina dentara: 7500
  • Farmacie: 7500
  • Nutritie: 3900
   
 
Concurenta Admitere Facultate
 • Anul curent
  Numar de locuri
  Concurenta pe loc
  Ultima medie de admitere
   
 • Total
  435
  -
   
 • Istoric
   
 • 2013 vara
  555
  -
  -
   
 • 2012
  850
  -
  -
   
 • 2010
  -
  -
  -
   
 
 •  
 •  
 

Daca lucrezi la aceasta facultate si vrei sa adaugi sau sa aduci la zi informatiile click aici.
 
Login  |  Cont nou
 
Inchide

E-mail

Parola

Am uitat parola Cont nou
Conteacteaza-te prin Facebook

Acum te poti conecta si prin contul tau de Facebook! Da click pe butonul de mai jos si introdu datele tale:

Login with Facebook
Publicitate pe Studentie.ro ×