Date generale admitere facultate
 • Domeniu de studiu

  Sanatate
   
 • Domeniu de licenta

  Sanatate
   
 • Specializare

  Balneo - fiziokinetoterapie si recuperare, Tehnica dentara, Medicina, Medicina dentara, Farmacie, Asistenta medicala generala, Radiologie si imagistica, Medicina (in limba engleza)
   
 • Acreditare

  Acreditata
   
 • Tip institutie

  De stat
   
 • Taxa anuala Zi

  6800
   
 •  
 •  
 • Perioada inscriere Vara

  13 - 25 iulie 2015
   
 •  
 • Taxa inscriere

  150 Ron
   
 • Acte necesare  Pentru inscrierea la concursul de admitere, candidatii, vor completa o cerere tip de inscriere in care vor mentiona, sub semnatura proprie, toate datele solicitate in formularul respectiv.


  La cererea - tip de inscriere se anexeaza urmatoarele acte:
  a) Diploma de bacalaureat sau diploma echivalenta cu aceasta, in original sau copie legalizata (in cazul in care candidatul prezinta copie legalizata, ea va fi insotita de adeverinta doveditoare a depunerii originalului la inscrierea la o alta facultate) sau, in cazul liceelor la care nu s-au eliberat diplomele pentru promotia 2015, adeverinta eliberata de catre institutia de invatamant;
  b) Certificatul de nastere in copie legalizata ;
  c) Certificat de casatorie in copie legalizata, daca este cazul;
  d) Adeverinta medicala tip, eliberata de medicul de familie, din care sa rezulte ca este apt pentru facultatea la care candideaza;
  e) 2 fotografii tip buletin sau 4 fotografii tip buletin de identitate in cazul inscrierii la facultatile care sustin examen de admitere cu probe de concurs;
  f) Carte de identitate sau pasaport (original pentru conformitate) si copie;
  g) Chitanta de achitare a taxei de inscriere.


  Actele solicitate vor fi depuse intr-un dosar plic.
  In cazul candidatilor cetateni romani care au absolvit liceul in alta tara, diploma de bacalaureat obtinuta trebuie echivalata de catre Centrul National de Recunoastere si Echivalare a Diplomelor (C.N.R.E.D.) din cadrul Ministerului Educatiei si Cercetarii stiintifice. Echivalarea se face personal de catre candidat inaintea inscrierii la admitere. Pentru informatii se poate accesa site-ul www.cnred.edu.ro. Media de la bacalaureat va fi echivalata (dupa echivalarea CNRED) de catre Comisia centrala de admitere la solicitarea Comisiei de admitere a facultatii.

   

   
 
Modalitate admitere
 • Modalitate admitere  Medicina si Medicina Dentara
  Test grila, la alegere intre Biologiesau Chimie organica.

  Medicina in limba engleza
  - Test eliminatoriu de limba engleza, notat cu admis/respins
  - Interviu, la alegere intre Biologie sau Chimie organica.

  Farmacie
  - Test grila Biologie, Chimie organica si Chimie anorganica.

  Restul specializarilor
  - Test grila Biologie

  Obs. La inscriere candidatii vor opta pentru cele patru specializari in ordinea preferintelor. Distribuirea pe specializari se va face tinand cont de optiunile facute in prealabil si nota obtinuta la testul grila.

   

   
 
Concurenta Admitere Facultate
 • Anul curent
  Numar de locuri
  Concurenta pe loc
  Ultima medie de admitere
   
 • Buget
  195
  -
  -
   
 • Taxa
  485
  -
  -
   
 • Total
  680
  -
   
 • Istoric
   
 • 2014
  485
  -
  -
   
 • 2013 vara
  470
  -
  -
   
 • 2012
  -
  -
  -
   
 • 2010
  -
  -
  -
   
 • 2009
  683
  2.8
  5.91
   
 • 2008
  -
  8.37
  5.48
   
 • 2007
  -
  4.8
  5.18
   
 • 2006
  -
  1.6
  5.24
   
 
 •  
 •  
 

Daca lucrezi la aceasta facultate si vrei sa adaugi sau sa aduci la zi informatiile click aici.