Date generale admitere facultate
 • Domeniu de studiu

  Sanatate
   
 • Domeniu de licenta

  Sanatate
   
 • Specializare

  Medicina
   
 • Acreditare

  Acreditata
   
 • Tip institutie

  De stat
   
 •  
 •  
 •  
 • Perioada inscriere Vara

  23 iulie 2014
   
 •  
 • Taxa inscriere

  200 Ron
   
 • Acte necesare
  Dosarul pentru inscrierea la concursul de admitere, in anul I, trebuie sa contina urmatoarele acte:
   
  a) cerere de inscriere - conform tipizatului distribuit de secretariat
  b) diploma de bacalaureat sau diploma echivalenta cu aceasta in original sau copie legalizata insotita de o adeverinta din care rezulta ca originalul se afla in pastrare la institutia emitenta a adeverintei precum si faptul ca a fost sau nu scutit de achitarea taxei de inscriere. Candidatii care au fost admisi la o alta facultate/specializare in urma concursului de admitere din sesiunea iulie 2014, pot prezenta diploma de bacalaureat in copie legalizata insotita de o adeverinta in care se va mentiona facultatea/specializarea la care a fost admis si conditiile de studiu (bugetat / cu taxa), cu obligativitatea de a depune diploma de bacalaureat in original in termen de 5 zile de la afisarea rezultatelor. Nedepunerea originalului in termenul precizat anterior duce la trecerea candidatului declarat admis, de pe locurile bugetate pe locurile cu taxa.
  Absolventii de liceu din promotia 2014 pot prezenta, in locul diplomei de bacalaureat, adeverinta tip in care se mentioneaza atat media generala de bacalaureat cat si media generala a anilor de studii, urmand a depune diploma de bacalaureat la secretariatul facultatii in septembrie 2014.
  c) certificatul de nastere, in copie legalizata (si a celui de casatorie daca este cazul);
  d) copie a buletinului sau cartii de identitate.
  e) adeverinta medicala tip. (+VDRL)
   Adeverinta se obtine de la medicul de familie avand precizat pe ea ca respectivul candidat este clinic sanatos si nu se afla in evidente cu boli cronice.
  Candidatii cu afectiuni cronice vor prezenta adeverinte medicale vizate de comisiile medicale judetene (dupa caz, a municipiului Bucuresti) de orientare scolara si profesionala. in adeverintele respective se va mentiona in mod expres gradul deficientelor, in functie de localizarea acestora, conform criteriilor medicale de orientare scolara si profesionala, din Ordinul Ministerului Sanatatii nr. 427/1979.
  Nedeclararea acestor afectiuni atrage dupa sine consecintele institutionale in vigoare.
  f) trei fotografii tip buletin de identitate;
  g) adeverinta din care sa rezulte calitatea de student (pentru studentii UMF Craiova) eliberata de decanatul facultatii precum si o copie a diplomei de bacalaureat legalizata sau autentificata de secretariatul facultatii detinatoare;
  h) diploma de licenta sau diploma echivalenta cu aceasta, pentru absolventii care doresc sa urmeze o a doua specializare, in original sau copie legalizata;
  i) acte doveditoare pentru candidatii care solicita scutirea de plata a taxei de inscriere la concursul de admitere (copii legalizate dupa certificatele de deces ale parintilor in cazul celor orfani de ambii parinti; adeverinte de la Casa de copii, in cazul celor aflati in aceasta situatie, adeverinta pentru copiii salariatilor Universitatii de Medicina si Farmacie din Craiova si copiii personalului didactic, indiferent de institutia de invatamant de stat, alte acte prevazute de regulament pentru scutirea achitarii taxei de inscriere);
  j) chitanta doveditoare a platii taxei de inscriere la concursul de admitere 200 RON;
  k) dosar plic.

   

   
 
Modalitate admitere
 • Modalitate admitere  Admiterea se face in ordinea descrescatoare a punctajelor finale de admitere obtinute de candidati, in limita numarului de locuri pentru care se organizeaza concurs, stabilit pentru fiecare profil/facultate/specializare, punctajul minim de admitere fiind jumatate din punctajul maxim al grilei.

  In caz de punctaje finale de admitere egale cu cel al ultimului candidat admis nu este permisa depasirea numarului de locuri aprobat de Ministerul Educatiei, Cercetarii si Inovarii si repartizat de catre Senat. In acest caz se va folosi drept criteriu de departajare, in ordine:

  • media generala a examenului de bacalaureat
  • media anilor de studii din liceu


   

   
 
Concurenta Admitere Facultate
 • Anul curent
  Numar de locuri
  Concurenta pe loc
  Ultima medie de admitere
   
 • Istoric
   
 • 2012
  -
  -
  -
   
 • 2010
  -
  -
  -
   
 
 •  
 •  
 

Daca lucrezi la aceasta facultate si vrei sa adaugi sau sa aduci la zi informatiile click aici.
 
Login  |  Cont nou
 
Inchide

E-mail

Parola

Am uitat parola Cont nou
Conteacteaza-te prin Facebook

Acum te poti conecta si prin contul tau de Facebook! Da click pe butonul de mai jos si introdu datele tale:

Login with Facebook
Publicitate pe Studentie.ro ×