Date generale admitere facultate
 • Domeniu de studiu

  Educatie fizica si sport, Sanatate
   
 • Domeniu de licenta

  Educatie fizica si sport, Sanatate
   
 • Specializare

  Balneo - fiziokinetoterapie si recuperare, Medicina, Asistenta medicala generala, Nutritie si Dietetica, Medicina militara
   
 • Acreditare

  Acreditata
   
 • Tip institutie

  De stat
   
 • Taxa anuala Zi

  8000
   
 •  
 •  
 •  
 • Perioada inscriere Toamna

  11-13 septembrie 2013
   
 • Taxa inscriere

  200 Ron
   
 • Acte necesare  La cererea de inscriere se anexeaza obligatoriu urmatoarele acte:
   
  - diploma de bacalaureat sau diploma echivalenta cu aceasta, in original sau copie legalizata; Absolventii de liceu din promotia anului 2013, pot prezenta in locul diplomei de bacalaureat, adeverinta tip ca au absolvit liceul si au promovat examenul de bacalaureat (cu specificarea mediei generale de bacalaureat si a mediilor obtinute in anii de liceu). Candidatii din categoria mentionata mai sus, declarati admisi in urma concursului, au obligatia de a depune la facultate diploma de bacalaureat in original, pana la o data stabilita de conducerea Universitatii .
  - foaia matricola in original sau adeverinta echivalenta acesteia (cu mediile anilor de liceu) sau copie legalizata;
  - certificatul de nastere, in copie legalizata;
  - copie act de identitate;
  - adeverinta medicala tip eliberata de cabinetul medicului de familie din localitatea de domiciliu si examen psihiatric de la meicul de specialitate, din care sa rezulte ca sunt apti pentru profilul sau specializarea la care candideaza.
   
  Candidatii cu afectiuni cronice vor prezenta adeverinte medicale vizate de comisiile medicale judetene de orientare scolara si profesionala din Centrul universitar Tirgu-Mures (nu din judetul de domiciliu). In adeverintele respective se va mentiona - in mod expres - gradul deficientelor, in functie de localizarea acestora, conform criteriilor medicale de orientare scolara si profesionala in vigoare.

  Nedeclararea acestor afectiuni atrage dupa sine consecinttle institutionale in vigoare. Aceste documente vor fi analizate de o comisie de specialitate desemnata de Conducerea Universitatii.
   
  - 3 fotografii tip buletin de identitate;
  - adeverinta din care sa rezulte calitatea de student inmatriculat la invatamant superior de stat pe locuri finantate de la buget sau cu taxa (pentru studentii care urmeaza o a doua specializare);
  - dovada achitarii taxei de inscriere. Cuantumul taxei este 200 lei ti se achita la casieria universitatii, iar chitanta se depune  la dosarul de inscriere.
  - acte doveditoare privind justificarea solicitarii scutirii de plata taxelor de inscriere (copii legalizate dupa certificatele de deces ale parintilor, adeverinte de la casa de copii, copie legalizata a certificatului de deces al parintelui erou-martir al Revolutiei sau, dupa caz, a certificatului medical ori a altui document doveditor, in situatia in care insusi candidatul a fost ranit in lupta pentru victoria Revolutiei din Decembrie 1989).

  Sunt scutiti de plata taxei de inscriere candidatii orfani de ambii parinti, cei proveniti de la casele de copii sau din plasament familial, copiii eroilor-martiri ai Revolutiei, precum si candidatii raniti in lupta pentru victoria Revolutiei din Decembrie 1989.

  De asemenea, sunt scutiti de plata taxelor de inscriere copiii personalului didactic (in activitate, pensionar sau decedat), conform Legii 128/1997, art. 108, alin. (2),  precum si ai personalului nedidactic din propria Universitate,  Candidatii, beneficiari ai prevederilor art. 108, alin. (2) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, pot utiliza de acest drept o singura data in cadrul unei institutii de invatamant superior (la cererea de scutire a taxei de admitere se ataseaza diploma de bacalaureat, in original).
   
  - doua dosare plic

  La cererea de inscriere se anexeaza, suplimentar:
  - adeverinta medicala tip, cu mentiunea apt pentru specializarea Educatie fizica si sportiva. In cadrul controlului medical se examineaza, printre altele, starea de sanatate si de dezvoltare morfofunctionala. Vor fi admisi pentru concurs numai candidatii care prezinta:
  - stare de sanatate buna;
  - integritate corporala;
  - indici de nutritie, de dezvoltare fizica armonioasa si functionali, in limite normale;
  - nu au deficiente de vorbire si de auz, acuitate vizuala mai buna de 4 la ambii ochi.

  IMPORTANT!!! Adeverinta medicala se certifica de Policlinica Sportiva Tirgu Mures, in urma unui examen de specialitate.

   

   
 
Modalitate admitere
 • Modalitate admitere  A. La programele de studii Medicina, Medicina dentara si Farmacie se mentine Metodologia de admitere din anul 2012, conform careia proba scrisa va consta dintr-un test grila, a carui pondere este de 90% din media finala de admitere; media de bacalaureat va avea o pondere de 10% din media finala de admitere.

  1. Proba de concurs la programele de studii MEDICINA si MEDICINa DENTARA consta dintr-un test grila, la una din disciplinele: Biologie, Chimie organica sau Fizica, la alegere, astfel:

  - 75% din intrebari se extrag din caietele cu intrebari elaborate de universitate si vandute prin Biblioteca UMF. Atentie: ordinea celor 5 raspunsuri poate fi modificata fata de cea din caiet (excepție fac intrebarile de tip II si IV la disciplina Chimie Organica la care nu se va modifica ordinea raspunsurilor).

  - 25% din intrebari "la prima vedere", din bibliografia indicata mai jos. Aceste intrebari vor fi marcate cu un asterisc.

  Pentru disciplinele Biologie si Chimie organica testul grila este format din 100 de intrebari.

  Testul grila la Fizica, avand in vedere specificul materiei, respectiv numarul mai mare de probleme, va fi conceput cu 57 de intrebari, pastrandu-se insa proportia de 25% de intrebari la prima vedere.

  Pentru intrebarile din categoria celor care provin din caietele de intrebari (75%), sunt considerate raspunsuri corecte cele care sunt menționate exclusiv in caietele de intrebari. Pentru intrebarile din categoria celor la prima vedere (25%), pentru stabilirea raspunsurilor corecte se iau in considerare exclusiv manualele menționate in bibliografie.

  2. Proba de concurs la programul de studiu FARMACIE consta dintr-un test grila, din disciplina Chimie organica, format din 100 de intrebari, astfel:

  - 75 de intrebari se extrag din caietele cu intrebari elaborate de universitate  si vandute prin Biblioteca UMF. Atentie: la intrebarile de tip I si III ordinea celor 5 raspunsuri poate fi modificata fata de cea din caiet.

  - 25 de intrebari "la prima vedere" din bibliografia indicata mai jos. Aceste intrebari vor fi marcate cu un asterisc.

  Nota: Pentru candidatii care sustin probe de Chimie organica sau Fizica, la specializarile medicina, medicina dentara si farmacie, se vor asigura minicalculatoare.

  B. Pentru programele de studii Asistenta medicala generala, Balneofiziokinetoterapie si recuperare, Nutritie si dietetica, Tehnica dentara, Asistenta de farmacie, concursul de admitere din sesiunea iulie 2013 consta din :

  - Proba scrisa sub forma unui test grila cu 25 de intrebari care are o pondere de 50% in media finala de admitere. Cele 25 de intrebari vor fi extrase din caietul cu 100 de intrebari publicat ca bibliografie.

  - Media de bacalaureat va avea o pondere de 50% in media finala de admitere. Aceasta proba este obligatorie si pentru cei care au sustinut proba scrisa, si nu au fost admisi la specializarile de 5-6 ani.

  C. Pentru programul de studiu Educatie fizica si sportiva se va aplica Metodologia de admitere 2013 specifica acestui program.

  Media generala de admitere se calculeaza astfel:

  - 90% media probei de aptitudini sportive generale
  - 10% media examenului de bacalaureat

  Scutirea de plata taxei de admitere se va aplica:

  - copiilor personalului didactic (in activitate)
  - copiilor personalului nedidactic din universitate
  - candidatilor orfani de ambii parinti si a celor cei proveniti de la casele de copii sau din plasament familial.

  Admiterea la studii pe locuri bugetare, in anul I, an universitar 2013/2014, fara examen de admitere, se va face pentru urmatoarele categorii de absolventi de liceu:

  - candidatii care au obtinut ca distinctii - premiile I, II, III, la olimpiade nationale sau internationale organizate de MECTS/MEN

  - candidati care au obtinut mentiuni la olimpiadele nationale si internationale organizate de MECTS/MEN, la urmatoarele discipline de concurs - chimie, fizica sau biologie.

  Nu beneficiaza de aceste facilitati candidatii premiati la olimpiade de tip vocational sau la alte tipuri de concursuri scolare.


  Taxe anuale

  • Medicina - 8000 Ron
  • Medicina in limba engleza - 5000 Euro
  • Celelalte specializari - 4000 Ron   

   
 
Concurenta Admitere Facultate
 • Anul curent
  Numar de locuri
  Concurenta pe loc
  Ultima medie de admitere
   
 • Buget
  320
  -
  -
   
 • Taxa
  370
  -
  -
   
 • Total
  690
  -
   
 • Istoric
   
 • 2014
  -
  -
  6,96
   
 • 2013 vara
  650
  -
  -
   
 • 2012
  -
  -
  -
   
 • 2010
  -
  -
  -
   
 • 2009
  -
  -
  8.32
   
 
 •  
 •  
 

Daca lucrezi la aceasta facultate si vrei sa adaugi sau sa aduci la zi informatiile click aici.
 
Login  |  Cont nou
 
Inchide

E-mail

Parola

Am uitat parola Cont nou
Conteacteaza-te prin Facebook

Acum te poti conecta si prin contul tau de Facebook! Da click pe butonul de mai jos si introdu datele tale:

Login with Facebook
Publicitate pe Studentie.ro ×