Date generale admitere facultate
  • Domeniu de studiu

    Sanatate
     
  • Domeniu de licenta

    Sanatate
     
  • Specializare

    Balneo - fiziokinetoterapie si recuperare, Medicina, Asistenta medicala generala, Radiologie si imagistica, Nutritie si Dietetica
     
  • Acreditare

    Acreditata
     
  • Tip institutie

    De stat
     
  • Taxa anuala Zi

    1500
     
  •  
  •  
  • Perioada inscriere Vara

    14-18 iulie 2014
     
  •  
  • Taxa inscriere

    150 Ron
     
  • Acte necesare    Actele necesare pentru inscrierea la concursul de admitere:
    - Fisa de inscriere la concursul de admitere, completata on-line (www.umft.ro, sectiunea Admitere), listata si semnata de candidat. Fisa de inscriere la concurs contine datele cuprinse in anexa la prezentul Regulament.
    - Opisul documentelor depuse la dosar, listat si semnat de candidat. Opisul va fi generat automat de programul informatic, dupa completarea on-line a fisei de inscriere.
    - Legitimatia de concurs, care se primeste de la ghiseul de inscriere numai de catre candidatii care participa la admiterea la specializarile cu proba de concurs.
    - Diploma de bacalaureat, in original, plus o copie legalizata. Cetatenii din afara granitelor tarii, vor prezenta si o traducere legalizata a diplomei, in limba romana.
    - Foaia matricola, in xerocopie, cu notele obtinute pe parcursul liceului - elaborata conform legislatiei in vigoare.
    - Adeverinta eliberata de catre institutia de invatamant, in care se mentioneaza media generala la bacalaureat, media probelor la limba romana de la bacalaureat, mediile obtinute in anii de studiu, termenul de valabilitate si faptul ca nu a fost eliberata diploma de bacalaureat - pentru candidatii care au promovat examenul de bacalaureat in sesiunea corespunzatoare anului universitar 2013-2014, in locul diplomei de bacalaureat, in cazul in care aceasta nu a fost eliberata. Candidatii din categoria mentionata mai sus, declarati admisi in urma concursului de admitere, au obligatia sa depuna diploma de bacalaureat, in original si in copie legalizata, la secretariatul facultatii, pana cel mai tarziu, la inceperea anului universitar 2014/2015.
    - Adeverinta eliberata de facultatea la care candidatul s-a inscris prima data, in cazul in care candidatul se inscrie pentru concursul de admitere la mai multe facultati. in aceste situatii, in locul diplomei de bacalaureat va fi prezentata o copie legalizata a acesteia.
    - Adeverinta, in cazul candidatilor care sunt deja studenti, din care sa rezulte statutul de student pe loc bugetat/ cu taxa.
    - Certificat de nastere, in original si copie legalizata. Originalul se va restitui titularului dupa confruntarea celor doua documente la ghiseul la care s-a facut inscrierea.
    - Certificat de casatorie, daca este cazul, in original si copie legalizata. Originalul se va restitui titularului dupa confruntarea celor doua documente la ghiseul la care s-a facut inscrierea.
    - Adeverinta medicala tip, eliberata de medicul de familie, vizata de Cabinetul medical al UMF ”Victor Babes” din Timisoara, Caminul 1-2, str. Regimentul 13 Calarasi, nr. 2, Timisoara.
    - Certificat de competenta lingvistica pentru limba romana, eliberat de catre institutii abilitate ale M.E.N., in cazul cetatenilor straini care participa la admiterea la specializarile cu predare in limba romana.
    - Atestatul de recunoastere a studiilor, eliberat de directia de specialitate din M.E.N., in cazul cetatenilor statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor apartinand Spatiului Economic European si ai Confederatiei Elvetiene.
    - Cererea de intentie pentru participarea la concursul de admitere pe locurile repartizate candidatilor rromi, adresata Rectoratului UMF „Victor Babes” Timisoara, precum si o recomandare eliberata de o organizatie legal constituita a rromilor, din care sa reiasa ca respectivul candidat face parte din etnia rroma.
    - 4 fotografii tip carte de identitate.
    - Chitanta de plata a taxei de inscriere la concursul de admitere (150 lei) / dosar de inscriere.
    - Acte doveditoare pentru cei care solicita scutirea de plata taxelor de inscriere la concurs: copii dupa certificate de deces ale parintilor (in cazul celor orfani de ambii parinti); adeverinte de la casa de copii (in cazul celor aflati in aceasta situatie); adeverinte din care sa rezulte calitatea de personal didactic, in activitate, a sustinatorilor legali; adeverinte din care sa rezulte calitatea de personal incadrat in UMF “Victor Babes” din Timisoara etc.
    - Dosar plic.
    - La inscriere, candidatul trebuie sa prezinte Cartea de identitate / Pasaportul, in original si xerocopie.

     

     
 
Modalitate admitere
  • Modalitate admitere    Pentru specializarile Asistenta medicala generala, Radiologie si imagistica, Balneofiziokinetoterapie si recuperare, Nutritie si dietetica:
    50 intrebari tip grila din Biologie

    Pentru specializarea Medicina:   
    60 de intrebari tip grila din Biologie
    20 de intrebari tip grila din Chimie organica

    Pentru specializarile Medicina in limba franceza si Medicina in limba engleza:
    Test grila de verificare a cunostintelor

    Media generala de admitere se face prin insumarea punctelor obtinute la proba scrisa, la care se adauga un punct din oficiu. Media minima de admitere nu poate fi mai mica de 5 (cinci).

    Taxe anuale sunt exprimate in euro:

    • Medicina - 1500 euro
    • Medicina in limbi straine - 4500 euro
    • Celelalte specializari - 1100 euro     

     
 
Concurenta Admitere Facultate
  • Anul curent
    Numar de locuri
    Concurenta pe loc
    Ultima medie de admitere
     
  • Buget
    556
    -
    -
     
  • Taxa
    228
    -
    -
     
  • Total
    784
    -
     
  • Istoric
     
  • 2014
    -
    -
    5,36
     
  • 2013 vara
    775
    -
    -
     
  • 2012
    801
    -
    -
     
  • 2010
    -
    -
    -
     
 
  •  
  •  
 

Daca lucrezi la aceasta facultate si vrei sa adaugi sau sa aduci la zi informatiile click aici.
 
Login  |  Cont nou
 
Inchide

E-mail

Parola

Am uitat parola Cont nou
Conteacteaza-te prin Facebook

Acum te poti conecta si prin contul tau de Facebook! Da click pe butonul de mai jos si introdu datele tale:

Login with Facebook
Publicitate pe Studentie.ro ×