Admitere Facultatea de Medicina

Universitatea "Ovidius" din Constanta


Facultate:
Oras: Constanta
Date generale admitere facultate
 • Domeniu de studiu

  Sanatate
   
 • Domeniu de licenta

  Sanatate
   
 • Specializare

  Balneo - fiziokinetoterapie si recuperare, Medicina, Asistenta medicala generala, Moase, Laborator clinic
   
 • Acreditare

  Acreditata
   
 • Tip institutie

  De stat
   
 • Taxa anuala Zi

  7000
   
 •  
 •  
 • Perioada inscriere Vara

  14-22 iulie 2014
   
 • Perioada inscriere Toamna

  01-10 septembrie 2014
   
 • Taxa inscriere

  100 Ron
   
 • Acte necesare
  Pentru inscrierea la concursul de admitere la ciclul universitar de licenta sunt necesare urmatoarele acte (intr-un dosar plic):

  1. cererea de inscriere pentru concursul de admitere in invatamantul universitar.  andidatii vor indica: forma de invatamant la care doresc sa concureze (zi fara taxa, zi cu taxa sau ID/IFR cu taxa) pentru fiecare domeniu de studiu de licenta precum si datele solicitate prin Anexa nr. 1 la OMECTS 3313/2012.
  2. certificatul de nastere, in copie legalizata;
  3. certificatul de casatorie, in copie legalizata, pentru candidatele casatorite;
  4. diploma de bacalaureat sau adeverinta de bacalaureat (pentru promotia 2014), in original. Candidatii care se inscriu si la alte domenii de licenta vor prezenta diploma de bacalaureat in copie legalizata; Candidatii straini au obligatia sa prezinte la admiterea pentru toate ciclurile
  de studii universitare cu predare in limba romana, un Certificat de competenta lingvistica/Atestat de cunoastere a limbii romane eliberat de
  catre Departamentul de specialitate din cadrul Universitatii „Ovidius” din Constanta;
  5. adeverinta medicala tip M.S. 18.1.1., eliberata de cabinetele medicale scolare sau de medicii de familie - dupa caz - de care apartin (din care sa rezulte ca sunt apti pentru domeniul sau programul de studiu la care candideaza). Adeverinta respectiva va fi insotita de rezultatele investigatiilor medicale cu privire la radiologia pulmonara si serologia sangelui (VDRL), efectuate la cabinetele de specialitate din policlinica (eliberate cu cel mult 30 de zile inainte de data inscrierii la concurs). Candidatii cu afectiuni cronice vor prezenta adeverinte medicale vizate de Comisia medicala judeteana de orientare scolara si profesionala din Constanta. In adeverintele respective se va mentiona - in mod expres - gradul deficientelor, in functie de localizarea acestora, conform criteriilor medicale de orientare scolara si profesionala, din Ordinul Ministerului Sanatatii nr.427/1979.
  6. patru fotografii color, tip buletin/carte de identitate;
  7. chitanta de plata a taxei de inscriere sau, unde este cazul, adeverinta sau documentele din care sa rezulte motivul pentru scutirea de taxa de inscriere;
  8. daca e cazul, adeverinta din care sa rezulte calitatea de student (cu sau fara taxa) la o institutie de invatamant superior de stat sau particular, cu drept de inscriere la concursul de admitere si diploma de bacalaureat sau diploma echivalenta cu aceasta, in copie legalizata (originalul ramanand la prima facultate).
  9. copie certificata conform cu originalul de pe legitimatia de concurs care atesta inscrierea la primul domeniu de studiu de licenta (la care candidatul a predat originalele); certificarea copiei de pe legitimatia de concurs se va face la secretariatul facultatii unde are loc inscrierea, prin aplicarea stampilei si a semnaturii sefului comisiei tehnice de admitere;
  10. pentru candidatii de etnie rroma, dosarul va cuprinde, pe langa actele mai sus mentionate, urmatoarele documente:
  - recomandarea scrisa din partea presedintelui unei organizatii legal constituite a rromilor din care sa rezulte ca respectivul candidat face
  parte din aceasta etnie ; calitatea de membru al respectivei organizatii nu este luata in considerare;
  - copie legalizata a hotararii judecatoresti, care atesta constituirea legala a organizatiei respective;
  - declaratie pe proprie raspundere ca respectivul candidat face parte din etnia rroma;
  - cerere de intentie cu precizarea facultatii si a domeniului pentru care respectivul candidat doreste sa candideze, cerere depusa la rectoratul universitatii;
  11. pentru candidatii cetateni straini cu alta cetatenie decat UE/SEE, dosarul va cuprinde, pe langa actele sus-mentionate, copie a pasaportului valabil la momentul inscrierii, iar pentru cetatenii UE/SEE, copie a actului de identitate valabil la momentul inscrierii.
   

   
 
Modalitate admitere
 • Modalitate admitere  - Specializarea Medicina: concursul consta dintr-un test grila unic, cu 100 de intrebari (75 biologie si 25 chimie organica). Sunt valabile manualele de Biologie si manualele de Chimie organica corespunzatoare programelor analitice valabile pentru promotia 2014, aprobate de Ministerul Educatiei Nationale. Admiterea se face in ordinea descrescatoare a mediilor obtinute la proba de concurs. Pentru medii egale criteriile de departajare sunt:
  1. media obtinuta la examenul de bacalaureat;
  2. nota obtinuta la prima proba scrisa a examenului de bacalaureat

  - Specializarea Asitenta Medicala Generala: concursul consta dintr-un test grila cu 60 de intrebari din biologie. Sunt valabile manualele de Biologie corespunzatoare programelor analitice valabile pentru promotia 2014, aprobate de Ministerul Educatiei Nationale. Criteriile de departajare pentru medii egale:
  1. media obtinuta la examenul de bacalaureat;
  2. nota obtinuta la prima proba scrisa a examenului de bacalaureat

  - Specializarea Balneo-fiziokinetoterapie si recuperare: admiterea se face prin concurs de dosar. Criteriul de admitere este media obtinuta la examenul de bacalaureat. Criteriile de departajare pentru medile egale:
  1. nota obtinuta la prima proba scrisa a examenului de bacalaureat;
  2. nota obtinuta la a doua  proba scrisa a examenului de bacalaureat

  - Specializarea Medicina, predare in limba engleza: admiterea pe locurile alocate va contine obligatoriu o proba de competenta lingvistica, eliminatorie, notata cu admis/respins si un test de departajare tip grila, cu intrebari din disciplina Biologie, sustinut in limba engleza

  - Specializarea Managementul institutiilor si al serviciilor medicale si farmaceutice: admiterea se face prin concurs de dosar. Media generala de admitere se determina conform unei proceduri proprii care va include media examenului de licenta si media anilor de studii de licenta. Criterii de departajare:
  1. media anilor de studii de licenta
  2. media ultimului an de studiu de licenta

  Taxa anuala:

  • Medicina generala - 7000 lei
  • Asistenta Medicala Generala - 3500 lei
  • Balneo-fiziokinetoterapie si recuperare - 4000 lei


   

   
 
Concurenta Admitere Facultate
 • Anul curent
  Numar de locuri
  Concurenta pe loc
  Ultima medie de admitere
   
 • Istoric
   
 • 2013 vara
  310
  -
  -
   
 • 2012
  360
  -
  -
   
 • 2010
  -
  -
  -
   
 
 •  
 •  
 

Daca lucrezi la aceasta facultate si vrei sa adaugi sau sa aduci la zi informatiile click aici.
 
Login  |  Cont nou
 
Inchide

E-mail

Parola

Am uitat parola Cont nou
Conteacteaza-te prin Facebook

Acum te poti conecta si prin contul tau de Facebook! Da click pe butonul de mai jos si introdu datele tale:

Login with Facebook
Publicitate pe Studentie.ro ×