Admitere Facultatea de Medicina

Universitatea "Ovidius" din Constanta


Facultate:
Oras: Constanta
Date generale admitere facultate
 • Domeniu de studiu

  Sanatate
   
 •  
 •  
 • Acreditare

  Acreditata
   
 • Tip institutie

  De stat
   
 • Taxa anuala Zi

  7000
   
 •  
 •  
 • Perioada inscriere Vara

  13-24 iulie 2015
   
 • Perioada inscriere Toamna

  01-10 septembrie 2015
   
 • Taxa inscriere

  100 Ron
   
 • Acte necesare

   

  Pentru inscrierea la concursul de admitere la ciclul universitar de licenta sunt necesare urmatoarele acte (intr-un dosar plic):
  1. cererea-tip de inscriere pentru concursul de admitere;
  2. certificatul de nastere, in copie legalizata;
  3. actul de identitate in copie simpla;
  4. certificatul de casatorie, in copie legalizata, pentru candidatii casatoriti (care si-au schimbat numele);
  5. diploma de bacalaureat sau, pentru promotia 2015, adeverinta de bacalaureat, in original. Candidatii care se inscriu si la alte domenii de licenta vor prezenta diploma de bacalaureat in copie legalizata;
  6. foaia matricola in original/copie legalizata;
  7. Adeverinta medicala eliberata dupa caz de catre medicul de familie sau de catre medicul scolar care atesta ca persoana respectiva este apta din punct de vedere medical pentru domeniul sau programul de studiu la care candideaza. Pentru Facultatea de Educatie Fizica si Sport se vor respecta prevederile din metodologia proprie de admitere.
  8. doua sau patru fotografii color - dupa caz, tip buletin/carte de identitate;
  9. chitanta de plata a taxei de inscriere sau, unde este cazul, adeverinta sau documentele din care sa rezulte motivul pentru scutirea de taxa de inscriere;
  10. daca e cazul, adeverinta din care sa rezulte calitatea de student (cu sau fara taxa) la o institutie de invatamant superior de stat sau particular, cu drept de inscriere la concursul de admitere si diploma de bacalaureat sau diploma echivalenta cu aceasta, in copie legalizata (originalul ramanand la prima facultate);
  11. copie certificata conform cu originalul de pe legitimatia de concurs care atesta inscrierea la primul domeniu de studiu de licenta (la care candidatul a predat originalele); certificarea copiei de pe legitimatia de concurs se va face la secretariatul facultatii unde are loc inscrierea, prin aplicarea semnaturii sefului comisiei tehnice de admitere si a stampilei acesteia;
  12. pentru candidatii de etnie rroma, dosarul va cuprinde, pe langa actele mai sus mentionate, urmatoarele documente: recomandarea scrisa din partea presedintelui unei organizatii legal constituite a rromilor din care sa rezulte ca respectivul candidat face parte din aceasta etnie; calitatea de membru al respectivei organizatii nu este luata in considerare;

  • copie legalizata a hotararii judecatoresti care atesta constituirea legala a organizatiei respective;
  • declaratie pe proprie raspundere ca respectivul candidat face parte din etnia rroma;
  • cerere de intentie cu precizarea facultatii si a domeniului pentru care respectivul candidat doreste sa candideze, vizata de Secretarul Sef al Universitatii.


   

   
 
Modalitate admitere
 • Modalitate admitere

   

  La programul de studii Medicina (in limba romana), examenul include o proba scrisa, totalizand un numar de 100 de intrebari, din doua discipline studiate in liceu: Biologie (intr-o pondere de 75%) si Chimie organica sau Fizica, la alegerea candidatului, (intr-o pondere de 25%); optiunea este exprimata de candidati la inscriere .

  Departajarea candidatilor cu punctaje egale se va face dupa urmatoarele criterii:
  • media de la bacalaureat,
  • nota obtinuta la prima proba scrisa la examenul de bacalaureat.

  La programul de studii Asistenta Medicala Generala examenul include o proba scrisa cu intrebari din cadrul disciplinei de Biologie; numarul intrebarilor este de 60.

  Departajarea candidatilor cu punctaje egale se va face dupa urmatoarele criterii:
  • media de la bacalaureat,
  • nota obtinuta la prima proba scrisa la examenul de bacalaureat

  Durata probei scrise va fi de 3 ore in cazul programului de studii Medicina (in limba romana) si de 2 ore pentru admiterea la programul de studii Asistenta Medicala Generala.

  La programul de studii Balneofiziokinetoterapie si recuperare admiterea se face prin concurs de dosar. Criteriul de admitere: media de admitere este media de bacalaureat.

  Departajarea candidatilor cu punctaje egale se va face dupa urmatoarele criterii:
  • nota obtinuta la prima proba scrisa la examenul de bacalaureat,
  • nota obtinuta la a doua proba scrisa la examenul de bacalaureat.

  Taxele de scolarizare pentru studii de licenta:

  Studenti romani si straini cu cetatenie UE (alta cetatenie decat romana), SEE si ai Confederatiei Elvetiene:

  - Specializarea: Medicina – anul I-III – 7000 lei;
  - Specializarea: Medicina – anii IV-VI –  4800 lei;
  - Specializarea: Asistenta medicala generala anii I-IV – 3500 lei;
  - Specializarea: Balneofizio-kinetoterapie si recuperare anii I – III– 4000 lei;

  Studenti straini pe cont propriu valutar:

  - Specializarea: Medicina – anul I-III – 5000 euro;
  - Specializarea: Medicina – anul IV – 4200 euro;
  - Specializarea: Medicina – anul V –  4000 euro;
  - Specializarea: Medicina – anii VI –  3600 euro;
  - Specializarea: Medicina (în limba engleza) – anul I – III – 5000 euro;
  - Specializarea: Medicina (în limba engleza) – anul IV – 4200 euro;
  - Specializarea: Medicina (în limba engleza) – anul V –  4000 euro;
  - Specializarea: Medicina (în limba engleza) – anii VI –  3600 euro.

   

   
 
Concurenta Admitere Facultate
 • Anul curent
  Numar de locuri
  Concurenta pe loc
  Ultima medie de admitere
   
 • Total
  475
  -
   
 • Istoric
   
 • 2013 vara
  310
  -
  -
   
 • 2012
  360
  -
  -
   
 • 2010
  -
  -
  -
   
 
 •  
 •  
 

Daca lucrezi la aceasta facultate si vrei sa adaugi sau sa aduci la zi informatiile click aici.
 
 
 
 
 
Inchide

E-mail

Parola

Am uitat parola Cont nou
Conteacteaza-te prin Facebook

Acum te poti conecta si prin contul tau de Facebook! Da click pe butonul de mai jos si introdu datele tale:

Login with Facebook