Date generale admitere facultate
 • Domeniu de studiu

  Medicina veterinara, Stiinte ingineresti
   
 • Domeniu de licenta

  Medicina veterinara, Ingineria produselor alimentare
   
 • Specializare

  Medicina veterinara, Controlul si expertiza produselor alimentare
   
 • Acreditare

  Acreditata
   
 • Tip institutie

  De stat
   
 • Taxa anuala Zi

  4200
   
 •  
 •  
 • Perioada inscriere Vara

  13 – 24 iulie 2015
   
 •  
 • Taxa inscriere

  200 Ron
   
 • Acte necesare  Candidatii vor prezenta pentru inscriere urmatoarele acte:
  a. Cererea tip de inscriere completata si semnata de catre candidat, dupa examinarea conformitatii datelor solicitate de formularul respectiv;
  b. Diploma de bacalaureat (in perioada stipulata in calendarul desfasurarii admiterii) in original (pentru buget) sau copie legalizata (pentru taxa).
  Candidatii care au promovat examenul de bacalaureat in sesiunile corespunzatoare anului universitar 2014 ‐ 2015, pot prezenta la inscriere, pentru prima sesiune de admitere la facultate (iulie 2015), in locul diplomei de bacalaureat, adeverinta eliberata de liceu (in original), in care trebuie mentionate obligatoriu media generala de la bacalaureat, termenul de valabilitate al adeverintei si faptul ca nu a fost eliberata diploma de bacalaureat.
  Neprezentarea diplomei de bacalaureat in original (dupa expirarea adeverintei originale de promovare a bacalaureatului), din vina exclusiva a candidatului admis pe locuri finantate de la buget, pâna la data de 01 octombrie 2015, duce la pierderea locului finantat de la buget.
  c. Foaia matricola de la liceu (in original sau in copie legalizata);
  d. Diploma echivalenta cu cea de bacalaureat, recunoscuta de Ministerul Educatiei si Cercetarii Stiintifice (MECȘ), in cazul absolventilor de liceu care au sustinut examenul de bacalaureat in afara Romaniei;
  e. Adeverinta din care sa rezulte calitatea de student (pentru studentii care urmeaza o a doua specializare) in care sa se specifice modul de finantare pentru fiecare an de studiu;
  f. Diploma de licenta sau diploma echivalenta cu aceasta, pentru absolventii institutiilor de invatamant superior care doresc sa urmeze o a doua specializare, insotita de o adeverinta in care sa se specifice modul de finantare pentru fiecare an de studii;
  g. Cartea de identitate sau pasaportul valabil in copie;
  h. Certificatul de nastere, copie legalizata;
  i. Certificatul de casatorie, copie legalizata (daca este cazul);
  j. Adeverinta medicala eliberata, dupa caz, de medicul scolar sau teritorial sau de catre medicul de familie care atesta ca persoana respectiva este apta din punct de vedere medical pentru domeniul Medicina Veterinara;
  k. Patru fotografii color tip buletin;
  l. Dovada achitarii taxei de inscriere (chitanta de achitare prin mandat postal);
  m. documente care justifica provenienta din medii dezavantajate socio-economic (care provin din centre de plasament, orfani, rromi si persoane cu dizabilitati).


   

   
 
Modalitate admitere
 • Modalitate admitere  Admiterea la studiile universitare de licenta cu frecventa se face prin concurs, pe baza rezultatelor obtinute de candidati la examenul de bacalaureat si se organizeaza pe facultati, iar in cadrul facultatilor pe domenii de studii de licenta.

  Controlul si expertiza produselor alimentare

  Media generala de admitere, se calculeaza ca medie ponderata astfel:

  • 70% media de la bacalaureat
  • 30% nota/media aritmetica la alegerea candidatului la una din probele de bacalaureat:

  - limba romana/limba matern;
  - matematica;
  - chimie;
  - biologie;
  - geografie.

  Medicina veterinara

  1. 50% proba scrisa
  2. 50% medie examen bacalaureat

  Medicina veterinara (in limba engleza)

  Competenta lingvistica (engleza) - eliminatorie (Admis/Respins)
  1. 85% medie examen bacalaureat
  2. 10% eseu
  3. 5% adeverinte/recomandari

   

   
 
Concurenta Admitere Facultate
 • Anul curent
  Numar de locuri
  Concurenta pe loc
  Ultima medie de admitere
   
 • Buget
  245
  -
  -
   
 • Taxa
  145
  -
  -
   
 • Total
  390
  -
   
 • Istoric
   
 • 2014
  240
  -
  -
   
 • 2013 vara
  342
  -
  -
   
 • 2012
  360
  -
  -
   
 • 2010
  411
  -
  -
   
 
 •  
 •  
 

Daca lucrezi la aceasta facultate si vrei sa adaugi sau sa aduci la zi informatiile click aici.