Date generale admitere facultate
 • Domeniu de studiu

  Sanatate
   
 • Domeniu de licenta

  Sanatate
   
 • Specializare

  Balneo - fiziokinetoterapie si recuperare, Tehnica dentara, Asistenta dentara, Asistenta de farmacie, Asistenta de profilaxie stomatologica, Moase, Radiologie si imagistica, Laborator clinic
   
 • Acreditare

  Acreditata
   
 • Tip institutie

  De stat
   
 • Taxa anuala Zi

  6000
   
 •  
 •  
 • Perioada inscriere Vara

  13 - 17.07.2015
   
 •  
 • Taxa inscriere

  200 Ron
   
 • Acte necesare  Acte/Documente necesare pentru inscrierea la concursul de admitere

  1. Cerere de inscriere tip - semnata de catre candidat.
  2. Diploma de bacalaureat - in original sau copie legalizata (in cazul celor care s-au inscris in prealabil la o alta facultate). Candidatii, care au promovat examenul de bacalaureat in sesiunea iunie-iulie a anului curent, pot prezenta la inscriere, in locul diplomei de bacalaureat, adeverinta eliberata de liceu, in care se mentioneaza media generala de bacalaureat si notele obtinute la probele sustinute, mediile obtinute in anii de studiu liceal, termenul de valabilitate si faptul ca Diploma de bacalaureat nu a fost eliberata.
  3. Diploma echivalenta cu cea de bacalaureat (in cazul absolventilor de liceu care au sustinut examenul de bacalaureat in afara Romaniei).
  4. Carte de identitate sau pasaport valabil.
  5. Certificatul de nastere in copie legalizata.
  6. Adeverinta medicala -  eliberata, dupa caz, de catre cabinetele medicale scolare sau de catre medicul de familie de care apartin, din care sa rezulte ca sunt apti, din punct de vedere medical, pentru a urma pregatirea in specializarea dorita.
  Candidatii cu afectiuni cronice prezinta adeverinte medicale vizate de comisia judeteana de orientare scolara si profesionala, in care se mentioneaza in mod expres gradul deficientelor, conform criteriilor medicale de orientare scolara si profesionala din Ordinul Ministerului Sanatatii nr. 427/1979.
  7. Adeverinta din care sa rezulte calitatea de student (pentru studentii care urmeaza o a doua specializare).
  8. Diploma de licenta sau diploma echivalenta cu aceasta - in original sau copie legalizata, pentru absolventii institutiilor de invatamant superior care doresc sa urmeze o a doua specializare.
  9. Patru fotografii color tip carte de identitate.
  10. Chitanta doveditoare a achitarii taxei de inscriere. Taxa de inscriere se plateste conform metodologiei de admitere.
  Copii personalului didactic aflat in activitate sunt scutiti de plata taxelor de inscriere la concursul de admitere.
  In mod exceptional, prin hotarare a  Consiliului de Administratie a UMF ”Carol Davila” si aprobarea Senatului, scutirea de taxa de inscriere este admisa si pentru urmatoarele categorii de candidati: copiii din familiile lovite de catastrofe naturale (cutremur, inundatii, incendii), orfanii de ambii parinti si cei institutionalizati in asezaminte de ocrotire, copii ai caror parinti sunt eroi ai Revolutiei. Acestia vor prezenta, spre aprobare, actele doveditoare secretarilor sefi ai facultatilor care organizeaza concurs de admitere.
  Actele doveditoarepentru candidatii care pot beneficia si solicita scutirea de taxa de inscriere sunt:
  a. copii legalizate dupa certificatele de deces ale parintilor, in cazul celor orfani de ambii parinti (pana la varsta de 26 ani ai candidatului);
  b. adeverinta de la Casa de copii sau de plasament familial;
  c. copie legalizata a certificatului de deces al parintelui „Erou martir al Revolutiei”;
  d. adeverinte pentru copiii cadrelor didactice aflate in activitate, conform legii;
  11. Un dosar plic
  12. Pentru toti candidatii inscrisi, Biroul de inscrieri emite o Legitimatie de concurs tip, tiparita pe imprimanta si numerotata. Pe intreg intervalul desfasurarii concursului, candidatii poarta asupra lor buletinul de identitate (cartea de identitate/ pasaportul valabil) si legitimatia de concurs.
   

   
 
Modalitate admitere
 • Modalitate admitere

   

  La Facultatea de Moase si Asistenta medicala generala concursul de admitere include doua discipline (Biologie obligatoriu si, respectiv, Fizica sau Chimie la alegere), cu un numar total de 80 de intrebari (60 pentru proba obligatorie si 20 pentru cea la alegere).

  Restul specializarilor de la FMAM (Asistenta dentara, Tehnica dentara, Asistenta de farmacie, Radiologie si imagistica, Laborator clinic, Balneofizioterapie) au la concursul de admitere Biologia ca disciplina obligatorie, respectiv Fizica sau Chimia la alegere, totalizand un numar de 60 de intrebari, dintre care 40 pentru proba obligatorie si 20 pentru cea la alegere.

   

   
 
Concurenta Admitere Facultate
 • Anul curent
  Numar de locuri
  Concurenta pe loc
  Ultima medie de admitere
   
 • Buget
  170
  -
  -
   
 • Taxa
  45
  -
  -
   
 • Total
  215
  -
   
 • Istoric
   
 • 2014
  195
  -
  6,00
   
 • 2012
  -
  -
  -
   
 • 2010
  -
  -
  -
   
 
 •  
 •  
 

Daca lucrezi la aceasta facultate si vrei sa adaugi sau sa aduci la zi informatiile click aici.