Date generale admitere facultate
 • Domeniu de studiu

  Stiinte ingineresti
   
 • Domeniu de licenta

  Ingineria instalatiilor
   
 • Specializare

  Instalatii pentru constructii - pompieri
   
 • Acreditare

  acreditata
   
 • Tip institutie

  de stat
   
 •  
 •  
 •  
 • Perioada inscriere Vara

  19 - 20 .07.2015
   
 •  
 • Taxa inscriere

  350 Ron
   
 • Acte necesare  Pentru fiecare candidat la invatamantul cu frecventa, unitatea care a efectuat recrutarea va trimite la Academie, cate un dosar plic, cuprinzand urmatoarele documente:
  - cererea-tip de participare la concursul de admitere, cu optiunea pentru specialitate si specializare (stabilita prin Dispozitia directorului general al Directiei Generale Management Resurse Umane privind recrutarea si selectia candidatilor pentru concursurile de admitere in institutiile de invatamant care realizeaza formarea initiala a personalului pentru nevoile M.A.I., sesiunea 2015);
  - fisa medicala tip de incadrare, in original, concluzionata de medic, cu avizul „Apt pentru Academia de Politie”;
  - copia dupa cartea de identitate (pentru cei care si-au schimbat numele - copie legalizata dupa hotararea judecatoreasca sau alte documente privind schimbarea numelui);
  - copii legalizate dupa certificatul de nastere si cel de casatorie (unde este cazul);
  - avizul psihologic;
  - cazierul judiciar al candidatului;
  - 2 fotografii color 3/4 cm (pe verso se inscriu cu majuscule de catre cel care a efectuat recrutarea: numele, prenumele tatalui, prenumele candidatului, precum si codul numeric personal al acestuia).

  Pentru fiecare candidat la invatamantul cu frecventa redusa, structurile de resurse umane ale inspectoratelor generale beneficiare vor trimite la Academie, cate un dosar plic, cuprinzand urmatoarele documente:
  - cererea-tip de participare la concursul de admitere, cu optiunea pentru specialitate si specializare (stabilita prin Dispozitia directorului general al Directiei Generale Management Resurse Umane privind recrutarea si selectia candidatilor pentru concursurile de admitere in institutiile de invatamant care realizeaza formarea initiala a personalului pentru nevoile M.A.I., sesiunea 2015);
  - diploma de bacalaureat si foaia matricola a studiilor liceale, in copii legalizate;
  - copie dupa cartea de identitate (pentru cei care si-au schimbat numele - copie legalizata dupa hotararea judecatoreasca sau alte documente privind schimbarea numelui);
  - certificatul de nastere si certificatul de casatorie (daca este cazul), in copii legalizate;
  - 2 fotografii color 3/4 cm pe suport de hartie (in tinuta civila). Pe verso se inscriu cu majuscule de catre cel care a efectuat recrutarea: numele, prenumele tatalui, prenumele candidatului, precum si codul numeric personal al acestuia;
  - fisa medicala tip de incadrare in M.A.I., in original, concluzionata de medic, cu avizul „Apt pentru Academia de Politie”;
  - avizul psihologic;
  - adeverinta privind indeplinirea criteriilor specifice de recrutare si selectie, eliberata de structurile de resurse umane ale unitatilor unde sunt incadrati candidatii;

  Dosarele candidatilor la invatamantul cu frecventa si invatamant cu frecventa redusa, cuprinzand documentele de mai sus si tabelele/listele cuprinzand datele candidatilor se vor trimite la Academia de Politie pana la data de 01.07.2015.


  Pentru inscrierea la concursul de admitere la Facultatea de Politie sau Facultatea de Pompieri, invatamant cu frecventa, la prezentarea la sediul Academiei de Politie, candidatii vor avea asupra lor, in mod obligatoriu, urmatoarele:
  a) cartea de identitate in original sau pasaportul in original;
  b) diploma de bacalaureat, in original sau in copie legalizata.
  in locul diplomei de bacalaureat, absolventii promotiei 2015 pot prezenta o adeverinta eliberata de liceu, in care se mentioneaza media generala de la bacalaureat si mediile obtinute in anii de liceu, termenul de valabilitate si faptul ca nu a fost eliberata diploma;
  c) foaia matricola a studiilor liceale, in original sau in copie legalizata;
  d) contravaloarea taxei de inscriere la concurs, pentru cei care nu sunt scutiti;
  e) acte doveditoare, din care sa rezulte ca se afla intr-una din situatiile in care beneficiaza de scutire de plata taxei, dupa caz.

  Candidatii pentru invatamantul cu frecventa redusa, la prezentarea la sediul Academiei, pentru inscriere, vor avea asupra lor, in mod obligatoriu, urmatoarele:
  a) cartea de identitate in original sau pasaportul in original;
  b) contravaloarea taxei de inscriere la concurs.

   

   
 
Modalitate admitere
 • Modalitate admitere  Concursul de admitere la facultatile Academiei se desfasoara in doua etape, dupa cum urmeaza:
  - Etapa I - probele eliminatorii si
  - Etapa a II-a - proba de evaluare a cunostintelor.

  Probele eliminatorii la Facultatea de Politie si Facultatea de Pompieri sunt: Contravizita medicala si Verificarea aptitudinilor fizice.
  Aceste probe se desfasoara la sediul Academiei de Politie - situat in Bucuresti, sectorul 1, Aleea Privighetorilor nr. 1A.

  Examenul medical se desfasoara la sediul Academiei de Politie iar Evaluarea psihologica la Centrul de testare psihologica al M.A.I.
  Probele se sustin in ordinea prezentata si fiecare dintre ele este eliminatorie.

  Etapa a II-a a concursului de admitere - proba de evaluare a cunostintelor, se desfasoara dupa cum urmeaza:
  - La Facultatea de Pompieri - la sediul facultatii, situat in Bucuresti, sectorul 2, str. Morarilor nr. 3.
   

   
 
Concurenta Admitere Facultate
 • Anul curent
  Numar de locuri
  Concurenta pe loc
  Ultima medie de admitere
   
 • Total
  50
  -
   
 • Istoric
   
 • 2014
  50
  -
  -
   
 • 2012
  -
  -
  -
   
 • 2010
  -
  -
  -
   
 • 2007
  -
  -
  5.5
   
 
 •  
 •  
 

Daca lucrezi la aceasta facultate si vrei sa adaugi sau sa aduci la zi informatiile click aici.