Admitere Facultatea de Psihologie si Stiintele Educatiei

Universitatea Bucuresti


Facultate:
Oras: Bucuresti
Date generale admitere facultate
 • Domeniu de studiu

  Stiinte sociale si politice
   
 • Domeniu de licenta

  Stiinte ale educatiei, Psihologie
   
 • Specializare

  Pedagogie, Psihopedagogie speciala, Pedagogia invatamantului primar si prescolar, Psihologie
   
 • Acreditare

  Acreditata
   
 • Tip institutie

  De stat
   
 • Taxa anuala Zi

  3100
   
 •  
 •  
 • Perioada inscriere Vara

  9-18 iulie 2015
   
 • Perioada inscriere Toamna

  3-11 septembrie 2015
   
 • Taxa inscriere

  250 Ron
   
 • Acte necesare  Pentru inscrierea la concursul de admitere, candidatii vor completa  fisa-tip de inscriere, in care vor mentiona, sub semnatura proprie, toate datele solicitate in formularul respectiv. Candidatii din rândul minoritatilor nationale vor preciza, in fisa de inscriere, disciplinele pe care le-au studiat in liceu in limba materna si pentru care solicita sa sustina probele in limba respectiva.

  Acte necesare la inscriere:
  - fisa-tip de inscriere ;
  - diploma de bacalaureat sau diploma echivalenta cu aceasta, in original sau copie legalizata sau adeverinta (in cazul liceelor la care nu s-au eliberat diplomele pentru promotia 2015) eliberata de catre institutia de invatamânt, in care se mentioneaza media generala, notele la probele examenului de bacalaureat, termenul de valabilitate si faptul ca nu a fost eliberata diploma;
  - certificatul de nastere, in copie legalizata;
  - diploma de olimpic, in copie, numai pentru candidatii care se inscriu ca olimpici ;
  - adeverinta medicala-tip, din care sa rezulte ca este apt pentru facultatea la care candideaza;
  - trei fotografii tip buletin de identitate;
  - B.I sau C.I   in copie;
  - chitanta de plata a taxei de inscriere la concursul de admitere  in conformitate cu taxele aprobate de Senatul Universitatii din Bucuresti
  - atestatul de recunoastere a studiilor efectuate in afara României, eliberat de catre directia de specialitate din cadrul M.E.C.S.

  Numai pentru persoanele care solicita scutirea de taxa la inscriere la concursul de admitere, se va prezenta unul din urmatoarele documente:

  - copie legalizata de pe certificatele de deces ale parintilor (in cazul celor orfani de ambii parinti);
  - adeverinte de la casa de copii (in cazul celor aflati in aceasta situatie);
  - adeverinte din care sa rezulte calitatea de personal didactic, in activitate, a sustinatorilor legali;
  - adeverinte din care sa rezulte calitatea de personal incadrat in Universitatea din Bucuresti pentru sustinatorii legali ai candidatului.

  Inscrierea la domeniul TEOLOGIE, pentru absolventii seminariilor teologice liceale, se poate face numai pe baza diplomei de bacalaureat, exceptie facând absolventii de seminar din seriile anterioare anului 1992, a caror diploma a fost echivalata cu cea de bacalaureat; in plus, candiatii sunt obligati sa prezinte certificatul de botez, precum si acordul scris al Arhiepiscopiei sau Episcopiei de care acestia apartin (acceptul forului bisericesc care-i poate oferi pe parcursul studiilor sumele banesti cuvenite: donatii, burse, semiburse etc.) si in cadrul careia urmeaza a  fi  repartizati.

  Cei care se inscriu si urmeaza doua facultati vor prezenta originalul diplomei de bacalaureat la facultatea la care au fost admisi pe locurile finantate de la buget, iar copia legalizata la cealalta facultate.

   

   
 
Modalitate admitere
 • Modalitate admitere  Domeniul PSIHOLOGIE, program de studiu PSIHOLOGIE

  • Proba scrisa din tematica.


  COMPETENTE EVALUATE: caracterizarea proceselor psihice si a componentelor structurii de personalitate - analiza comparatiei si interactiunilor dintre procesele psihice si componentele structurii de personalitate, precum si relatiile dintre componentele structurii de personalitate
      
  TEMATICA PENTRU CONCURS:
  Procesele psihice si rolul lor in evolutia personalitatii
  procesele cognitive superioare (gindirea, limbajul, memoria, imaginatia);
  procesele reglatorii (motivatia, afectivitatea, vointa, atentia).
  Sistemul de personalitate (personalitatea, temperamentul, aptitudinile, caracterul)
      
  BIBLIOGRAFIE: manual psihologie, oricare dintre manualele de psihologie pentru liceu, acreditate de MEN.
      
  CRITERIU DEPARTAJARE: In cazul mediilor egale ale candidatilor, criteriul de departajare este:
  Media generala a examenului de Bacalaureat.
  Nota obtinuta la proba scrisa la disciplina Limba si literatura româna la examenul de Bacalaureat

  Domeniul STIINTE ALE EDUCATIEI, programele de studiu: PEDAGOGIE, PSIHOPEDAGOGIE SPECIALA

  • Eseu motivational (admis/respins)
  • Medie bacalaureat


  ESEU MOTIVATIONAL: va pune in valoare aspecte legate de motivatia participarii la programul de licenta in stiintele educatiei (pedagogie, psihopedagogie speciala) si va fi depus odata cu dosarul de concurs, la inscriere. In eseul motivational candidatul se prezinta pe sine si trece in revista asteptari, interese si proiecte personale si profesionale legate de domeniul stiintelor educatiei.

  In cadrul eseului trebuie sa se regaseasca si urmatoarele informatii: numele si prenumele candidatului (Nume, Initiala tatalui, Prenume (Nume dupa casatorie)), adresa de domiciliu, adresa de email si codul numeric personal.

  Eseul realizat de candidat va fi intocmit dupa urmatoarele reguli de editare: pagina A4, orientare portret, margini - 2 cm, caractere Times New Roman, font 12, aliniere justify, spatiere la un rând. Dimensiunea eseului este de minim o pagina, maxim 2 pagini.

  Domeniul STIINTE ALE EDUCATIEI, program de studiu PEDAGOGIA INVATAMANTULUI PRIMAR SI PRESCOLAR

  • Proba orala (admis/respins) - abilitati artistice si de comunicare (auz muzical, ritm, dialog, citirea unui text) - eliminatorie
  • Medie bacalaureat


  CRITERIU DEPARTAJARE: In cazul mediilor egale ale candidatilor, criteriul de departajare este:

  • nota obtinuta la proba scrisa la disciplina Limba si literatura româna, la examenul de Bacalaureat.
  • nota la proba diferentiata in functie de filiera, profil, specializare (a doua proba scrisa a examenului de bacalaureat).
   
 
Concurenta Admitere Facultate
 • Anul curent
  Numar de locuri
  Concurenta pe loc
  Ultima medie de admitere
   
 • Buget
  370
  -
  -
   
 • Taxa
  310
  -
  -
   
 • Total
  680
  -
   
 • Istoric
   
 • 2014
  800
  -
  -
   
 • 2012
  780
  -
  -
   
 • 2010
  1170
  -
  -
   
 
 •  
 •  
 

Daca lucrezi la aceasta facultate si vrei sa adaugi sau sa aduci la zi informatiile click aici.