Date generale admitere facultate
 • Domeniu de studiu

  Stiinte sociale si politice
   
 • Domeniu de licenta

  Psihologie
   
 • Specializare

  Psihologie
   
 • Acreditare

  Acreditata
   
 • Tip institutie

  Privata
   
 •  
 •  
 •  
 • Perioada inscriere Vara

  1- 27 iulie 2015
   
 • Perioada inscriere Toamna

  1 - 26 septembrie 2015
   
 •  
 • Acte necesare


  Lista actelor si documentelor necesare pentru inscrierea la concursul de admitere in ciclul de studii universitare de licenta:
  a) diploma de bacalaureat sau diploma echivalenta, in original si in copie legalizata;
  b) in cazul candidatilor care sunt studenti in ciclul de studii universitare de licenta la o alta facultate, diploma de bacalaureat in copie legalizata, insotita de adeverinta de student in care se precizeaza faptul ca actele de studii in original se afla la dosarul studentului;
  c) diploma de licenta in copie legalizata pentru absolventii altor facultati;
  d) declaratie pe proprie raspundere, conform careia candidatul nu urmeaza mai mult de doua programe de studii de licenta concomitent, indiferent de institutiile de invatamant superior care le ofera;
  e) certificat de nastere in copie legalizata;
  f) certificat de casatorie in copie legalizata (daca este cazul);
  g) adeverinta medicala eliberata de medicul de familie din care sa rezulte starea de sanatate a candidatului, cu mentiunea apt pentru a urma studii superioare;
  h) 3 (trei) fotografii tip carte de identitate;
  i) buletin de identitate/carte de identitate in copie.

   

   
 
Modalitate admitere
 • Modalitate admitere  Media generala la concursul de admitere in programele de studii universitare de licenta, altele decat cele din domeniile Sanatate si Farmacie, se calculeaza ca medie aritmetica intre media obtinuta de candidat la examenul de bacalaureat si nota obtinuta la chestionarul de admitere 2015 pentru studii universitare de licenta.

   

   
 
Concurenta Admitere Facultate
 • Anul curent
  Numar de locuri
  Concurenta pe loc
  Ultima medie de admitere
   
 • Taxa
  200
  -
  -
   
 • ID
  100
  -
  -
   
 • Total
  300
  -
   
 • Istoric
   
 • 2012
  -
  -
  -
   
 • 2010
  -
  -
  -
   
 
 •  
 •  
 

Daca lucrezi la aceasta facultate si vrei sa adaugi sau sa aduci la zi informatiile click aici.