Date generale admitere facultate
 • Domeniu de studiu

  Stiinte juridice, Stiinte sociale si politice, Stiinte umaniste
   
 • Domeniu de licenta

  Drept, Sociologie, Relatii internationale si studii europene, Stiinte administrative, Stiinte ale educatiei, Limba si literatura, Istorie
   
 • Specializare

  Drept, Sociologie, Relatii internationale si studii europene, Administratie publica, Pedagogia invatamantului primar si prescolar, Limba si literatura engleza - Limba si literatura Romana
   
 • Acreditare

  Acreditata
   
 • Tip institutie

  De stat
   
 •  
 •  
 •  
 • Perioada inscriere Vara

  13-24.07.2015
   
 •  
 •  
 • Acte necesare  Acte necesare pentru inscrierea candidatilor:

  1. fisa tip de inscriere pentru concursul de admitere cu toate rubricile completate corect;

  2. declaratia pe propria raspundere a candidatului din care sa rezulte daca acesta a mai beneficiat de scolarizare in invatamantul superior in regim fara taxa, si daca da, sa consemneze si de cati ani a mai beneficiat;

  3. diploma de bacalaureat sau diploma echivalenta cu aceasta, in original sau copie legalizata, sau adeverinta eliberata de liceu in care se mentioneaza notele obtinute la examenul de bacalaureat, media generala de bacalaureat, mediile obtinute in anii de studiu, termenul de valabilitate si faptul ca nu s-a eliberat diploma pentru candidatii care promoveaza examenul de bacalaureat in sesiunea iunie - iulie 2015 sau in sesiunea august - sept. 2015 pentru sesiunile imediat urmatoare;

  4. certificatul de nastere in copie legalizata, iar, daca este cazul, si acte doveditoare privind schimbarea numelui

  5. doua fotografii color tip pasaport, recente, pe hartie fotografica;

  6. adeverinta din care sa rezulte calitatea de student si forma de finantare (pentru studentii care urmeaza concomitent a doua specializare);

  7. diploma de licenta sau diploma echivalenta cu aceasta, in original sau copie legalizata (pentru absolventii care doresc sa urmeze a doua specializare);

  8. chitanta justificativa privind taxa de inscriere la concursul de admitere sau adeverinta din care sa rezulte categoria de scutire la plata taxei de admitere;

  9. declaratie-tip prin care candidatii admisi in urma concursului de admitere se obliga sa depuna, intr-un termen stabilit de fiecare facultate in parte, urmatoarele acte: diploma de bacalaureat in original pentru confirmarea locurilor finantate prin granturi de studii la alta universitate si chitanta de achitare a taxei pentru confirmarea ocuparii locului cu taxa;

  10. adeverinta medicala (din care sa rezulte ca sunt apti pentru profilul sau specializarea la care concureaza). Pentru inscrierea la programele de studii Educatie fizica si sportiva si Kinetoterapie si motricitate speciala, candidatii trebuie sa prezinte o adeverinta medicala tip pusa la dispozitie de Facultatea de Stiinte medicale si Comportamentale.

  11. candidatii din etnia rromilor vor prezenta o recomandare scrisa din partea presedintelui unei organizatii civice, culturale sau politice, inregistrata legal, prin care se atesta apartenenta la comunitatea rromilor.

  12. copie buletin/ carte de identitate.

   

   
 
Modalitate admitere
 • Modalitate admitere

   


  In anul universitar 2015-2016, concursul de admitere pentru studii universitare de licenta, se va desvasura astfel:

  a. pe baza de concurs de dosare la Facultatea de Inginerie, Facultatea de Stiinte Economice si Gestiunea Afacerilor, Facultatea de  Relatii Internationale, Drept si Stiinte Administrative si Facultatea de Stiinte Medicale si Comportamentale - programul Asistenta Medicala Generala.

  b. pe baza de concurs de dosare si sustinerea unor probe teoretice si practice la Facultatea de Stiinte Medicale si Comportamentale, dupa cum urmeaza:

  1. Pentru programele de studii Educatie fizica si sportiva si Kinetoterapie si motricitate speciala sustin o proba eliminatorie de aptitudini psiho-motrice specifice (alcatuita deintr-o baterie de 3 teste). Aceasta proba se noteaza cu admis / respins.
   

   
 
Concurenta Admitere Facultate
 • Anul curent
  Numar de locuri
  Concurenta pe loc
  Ultima medie de admitere
   
 • Buget
  116
  -
  -
   
 • Taxa
  242
  -
  -
   
 • Total
  358
  -
   
 • Istoric
   
 • 2012
  -
  -
  -
   
 • 2010
  -
  -
  -
   
 
 •  
 •  
 

Daca lucrezi la aceasta facultate si vrei sa adaugi sau sa aduci la zi informatiile click aici.