Date generale admitere facultate
 • Domeniu de studiu

  Stiinte agricole si silvice, Stiinte ale naturii
   
 • Domeniu de licenta

  Silvicultura, Stiinta mediului
   
 • Specializare

  Silvicultura, Ecologie si protectia mediului
   
 • Acreditare

  Acreditata
   
 • Tip institutie

  De stat
   
 •  
 •  
 •  
 • Perioada inscriere Vara

  13-31 iulie 2015
   
 • Perioada inscriere Toamna

  7-11 septembrie 2015
   
 • Taxa inscriere

  100 Ron
   
 • Acte necesare  Dosarul de inscriere la concursul de Admitere 2015 trebuie sa contina:

  • cerere de inscriere tip;
  • diploma de bacalaureat sau diploma echivalenta cu aceasta, in original, sau adeverinta (pentru promotia 2015) in care se mentioneaza media generala de la bacalaureat, mediile obtinute la probele examenului de bacalaureat, termenul de valabilitate si ca nu a fost eliberata diploma de bacalaureat;
  • pentru candidatii care se inscriu si la o alta facultate, in locul diplomei de bacalaureat se va anexa o copie legalizata a acesteia precum si o adverinta eliberata de facultatea unde a fost depus originalul diplomei de bacalaureat;
  • copie legalizata dupa diploma de bacalaureat;
  • foaia matricola pentru studiile liceale, in original;
  • diploma de licenta (diploma echivalenta acesteia) sau diploma de absolvire pentru absolventii care doresc sa urmeze un al doilea domeniu / program de studii sau sa se inscrie pentru continuarea studiilor, in original;
  • foaia matricola de la facultate sau suplimentul de la diploma de licenta, in original, absolventii care doresc sa urmeze un al doilea program de studii;
  • daca este cazul, documentul in original care atesta distinctia obtinuta la faza nationala sau internationala a unor olimpiade scolare sau Certificatul de agrementare eliberat de Universitatea „Stefan cel Mare” in urma concursului „Student pentru 1 zi”;
  • certificatul de nastere in copie legalizata;
  • certificatul de casatorie in copie legalizata (daca este cazul);
  • cerere prin care se solicita inscrierea in documentele de studii si a numelui dobândit ulterior (prin casatorie sau prin Hotarâre Judecatoreasca), unde este cazul;
  • adeverinta din care sa rezulte calitatea de student (pentru studentii care urmeaza un al doilea program de studii, cu precizarea numarului de semestre finantate de la buget);
  • adeverinta medicala tip eliberata de medicul de familie sau cabinetele medicale ale unitatilor de invatamânt preuniversitar si vizata de cabinetul medical al universitatii, daca este cazul. Adeverintele care nu au consemnate eventuale tulburari in starea de sanatate pot fi depuse de candidati la dosarul de inscriere fara viza Cabinetului Medical Studentesc;
  • copie dupa buletinul/cartea de identitate;
  • chitanta de plata a taxei de inscriere (eliberata de casieria universitatii) sau acte doveditoare pentru scutirea de taxa (unde este cazul);
  • 2 poze tip buletin.
   
 
Modalitate admitere
 • Modalitate admitere  Media de admitere se calculeaza astfel:
  1. Proba 1: Nota cea mai mare obtinuta la probele scrise ale examenului de bacalaureat - 50%;
  2. Proba 2: Cea de-a doua nota dintre notele obtinute la probele scrise ale examenului de bacalaureat, in ordine descrescatoare - 50%.
   

   
 
Concurenta Admitere Facultate
 • Anul curent
  Numar de locuri
  Concurenta pe loc
  Ultima medie de admitere
   
 • Buget
  80
  -
  -
   
 • Taxa
  70
  -
  -
   
 • ID
  75
  -
  -
   
 • Total
  225
  -
   
 • Istoric
   
 • 2013 vara
  130
  -
  -
   
 • 2012
  -
  -
  -
   
 • 2010
  -
  -
  -
   
 
 •  
 •  
 

Daca lucrezi la aceasta facultate si vrei sa adaugi sau sa aduci la zi informatiile click aici.