Admitere Facultatea de Sisteme Electronice si Informatice Militare

Academia Tehnica Militara din Bucuresti


Facultate:
Oras: Bucuresti
Date generale admitere facultate
 • Domeniu de studiu

  Stiinte ingineresti
   
 • Domeniu de licenta

  Inginerie electronica si telecomunicatii, Calculatoare si tehnologia informatiei
   
 • Specializare

  Echipamente si sisteme electronice militare, Transmisiuni, Calculatoare si sisteme informatice pentru aparare si securitate nationala
   
 • Acreditare

  Acreditata
   
 • Tip institutie

  De stat
   
 • Taxa anuala Zi

  3000
   
 •  
 •  
 • Perioada inscriere Vara

  1 iulie 2015
   
 • Perioada inscriere Toamna

  3 septembrie 2015
   
 • Taxa inscriere

  100 Ron
   
 • Acte necesare


   

  Dosarul de candidat pentru locurile cu TAXA DE STUDII:
  1) Cerere de inscriere - document tipizat;
  2) Copie legalizata de pe certificatul de nastere;
  3) Certificat de cazier judiciar - pentru candidat (nu se solicita absolventului de colegiu liceal militar din promotia 2015);
  4) Diploma de bacalaureat in original ori in copie legalizata sau adeverinta eliberata de liceu, in cazul in care nu i s-a eliberat
  diploma de bacalaureat, in care se mentioneaza media generala de la bacalaureat;
  5) Copie de pe cartea / buletinul de identitate - pentru candidat;
  6) Fisa de examinare medicala (document tipizat pentru admiterea in invatamântul superior);


  Aceste documente se prezinta intr-un dosar (plic sau cu sina), pe coperta caruia se mentioneaza: Numele, prenumele tatalui si prenumele candidatului si textul „Pentru concursul de admitere in Academia Tehnica Militara, sesiunea I/sesiunea a II-a, anul 2015” pe locurile cu TAXA DE STUDII”.

   

   
 
Modalitate admitere
 • Modalitate admitere  Probe de concurs:
  - Limba engleza - test grila, timpul de lucru-90 de minute, nota minima de admitere - 6,00;
  - Matematica - Fizica - test grila, ponderea itemilor - 2/3 pentru disciplina matematica si 1/3 pentru disciplina fizica, timpul de lucru-120 de minute, nota minima de admitere - 5,00;

  Ponderi in calculul mediei de clasificare:
  Ponderea probelor de concurs in stabilirea mediei de clasificare, pentru candidatii pe locurile finantate de la buget, este urmatoarea:
  - 80 % media la proba Matematica-Fizica;
  - 10 % media examenului de bacalaureat;
  - 10 % media la proba de Limba engleza.
  Calculul mediei de clasificare se face cu doua zecimale, fara rotunjiri, astfel:

  M Cls = (80xM Mat Fiz + 10xM Bac + 10xM Eng) / 100

  unde: M Cls - media de clasificare;
  M Mat Fiz - media la proba Matematica-Fizica;
  M Bac - media examenului de bacalaureat
  M Eng - media la proba Limba engleza

   

  Media de clasificare pe locurile de la buget se calculeaza numai pentru candidatii care au cel putin nota 6,00 (sase) la proba de Limba Engleza, si cel putin 5,00 (cinci) la proba Matematica- Fizica.

  Candidatii declarati „NEADMIS”, pe locurile finantate de la buget de la toti beneficiarii (care opteaza si pentru locurile cu taxa de studii), vor fi clasificati pentru ocuparea locurilor cu taxa de studii in ordinea descrescatoare a mediei examenului de bacalaureat.
  Candidatii care nu au obtinut cel putin nota 6,00 la proba de Limba Engleza sunt eliminati din concurs pe locurile de la buget si pot opta pentru locurile cu taxa de studii.

  La medii egale, clasificarea candidatilor pe locurile finantate de la buget, inclusiv a celor situati pe ultimele locuri scoase la concurs (indiferent de beneficiar), se face pe baza urmatoarelor criterii de departajare:
  · nota obtinuta la proba Matematica-Fizica;
  · media examenului de bacalaureat;
   

   
 
Concurenta Admitere Facultate
 • Anul curent
  Numar de locuri
  Concurenta pe loc
  Ultima medie de admitere
   
 • Buget
  154
  -
  -
   
 • Taxa
  37
  -
  -
   
 • Total
  191
  -
   
 • Istoric
   
 • 2014
  120
  -
  5,45
   
 • 2013 vara
  148
  -
  -
   
 • 2012
  187
  -
  -
   
 • 2010
  182
  -
  -
   
 
 •  
 •  
 

Daca lucrezi la aceasta facultate si vrei sa adaugi sau sa aduci la zi informatiile click aici.