Date generale admitere facultate
 • Domeniu de studiu

  Stiinte sociale si politice
   
 • Domeniu de licenta

  Sociologie, Asistenta sociala
   
 • Specializare

  Sociologie, Antropologie, Resurse umane, Asistenta sociala
   
 • Acreditare

  Acreditata
   
 • Tip institutie

  De stat
   
 • Taxa anuala Zi

  2500
   
 • Taxa anuala ID

  2500
   
 •  
 • Perioada inscriere Vara

  15–18 iulie 2015
   
 • Perioada inscriere Toamna

  7–10 septembrie 2015
   
 • Taxa inscriere

  130 Ron
   
 • Acte necesare  La confirmarea locului, candidatul admis va depune urmatoarele acte:

  - Diploma de bacalareat sau diploma echivalenta cu aceasta si foaia matricola (in original pentru loc bugetat sau copie xerox legalizata de pe acte pentru loc cu taxa);
  - Diploma de participare sau de premiu (in original) pentru participantii si premiantii la faza nationala a Olimpiadelor scolare;
  - Certificatul de nastere (in copie xerox  legalizata)
  - Buletin/Carte de identitate (in copie xerox);
  - Adeverinta medicala tip (in original);cu mentiunea apt pentru facultate.
  - Doua fotografii color 3x4cm;
  - Diploma de licenta sau diploma echivalenta cu aceasta (in copie legalizata) pentru licentiati;
  - Adeverinta (in original) din care sa rezulte calitatea de student (pentru studentii care urmeaza o a doua specializare).

  Cu aceasta ocazie se verifica exactitatea datelor din formularul de inscriere, iar daca se descopera o inexactitate, candidatul pierde locul obtinut.

   

   
 
Modalitate admitere
 • Modalitate admitere  CRITERIUL DE SELECTIE

  A. Pentru locurile subventionate prin granturi de studii, cu taxa si la invatamantul de la distanta (locuri cu taxa)

  La facultatea noastra admiterea este comuna, pentru toate specializarile, iar criteriile de admitere sunt urmatoarele:

  CRITERII DE ADMITERE:
  Media generala de BAC - 100% din media finala de admitere
  Scrisoare de motivatie, dupa o structura data, care va primi calificativul „admis” sau „respins”

  CRITERII DE SELECTIE PENTRU LICENTIATI:
  Media examenului de licenta - 100% din media finala de admitere
  Scrisoare de motivatie, dupa o structura data, care va avea calificativul  „admis” sau „respins”

  CRITERII DE DEPARTAJARE LA MEDII EGALE DE ADMITERE:
  Notele de la 2 probe de bacalaureat din urmatoarea lista: Matematica, Informatica,  Economie, Filosofie, Psihologie, Sociologie, Logica, Lb si literatura romana, Lb si literatura maghiara, Lb. Engleza, Lb. Franceza, Lb.germana, Istorie, Pedagogie, la alegerea candidatului.

  NOTA:
  A) Candidatii care au obtinut in ultimii 4 ani premiile I,II,III, la faza nationala a Olimpiadelor scolare la urmatoarele discipline: Matematica, Informatica,  Economie, Filosofie, Psihologie, Sociologie, Logica, Lb si literatura romana, Lb si literatura maghiara, Lb. Engleza, Lb. Franceza, Lb.germana, Istorie, Pedagogie.
  1. Media de admitere: 10,00
  2. Scrisoare de motivatie, dupa o structura data, care va avea calificativul  „admis” sau „respins”

  B) Candidatii care in ultimii 4 ani, au participat la faza nationala a Olimpiadelor scolare la disciplinele mentionate mai sus vor avea media de admitere :
  1. Media generala de BAC - 50% si nota 10,00 - 50%
  2. Scrisoare de motivatie, dupa o structura data, care va avea calificativul  „admis” sau „respins”
   

   
 
Concurenta Admitere Facultate
 • Anul curent
  Numar de locuri
  Concurenta pe loc
  Ultima medie de admitere
   
 • Buget
  303
  -
  -
   
 • Taxa
  223
  -
  -
   
 • ID
  150
  -
  -
   
 • Total
  676
  -
   
 • Istoric
   
 • 2014
  673
  -
  -
   
 • 2012
  -
  -
  -
   
 • 2010
  -
  -
  -
   
 
 •  
 •  
 

Daca lucrezi la aceasta facultate si vrei sa adaugi sau sa aduci la zi informatiile click aici.