Admitere Facultatea de Sociologie si Psihologie

Universitatea de Vest din Timisoara


Facultate:
Oras: Timisoara
Date generale admitere facultate
 • Domeniu de studiu

  Stiinte sociale si politice
   
 • Domeniu de licenta

  Sociologie, Asistenta sociala, Stiinte ale educatiei, Psihologie
   
 • Specializare

  Sociologie, Resurse umane, Asistenta sociala, Pedagogie, Psihopedagogie speciala, Pedagogia invatamantului primar si prescolar, Psihologie
   
 • Acreditare

  Acreditata
   
 • Tip institutie

  De stat
   
 • Taxa anuala Zi

  3000
   
 •  
 •  
 • Perioada inscriere Vara

  15-23 iulie 2015
   
 •  
 • Taxa inscriere

  100 Ron
   
 • Acte necesare

   

  Documente necesare inscrierii pentru admitere:
  - Cerere de inscriere, formular tip;
  - Diploma de bacalaureat sau diploma echivalenta cu aceasta, in original sau copie legalizata, cu urmatoarea precizare: neprezentarea diplomei de bacalaureat in etapa de confirmari programata imediat dupa afisarea rezultatelor, va conduce la descalificarea celor in cauza de la forma de invatamant fara taxa;
  - Adeverinta medicala in original conform solicitarii tuturor facultatilor;
  - 3 fotografii color tip buletin de identitate;
  - Certificatul de nastere in copie legalizata la notariat;
  - Foaie matricola sau adeverinta eliberata de liceu, din care sa rezulte mediile generale obtinute in cei 4 (sau 5) ani de studii liceale, precum si mediile anuale;
  - Acte doveditoare in original pentru cei care solicita scutirea de taxa de inscriere la admitere;
  - Diploma / diplomele in original pentru candidatii care au obtinut premii la concursurile nationale sau internationale sau concursuri interjudetene de specialitate recunoscute de MECTS, respectiv olimpiadele judetene de specialitate recunoscute de MECTS;
  - Diploma de licenta sau diploma echivalenta cu aceasta, in original sau copie legalizata, pentru absolventii care doresc sa urmeze o a doua specializare;
  - Copie legalizata dupa foaia matricola pentru absolventii cu diploma de licenta, respectiv absolvire care doresc sa urmeze o a doua specializare.

  Candidatii care au promovat examenul de bacalaureat in sesiunea iunie - iulie 2015 pot prezenta la inscriere, in locul diplomei de bacalaureat sau a copiei legalizata a acesteia, adeverinta eliberata de liceu, in care se mentioneaza rezultatele obtinute la bacalaureat si in timpul cursurilor liceale.

   

   
 
Modalitate admitere
 • Modalitate admitere  Pentru specializarea Asistenta sociala
  Eseu motivational - 50% si media examenului de bacalaureat-50%

  Pentru specializarile Resurse umane, Sociologie
  Proba abilitati cognitive (abilitati lingvistice si de rationare) - 25% si media examenului de bacalaureat-75%

  Pentru specializarea Pedagogia invatamantului primar si prescolar
  Proba aptitudini muzicale (admis/respins); nota proba dictie si comunicare - 50% si media examenului de bacalaureat-50%

  Pentru specializarile Pedagogie si Psihopedagogie speciala
  Nota interviu motivational - 50% si media examenului de bacalaureat - 50%

  Psihologie

  • test de evaluare a competentelor lingvistice si de rationament - 33%
  • media examenului de bacalaureat - 67%
   
 
Concurenta Admitere Facultate
 • Anul curent
  Numar de locuri
  Concurenta pe loc
  Ultima medie de admitere
   
 • Buget
  209
  -
  -
   
 • Taxa
  341
  -
  -
   
 • ID
  50
  -
  -
   
 • Total
  600
  -
   
 • Istoric
   
 • 2014
  580
  -
  5,50
   
 • 2012
  -
  -
  -
   
 • 2010
  -
  -
  -
   
 
 •  
 •  
 

Daca lucrezi la aceasta facultate si vrei sa adaugi sau sa aduci la zi informatiile click aici.