Date generale admitere facultate
  • Domeniu de studiu

    Stiinte ingineresti
     
  • Domeniu de licenta

    Inginerie mecanica, Inginerie industriala, Ingineria materialelor
     
  • Specializare

    Echipamente pentru procese industriale, Ingineria securitatii in industrie, Stiinta materialelor, Ingineria procesarii materialelor
     
  • Acreditare

    Acreditata
     
  • Tip institutie

    De stat
     
  • Taxa anuala Zi

    2000
     
  •  
  •  
  • Perioada inscriere Vara

    13-30 iulie 2015
     
  • Perioada inscriere Toamna

    7-17 septembrie 2015
     
  • Taxa inscriere

    100 Ron
     
  • Acte necesare


    Inscrierea candidatilor se face la fiecare facultate, in locurile amenajate special in acest scop. Pentru inscrierea la concursul de admitere candidatii vor completa o cerere de inscriere (Formularul TUIASI.POB.09-F1) la care anexeaza:
    - diploma de bacalaureat sau diploma echivalenta cu aceasta, in original sau in copie legalizata;
    - certificatul de nastere, in copie legalizata;
    - daca este cazul, acte doveditoare ale schimbarii numelui, in copie legalizata (certificat de casatorie, hotarare judecatoreasca etc.);
    - adeverinta medicala tip;
    - adeverinta din care sa rezulte calitatea de student (pentru studentii care urmeaza o a doua specializare);
    - diploma de licenta sau diploma echivalenta cu aceasta/ diploma de absolvire, in original sau copie legalizata (pentru cei care doresc sa urmeze o a doua specializare);
    - 2 fotografii color, 3 x 4 cm;
    - alte documente stabilite de Comisia de admitere pe facultate (de exemplu foaia matricola, anexa la diploma de bacalaureat).

     

     
 
Modalitate admitere
  • Modalitate admitere    Concurs de dosare
    MA =  MBac

    unde:
    MBac = media examenului de bacalaureat

    Media obtinuta la disciplina Matematica, la examenul de bacalaureat

     

     
 
Concurenta Admitere Facultate
  • Anul curent
    Numar de locuri
    Concurenta pe loc
    Ultima medie de admitere
     
  • Buget
    154
    -
    -
     
  • Taxa
    56
    -
    -
     
  • Total
    210
    -
     
  • Istoric
     
  • 2014
    203
    -
    -
     
  • 2012
    211
    -
    -
     
  • 2010
    -
    -
    -
     
 
  •  
  •  
 

Daca lucrezi la aceasta facultate si vrei sa adaugi sau sa aduci la zi informatiile click aici.