Date generale admitere facultate
 • Domeniu de studiu

  Stiinte sociale si politice
   
 • Domeniu de licenta

  Stiinte ale comunicarii
   
 • Specializare

  Jurnalism, Comunicare si relatii publice
   
 • Acreditare

  Acreditata
   
 • Tip institutie

  Privata
   
 • Taxa anuala Zi

  450
   
 •  
 •  
 • Perioada inscriere Vara

  06 - 29 iulie 2015
   
 • Perioada inscriere Toamna

  07 - 23 septembrie 2015
   
 • Taxa inscriere

  35 Ron
   
 • Acte necesare  Documente necesare inscrierii:

  • Certificat de nastere (si casatorie unde este cazul) in copie legalizata;
  • Copie simpla dupa cartea de identitate / buletin de identitate si originalul care se returneaza;
  • Diploma de bacalaureat in original si copie legalizata (sau diploma echivalenta a acesteia si copi legalizata) si foaia matricola in copie legalizata;
  • Trei fotografii tip buletin;
  • Adeverinta medicala eliberata de medicul de familie vizata de cabinetul medical al Universitatii „Apollonia”;
  • Adeverinta din care sa rezulte calitatea de student si faptul ca diploma de bacalaureat in original este depusa la alta facultate, pentru studentii care se inscriu la concurs pentru a urma o a doua specializare;
  • Dovada achitarii taxei de inscriere la casieria Universitatii sau in contul RO63BTRL02401205T09618XX;
  • Diploma de Licenta/Absolvire sau diploma echivalenta cu aceasta in copie legalizata pentru licentiatii / absolventii de Colegiu care doresc sa urmeze o a doua specializare;
  • Copie legalizata dupa suplimentul la diploma pentru licentiatii care provin din domenii inrudite cu specializarea la care s-au inscris;
  • Dosar plic.


   

   
 
Modalitate admitere
 • Modalitate admitere  Procedura de inscriere presupune parcurgerea urmatorilor pasi:
  Verificarea dosarului de inscriere
  Completarea fisei de inscriere
  Achitarea taxelor de inscriere
  Vizita medicala.

  Procedura de examinare presupune urmatoarele:
  Analiza dosarului de inscriere - media de bacalaureat are o pondere de 25% din media de admitere;
  Proba de testare a cunostintelor generale si de specialitate are o pondere de 75% din media de admitere: forma de examinare + interviu;
  Chestionar privind preocuparile extracurriculare, hobby-uri, performante artistice, sportive sau tehnice.

  Taxele de admitere si de scolarizare sunt exprimate in euro.

   
 
Concurenta Admitere Facultate
 • Anul curent
  Numar de locuri
  Concurenta pe loc
  Ultima medie de admitere
   
 • Istoric
   
 • 2014
  50
  -
  -
   
 • 2012
  120
  -
  -
   
 • 2010
  -
  -
  -
   
 
 •  
 •  
 

Daca lucrezi la aceasta facultate si vrei sa adaugi sau sa aduci la zi informatiile click aici.