Admitere Facultatea de Stiinte ale Miscarii, Sportului si Sanatatii

Universitatea din Bacau


Facultate:
Oras: Bacau
Date generale admitere facultate
 • Domeniu de studiu

  Educatie fizica si sport, Stiinte sociale si politice
   
 • Domeniu de licenta

  Educatie fizica si sport, Psihologie
   
 • Specializare

  Educatie fizica si sportiva, Sport si performanta motrica, Kinetoterapie si motricitate speciala, Terapie ocupationala
   
 • Acreditare

  Acreditata
   
 • Tip institutie

  De stat
   
 • Taxa anuala Zi

  2800
   
 •  
 •  
 • Perioada inscriere Vara

  06 - 20.07.2015
   
 • Perioada inscriere Toamna

  01 - 07.09.2015
   
 • Taxa inscriere

  200 Ron
   
 • Acte necesare  La cererea de inscriere la studii universitare de licenta, se anexeaza urmatoarele acte:
  1. diploma de bacalaureat sau diploma echivalenta cu aceasta, insotita de foaia matricola cu mediile obtinute pe parcursul anilor de studii, in original si copie legalizata (Absolventii promotiilor care au inscrise pe verso diplomei mediile anilor, nu vor depune si foaia matricola).
  Candidatilor declarati admisi si inmatriculati ca studenti, care doresc sa plece din universitate, nu li se elibereaza copiile actelor de studii legalizate. Aceste copii raman la dosarul studentului, pana la expirarea termenului de pastrare in arhiva.
  2. Absolventii de liceu din promotia 2015, indiferent de sesiunea de bacalaureat, pot prezenta pentru sesiunea imediat urmatoare de admitere, in locul diplomei de bacalaureat, adeverinta tip, din care sa rezulte: ca au absolvit liceul, media generala cu care au promovat examenul de bacalaureat, termenul de valabilitate si ca nu a fost eliberata diploma de bacalaureat.
  3. certificatul de nastere si de casatorie (daca este cazul), in copie legalizata;
  4. adeverinta medicala tip eliberata, dupa caz, de cabinetele medicale scolare, de medicul de intreprindere sau de medicul de familie, cu mențiunea „nu este in evidenta cu afectiuni neuropsihice” Pentru candidatii care solicita inscrierea la examenul de admitere la Facultatea de stiinte ale Miscarii, Sportului si Sanatatii, domeniile de licenta Educatie fizica si sport si Kinetoterapie, adeverinta medicala tip trebuie sa mentioneze, obligatoriu: „APT/INAPT pentru efort fizic” si „nu este in evidenta cu afectiuni neuropsihice”. Tot in cazul Facultatii de Stiinte ale Miscarii, Sportului si Sanatatii, candidatii au obligatia sa prezinte si rezultatele examenului  medical, specificate pe Adeverinta medicala tip si parafate de catre medicul in evidenta caruia se afla candidatul sau pe buletine separate, dupa cum urmeaza: examenul oftalmologic, efectuat de medicul specialist oftalmolog, la care acuitatea vizuala minima pentru ambii ochi sa fie 1/3 fara corectie, iar cu corectie 1; miopie sub 6 dioptrii, examen pleuropulmonar
  (Microradiofotografie - MRF), analiza de laborator a sangelui - venerologie (VDRL, sifilis).
  5. 3 (trei) fotografii (5 fotografii pentru Facultatea de stiinte ale Miscarii, Sportului si Sanatatii) color recente, tip carte de identitate (3x4 cm). Fotografiile trebuie sa fie pe hartie fotografica normala.
  6. adeverinta de student, copie legalizata dupa diploma de bacalaureat sau diploma echivalenta cu aceasta - in cazul studentilor care se inscriu la concurs pentru a urma un al doilea domeniu. Adeverinta de student trebuie sa mentioneze ca diploma de bacalaureat in original se afla la facultate si care este statutul financiar al studentului la acea facultate.
  7. actele doveditoare (copii legalizate dupa certificatele de deces ale parintilor; adeverinta de la casa de copii; copia legalizata a certificatului de deces al parintelui erou - martir al revolutiei sau, dupa caz, al certificatului medical ori a altui document doveditor, in situatia in care insusi candidatul a fost ranit in lupta pentru victoria revolutiei din decembrie 1989; adeverinta din care sa rezulte ca parintii lucreaza in invatamant) necesare candidatilor care solicita reducerea taxelor de inscriere la concursul de admitere, in cazul in care acestia indeplinesc conditiile de a beneficia de scutirea respectiva.
  8. fotocopie dupa distinctii in baza carora se solicita admiterea fara sustinerea probelor de concurs (Art. 7, al. 3 - OM 3.313/2012 si Art. 37 a prezentului regulament) sau admiterea pentru a urma cursurile unui al doilea domeniu (program de studii), fara taxe de scolarizare. Fotocopia va fi autentificata dupa original, de catre secretariatele facultatilor.
  9. fotocopie dupa cartea de identitate/ buletinul de identitate - pagina cu codul numeric personal (cetatenii Republicii Moldova vor depune copia integrala a buletinului de identitate moldovenesc, a pasaportului si, daca doresc sa concureze pe locurile finantate de la buget, o declaratie notariala din care sa rezulte ca nu au mai urmat studii universitare la invatamantul cu frecventa in Romania, finantate de la buget, cu exceptia absolventilor promotiei 2015).
  10. chitanta pentru taxa de admitere, achitata la casieria universitatii.
  11. un dosar plic.

   

   
 
Modalitate admitere
 • Modalitate admitere  Facultatea de Stiinte ale Miscarii, Sportului si Sanatatii

  Conditii de admitere
  • Pentru domeniul de licenta Educatie fizica si sport, se ia in calcul pentru stabilirea rezultatului final media la Proba de aptitudini psihomotrice si media la examenul de bacalaureat.
  • Pentru domeniul de licenta Kinetoterapie, se ia in calcul pentru stabilirea rezultatului final nota obtinuta la testul grila (Biologie cls. a XI-a) si media la examenul de bacalaureat.
  • Pentru domeniul de licenta Psihologie se ia in calcul pentru stabilirea rezultatului final media la examenul de bacalaureat.

  Examenul de admitere, pentru domeniul de licenta Educatie fizica si sport, consta din sustinerea probei de aptitudini psihomotrice.
  Sustinerea probei de aptitutini psihomotrice este precedata de proba pentru testarea capacitatilor sportive - traseu aplicativ (eliminatorie, admis/respins).
  Vizita medicala este eliminatorie (admis/respins)* si se efectueaza in perioada de inscriere, imediat dupa depunerea de catre candidat a dosarului de admitere.
  Examenul de admitere, pentru domeniul de licenta Kinetoterapie, consta din sustinerea testului grila la disciplina Biologie (clasa a XI-a)
  Sustinerea testului grila la disciplina Biologie (clasa a XI-a) este precedat de proba pentru testarea capacitatilor sportive - traseu aplicativ (eliminatorie, admis/respins).

  Vizita medicala este eliminatorie (admis/respins)* si se efectueaza in perioada de inscriere, imediat dupa depunerea de catre candidat a dosarului de admitere.
  *Date fiind conditiile speciale de lucru, care presupun solicitare fizica, intelectuala si psihica, sunt admisi in vederea sustinerii probelor de concurs, numai candidatii cu stare de sanatate foarte buna, integritate corporala, indici de nutritie si de dezvoltare fizica armonioasa in limite normale, fara deficiente majore de vorbire si auz, cu acuitate vizuala mai buna de ± 6 dioptrii la ambii ochi.

  Criteriile de departajare la medii egale
  Educatie fizica si sport
  1. Media la proba de aptitudini psihomotrice
  2. Media la examenul de bacalaureat

  Kinetoterapie
  1. Nota obtinuta la testul grila (Biologie cls. a XI-a)
  2. Media la examenul de bacalaureat

  Psihologie
  1. Nota de la prima proba scrisa de la bacalaureat
  2. Nota de la a doua proba scrisa de la bacalaureat (nu se refera la limba si literatura materna)
  3. Media la examenul de bacalaureat

  Media generala de admitere se calculeaza ca medie aritmetica sau medie ponderata a notelor obtinute la probele examenului de admitere.

  La calculul mediei generale de admitere pot fi luate in considerare notele de la probele de bacalaureat si/sau media de la bacalaureat, licenta sau disertatie, dupa caz, dar nu pot fi luate in calcul mediile sau notele din anii de studii.

  Mediile generale/Punctajele generale obtinute de candidati la admitere sunt valabile pentru stabilirea ordinii de clasificare numai la Facultatile Universitatii „Vasile Alecsandri” din Bacau la care acestia au candidat, in conformitate cu metodologiile proprii de admitere.

  Ordinea de clasificare rezultata in urma admiterii va fi utilizata si pentru repartizarea locurilor finantate de la buget, acestea revenind celor mai bine clasati candidati din fiecare domeniu.

  Taxa anuala:
  3.300 lei/an – EFS, SPM (IF)
  4.000 lei/an – KMS (IF)
  3.000 lei/an – EFS (IFR)
  3.500 lei/an – KMS (IFR)
  2.800 lei/an – TO (IF)
   

   
 
Concurenta Admitere Facultate
 • Anul curent
  Numar de locuri
  Concurenta pe loc
  Ultima medie de admitere
   
 • ID
  120
  -
  -
   
 • Total
  487
  -
   
 • Istoric
   
 • 2014
  472
  -
  -
   
 • 2012
  463
  -
  -
   
 • 2010
  -
  -
  -
   
 • 2009
  -
  -
  6,852
   
 
 •  
 •  
 

Daca lucrezi la aceasta facultate si vrei sa adaugi sau sa aduci la zi informatiile click aici.