Date generale admitere facultate
 • Domeniu de studiu

  Stiinte exacte, Stiinte ingineresti
   
 • Domeniu de licenta

  Fizica, Stiinte ingineresti aplicate, Chimie, Inginerie chimica, Inginerie electronica si telecomunicatii
   
 • Specializare

  Fizica, Fizica tehnologica, Chimie, Chimie alimentara si tehnologii biochimice, Prelucrarea petrolului si petrochimie
   
 • Acreditare

  acreditata
   
 • Tip institutie

  de stat
   
 • Taxa anuala Zi

  3500
   
 •  
 •  
 • Perioada inscriere Vara

  13-24 iulie 2015
   
 • Perioada inscriere Toamna

  01-10 septembrie 2015
   
 • Taxa inscriere

  100 Ron
   
 • Acte necesare

   

  Pentru inscrierea la concursul de admitere la ciclul universitar de licenta sunt necesare urmatoarele acte (intr-un dosar plic):
  1. cererea-tip de inscriere pentru concursul de admitere;
  2. certificatul de nastere, in copie legalizata;
  3. actul de identitate in copie simpla;
  4. certificatul de casatorie, in copie legalizata, pentru candidatii casatoriti (care si-au schimbat numele);
  5. diploma de bacalaureat sau, pentru promotia 2015, adeverinta de bacalaureat, in original. Candidatii care se inscriu si la alte domenii de licenta vor prezenta diploma de bacalaureat in copie legalizata;
  6. foaia matricola in original/copie legalizata;
  7. Adeverinta medicala eliberata dupa caz de catre medicul de familie sau de catre medicul scolar care atesta ca persoana respectiva este apta din punct de vedere medical pentru domeniul sau programul de studiu la care candideaza. Pentru Facultatea de Educatie Fizica si Sport se vor respecta prevederile din metodologia proprie de admitere.
  8. doua sau patru fotografii color - dupa caz, tip buletin/carte de identitate;
  9. chitanta de plata a taxei de inscriere sau, unde este cazul, adeverinta sau documentele din care sa rezulte motivul pentru scutirea de taxa de inscriere;
  10. daca e cazul, adeverinta din care sa rezulte calitatea de student (cu sau fara taxa) la o institutie de invatamant superior de stat sau particular, cu drept de inscriere la concursul de admitere si diploma de bacalaureat sau diploma echivalenta cu aceasta, in copie legalizata (originalul ramanand la prima facultate);
  11. copie certificata conform cu originalul de pe legitimatia de concurs care atesta inscrierea la primul domeniu de studiu de licenta (la care candidatul a predat originalele); certificarea copiei de pe legitimatia de concurs se va face la secretariatul facultatii unde are loc inscrierea, prin aplicarea semnaturii sefului comisiei tehnice de admitere si a stampilei acesteia;
  12. pentru candidatii de etnie rroma, dosarul va cuprinde, pe langa actele mai sus mentionate, urmatoarele documente: recomandarea scrisa din partea presedintelui unei organizatii legal constituite a rromilor din care sa rezulte ca respectivul candidat face parte din aceasta etnie; calitatea de membru al respectivei organizatii nu este luata in considerare;

  • copie legalizata a hotararii judecatoresti care atesta constituirea legala a organizatiei respective;
  • declaratie pe proprie raspundere ca respectivul candidat face parte din etnia rroma;
  • cerere de intentie cu precizarea facultatii si a domeniului pentru care respectivul candidat doreste sa candideze, vizata de Secretarul Sef al Universitatii.


   

   
 
Modalitate admitere
 • Modalitate admitere  Concursul de admitere, atat pentru ciclul de studii de licenta cat si pentru cel de masterat, pentru toate domeniile de studii, se desfasoara fara probe scrise si consta din analiza dosarelor candidatilor.

  Ierarhizarea candidatilor la admiterea la studii de licenta se face tinand cont de media la examenul de bacalaureat.

  Departajarea candidatilor la admiterea la studii de licenta se face astfel:

  - Pentru programele de studii Chimie, Prelucrarea Petrolului si Petrochimie, Chimie Alimentara si Tehnologii Biochimice:

  a) nota obtinuta la examenul de bacalaureat la una din disciplinele: chimie, matematica sau economie in ordinea precizata;

  b) media obtinuta la examenul de bacalaureat la limba romana.

  - Pentru programele de studii  Fizica tehnologica si Electronica aplicata:

  a) nota obtinuta la examenul de bacalaureat la una din disciplinele: fizica, matematica sau economie, in ordinea precizata;

  b) media obtinuta la examenul de bacalaureat la limba romana.

  Ierarhizarea candidatilor la admiterea la studii de masterat se face tinand cont de media la examenul de licenta.

  Departajarea candidatilor la admiterea la studii de masterat se face in functie de nota obtinuta la examenul de licenta la proba 1 (teoretica).

   

   
 
Concurenta Admitere Facultate
 • Anul curent
  Numar de locuri
  Concurenta pe loc
  Ultima medie de admitere
   
 • Total
  190
  -
   
 • Istoric
   
 • 2012
  205
  -
  -
   
 • 2010
  -
  -
  -
   
 • 2007
  50
  0.28
  -
   
 • 2006
  42
  -
  -
   
 
 •  
 •  
 

Daca lucrezi la aceasta facultate si vrei sa adaugi sau sa aduci la zi informatiile click aici.