Date generale admitere facultate
 • Domeniu de studiu

  Stiinte economice
   
 • Domeniu de licenta

  Finante, Economie si afaceri internationale, Management, Marketing, Economie, Administrarea afacerilor, Contabilitate, Cibernetica, statistica si informatica economica
   
 • Specializare

  Finante si banci, Economie si afaceri internationale, Management, Marketing, Economie generala, Economie agroalimentara si a mediului, Economia firmei, Economia comertului, turismului si serviciilor, Contabilitate si informatica de gestiune, Informat
   
 • Acreditare

  Acreditata
   
 • Tip institutie

  De stat
   
 • Taxa anuala Zi

  2500
   
 • Taxa anuala ID

  2500
   
 •  
 • Perioada inscriere Vara

  15–21 iulie 2015
   
 • Perioada inscriere Toamna

  7 - 11 septembrie 2015
   
 • Taxa inscriere

  150 Ron
   
 • Acte necesare  Dosarul de inscriere al candidatului va cuprinde:
  a) fisa de inscriere;
  b) fisa optiunilor;
  c) eseul motivational in format listat, datat si semnat de candidat;
  d) dovada achitarii taxei de admitere sau actele doveditoare pentru scutirea de la plata taxei;
  e) certificatul de competenta lingvistica (daca este cazul).

  Candidatii vor prezenta la inscriere Diploma de bacalaureat (sau echivalenta cu aceasta), Adeverinta de bacalaureat sau Atestatul de echivalare a studiilor, eliberat de MEN.

  Actele necesare pentru confirmarea locului ocupat se vor prezenta intr-un dosar plic, acestea fiind urmatoarele:
  a) Diploma de bacalaureat sau echivalenta acesteia, in original; pentru cei ce au deja calitatea de student este necesara o adeverinta (in original) din care sa rezulte calitatea de student si o Dovada ca originalul diplomei se afla la prima facultate. Absolventii de liceu din promotia 2015 pot prezenta in locul diplomei de bacalaureat Adeverinta-tip din care sa rezulte ca au absolvit liceul si au promovat examenul de bacalaureat.
  b) foaia matricola de liceu (in original);
  c) certificatul de nastere, in copie legalizata;
  d) certificatul de casatorie, in copie (unde este cazul);
  e) adeverinta medicala tip, eliberata de cabinetele scolare, dispensarul teritorial sau medicii de familie;
  f) trei fotografii tip buletin (carte) de identitate;
  g) copie simpla de pe cartea de identitate;
  h) dovada achitarii primei rate din taxa de scolarizare (daca este cazul);
  i) atestatul de echivalare a studiilor, in original (unde este cazul);
  j) Diploma de licenta/absolvire sau diploma echivalenta cu aceasta (in copie legalizata), precum si Diploma de bacalaureat (in original) pentru licentiatii/absolventii de colegiu, care doresc sa urmeze o a doua facultate.

   

   
 
Modalitate admitere
 • Modalitate admitere


      
  CRITERII DE ADMITERE
  Criteriile de admitere sunt aceleasi atat la forma "invatamant cu frecventa" cat si la forma de "invatamant la distanta".

  Criterii de selectie:
  - criteriul 1: eseu motivational, scris, datat si semnat de candidat, depus la momentul inscrierii, care va primi calificativul admis/respins. Eseul motivational constituie proba de admitere.
  - criteriul 2: ordonarea candidatilor declarati admisi la criteriul 1 dupa media generala de admitere. Media generala de admitere este media generala de bacalaureat la care se adauga, daca este cazul, punctaje conform criteriilor suplimentare, fara a depasi nota 10.

  Criterii succesive de departajare in caz de medii egale:
  - criteriul 1: Nota la a doua proba scrisa de la examenul de bacalaureat, impusa in functie de profilul liceului absolvit;
  - criteriul 2: Nota la proba scrisa de limba si literatura materna de la examenul de bacalaureat.

  Criterii suplimentare:
  Candidatii care s-au prezentat la concursul Economicus Napocensis, organizat de Facultatea de stiinte Economice si Gestiunea Afacerilor in anii 2014 sau 2015 beneficiaza de un punctaj, care se adauga la media generala de bacalaureat. Acest punctaj reprezinta 10% din nota obtinuta la concurs. Nota maxima la concurs este 10, iar nota minima pentru acordarea punctajului este 5.
  Candidatii care au obtinut in anii scolari 2012/2013 si 2013/2014 premii sau mentiuni la Olimpiadele scolare judetene, care au continuitate la o faza nationala, respectiv la concursul organizat de catre linia maghiara de studii a facultatii - Concursul de Consultanta in Afaceri al Liceenilor, beneficiaza de acordarea urmatorului punctaj, adaugat la media generala de bacalaureat:
  - premiul I, 0,25 puncte,
  - premiul II, 0,20 puncte,
  - premiul III, 0,15 puncte,
  - mentiune, 0,10 puncte.

  Se accepta numai Olimpiadele de: Economie, Matematica, Informatica, discipline economice, tehnologii (economic si administrativ, turism si alimentatie publica), socio-umane (economic). La inscriere este obligatorie prezentarea diplomei in original si depunerea unei copii legalizate. Se ia in calcul rezultatul la o singura olimpiada.

  Criterii speciale:
  Candidatii care au obtinut:
  a) performante recunoscute la concursuri internationale si nationale pot fi inmatriculati fara admitere, in cadrul numarului de locuri alocate de catre MEN, la programele de studiu corespunzatoare disciplinelor la care au fost distinsi, absolventii de liceu cu diploma de bacalaureat care au obtinut:
  - premiul intai sau medalia de aur la olimpiadele scolare internationale in unul din ultimii patru ani de studiu;
  - distinctii la olimpiadele scolare internationale in unul din ultimii doi ani de studiu;
  - premiul intai, premiul doi sau premiul trei la olimpiadele nationale din domeniul economic, matematica sau informatica in unul din ultimii doi ani de studiu.
  b) Minim nota 9 la concursul Economicus Napocensis, organizat de Facultatea de stiinte Economice si Gestiunea Afacerilor in anul 20154 si s-au clasat pe primele cinci pozitii in ordinea descrescatoare a notelor din cadrul oricarei sectiuni pot fi declarati admisi cu nota 10.

  Pentru studiile universitare de licenta, organizate intr-o limba straina (engleza sau franceza), admiterea va contine obligatoriu o proba de competenta lingvistica, eliminatorie, notata cu admis/respins.
   

   
 
Concurenta Admitere Facultate
 • Anul curent
  Numar de locuri
  Concurenta pe loc
  Ultima medie de admitere
   
 • Buget
  646
  -
  -
   
 • Taxa
  1468
  -
  -
   
 • Total
  2114
  -
   
 • Istoric
   
 • 2014
  2280
  -
  5,25
   
 • 2013 vara
  2437
  -
  -
   
 • 2012
  2245
  -
  -
   
 • 2010
  -
  -
  -
   
 
 •  
 •  
 

Daca lucrezi la aceasta facultate si vrei sa adaugi sau sa aduci la zi informatiile click aici.