Date generale admitere facultate
 • Domeniu de studiu

  Stiinte economice
   
 • Domeniu de licenta

  Finante, Marketing, Economie, Administrarea afacerilor, Contabilitate
   
 • Specializare

  Finante si banci, Marketing, Administrarea afacerilor, Economia comertului, turismului si serviciilor, Administrarea afacerilor (in limba engleza), Contabilitate si informatica de gestiune
   
 • Acreditare

  Acreditata
   
 • Tip institutie

  De stat
   
 • Taxa anuala Zi

  2200
   
 • Taxa anuala ID

  1900
   
 •  
 • Perioada inscriere Vara

  13-23 iulie 2015
   
 • Perioada inscriere Toamna

  7-17 septembrie 2015
   
 • Taxa inscriere

  150 Ron
   
 • Acte necesare  La cererea de inmatriculare, candidatii vor anexa un dosar care va cuprinde urmatoarele documente:
  - diploma de bacalaureat sau echivalenta acesteia, in original;
  - cartea de identitate in copie xerox;
  - certificatul de nastere in copie legalizata;
  - adeverinta medicala tip, eliberata de Cabinetul scolar sau medicul de familie;
  - pentru candidatii la specializarea Educatie fizica si sportiva este necesar ca pe adeverinta medicala sa fie mentionat daca este apt pentru efort fizic.
  - pentru specializarile teologice sunt necesare si urmatoarele documente: Binecuvantarea scrisa a ierarhului, Certificatul de botez si Recomandarea preotului paroh;
  - foaia matricola corespunzatoare anilor de studiu efectuati, pentru candidatii studenti ai altor institutii de invatamant de stat sau particulare, care se inscriu pentru continuarea studiilor in Universitate;
  - 2 fotografii tip buletin de identitate.
  - dosar tip plic.

   

   
 
Modalitate admitere
 • Modalitate admitere  Media generala de admitere se calculeaza pe baza mediei la bacalaureat si a notelor obtinute la probele de examen. Media generala minima de admitere este 5 (cinci).

  In cazul in care numarul planificat de locuri este depasit prin existenta, pe ultimul sau ultimele locuri, a mai multor candidati cu aceeasi medie generala, departajarea se face prin aplicarea in ordine a urmatoarelor criterii:
  a) nota la prima proba scrisa a bacalaureatului;
  b) nota la a doua proba scrisa a bacalaureatului;
  c) nota la a treia proba scrisa a bacalaureatului.

  In toate cazurile in care, dupa aplicarea criteriilor de departajare, continua sa existe doi sau mai multi candidati cu aceeasi medie pe ultimele locuri, depasindu-se astfel cifra de scolarizare, departajarea se face printr-o proba orala tip interviu la care au obligatia sa se prezinte toti candidatii in cauza. Rezultatele acestei probe sunt definitive.

  Taxa anuala

  • Economie turismului si serviciilor, Administrarea Afacerilor, Finante si Banci, Contabilitate si Informatica de Gestiune, Marketing IF - 2.200 lei
  • Administrarea afacerilor (in limba engleza) - 3300 lei
  • Toate specializarile ID - 1900 lei
   
 
Concurenta Admitere Facultate
 • Anul curent
  Numar de locuri
  Concurenta pe loc
  Ultima medie de admitere
   
 • Buget
  166
  -
  -
   
 • Taxa
  223
  -
  -
   
 • ID
  175
  -
  -
   
 • Total
  564
  -
   
 • Istoric
   
 • 2014
  849
  -
  6,01
   
 • 2013 vara
  794
  -
  -
   
 • 2012
  774
  -
  -
   
 • 2010
  805
  -
  -
   
 
 •  
 •  
 

Daca lucrezi la aceasta facultate si vrei sa adaugi sau sa aduci la zi informatiile click aici.