Date generale admitere facultate
 • Domeniu de studiu

  Stiinte economice
   
 • Domeniu de licenta

  Finante, Management, Economie, Administrarea afacerilor
   
 • Specializare

  Finante si banci, Management, Economia comertului, turismului si serviciilor
   
 •  
 • Tip institutie

  Privata
   
 •  
 •  
 •  
 • Perioada inscriere Vara

  13-22 iulie 2015
   
 •  
 •  
 • Acte necesare  Actele necesare perntru inscriere:
    
  a.cererea de inscriere - tip care poate fi solicitata la inscriere;
  b.diploma de bacalaureat sau copie xerox a acesteia, legalizata de un notar public sau diploma echivalenta cu diploma de bacalaureat obtinuta in strainatate, insotita de atestatul de echivalare a studiilor
  c.Candidatii care sustin examenul de bacalaureat in anul 2014 vor prezenta diploma de sau adeverinta eliberata de catre institutia de invatamant, in care se mentioneaza media generala, mediile obtinute in anii de studiu, termenul de valabilitate si faptul ca nu a fost eliberata diploma.. Studentii admisi vor prezenta la secretariatul decanatelor diploma de bacalaureat in original inainte de inceperea noului an universitar.
  d.foaia matricola, respectiv adeverinta scolara echivalenta cu aceasta;
  e.certificat medical din care rezulta ca starea sanatatii candidatului il face apt pentru a urma specializarea respectiva;
  f. 3 fotografii tip legitimatie;
  g. copie legalizata a certificatului de nastere;

  In anumite cazuri mai sunt necesare:
  a. copie legalizata a certificatului de casatorie;
  b. pentru acei candidati care sunt studenti la o alta institutie de invatamant superior sau la o alta specializare, legitimatia de student sau un document care sa le ateste statutul de student.
  c. adeverinta de candidat pentru cei care se prezinta la concursul de admitere la o alta institutie de invatamant superior sau la o alta specializare.
  d. copie legalizata a diplomei de licenta;
  e. diplome care sa ateste ocuparea locurilor I, II, III sau mentiuni obtinute la concursuri internationale sau nationale de discipline (originale sau copii legalizate)
     

   

   
 
Modalitate admitere
 • Modalitate admitere  Examenele de admitere se desfasoara in limba maghiara. La cererea prealabila a candidatului, organizarea examenului se poate face si in limba materna a candidatului sau in limba in care i-a fost predata disciplina in liceu. In acest caz, comisia de admitere a facultatii trebuie sa asigure comisia de examinare corespunzatoare precum si traducerea subiectelor de concurs.

  Stabilirea candidatilor reusiti se face in ordinea descrescatoare a notelor, dupa cum urmeaza:

  La fiecare specializare de licenta exista cate un loc rezervat pentru candidati romi si candidati cu dizabilitati. Candidatii reusiti care apartin categoriilor mentionate trebuie sa satisfaca cerintele minime de admitere si vor ramane pe locuri fara taxa pana la finalizarea studiilor. Daca locurile rezervate nu sunt ocupate la prima sesiune de admitere de catre candidati romi sau cu dizabilitati, ele pot fi oferite altor candidati.

  In functie de numarul anuntat de locuri, in ordinea descrescatoare a rezultatelor obtinute, dar nu mai mica de nota 5,00.

  In masura in care mai multi candidati au obtinut media cea mai mica de intrare, acestia pot fi admisi si peste numarul anuntat de locuri, cu conditia nedepasirii capacitatii de scolarizare aprobate, dar tinand cont de urmatoarele criterii de departajare, in ordine:

  • De nota obtinuta (scris, oral sau testul de aptitudini)
  • De media notelor din liceu
  • Media de la examenul de bacalaureat


   

   
 
Concurenta Admitere Facultate
 • Anul curent
  Numar de locuri
  Concurenta pe loc
  Ultima medie de admitere
   
 • Istoric
   
 • 2012
  -
  -
  -
   
 • 2010
  -
  -
  -
   
 
 •  
 •  
 

Daca lucrezi la aceasta facultate si vrei sa adaugi sau sa aduci la zi informatiile click aici.