Admitere Facultatea de Stiinte Economice

Universitatea din Pitesti


Facultate:
Oras: Pitesti
Date generale admitere facultate
 • Domeniu de studiu

  Stiinte economice
   
 • Domeniu de licenta

  Finante, Economie si afaceri internationale, Management, Marketing, Economie, Administrarea afacerilor, Contabilitate
   
 • Specializare

  Finante si banci, Economie si afaceri internationale, Management, Marketing, Administrarea afacerilor, Economia comertului, turismului si serviciilor, Contabilitate si informatica de gestiune
   
 • Acreditare

  Acreditata
   
 • Tip institutie

  De stat
   
 •  
 •  
 •  
 • Perioada inscriere Vara

  10-22 iulie 2015
   
 • Perioada inscriere Toamna

  01-09 septembrie 2015
   
 • Taxa inscriere

  100 Ron
   
 • Acte necesare  Dosarul candidatului va contine:
  a) dosar tip mapa (pus la dispozitia candidatilor de facultate in valoarea taxei de inscriere la concurs);
  b) fisa de inscriere (pusa la dispozitia candidatilor de facultate);
  c) 2 fotografii ¾ cm;
  d) diploma de bacalaureat in original sau diploma echivalenta acesteia (se excepteaza absolventii promotiei 2015 care pot prezenta adeverinta inlocuitoare daca are consemnata si media de bacalaureat); candidatii care anterior s-au inscris, cu acte originale, la alte domenii de studii din afara facultatii, vor prezenta :
  - copie legalizata a diplomei de bacalaureat (sau a adeverintei inlocuitoare); in adeverinta eliberata de institutiile de invatamant, se mentioneaza media generala, mediile obtinute in anii de studii, termenul de valabilitate si faptul ca nu a fost eliberata diploma;
  - adeverinta din care sa rezulte ca actul in original a fost depusa la alta facultate;
  - copie a legitimatiei de concurs de la institutia unde s-a inscris anterior;
  e) foaia matricola pentru anii de liceu (original sau copie legalizata);
  f) copii nelegalizate dupa diplome si foi matricole;
  g) adeverinta din care sa rezulte calitatea de student (pentru studentii care urmeaza o a doua specializare);
  h) certificat de nastere (copie legalizata);
  i) aviz medical eliberat de medicul de familie;
  j) chitanta pentru achitarea taxei de inscriere in valoare de 100 lei;
  k) acte doveditoare pentru scutirea de taxa de inscriere (daca este cazul);
  l) candidatii din domeniul Teologie vor prezenta si Binecuvantarea Ierarhului, in conditiile legii.

   

   
 
Modalitate admitere
 • Modalitate admitere


  Modalitatea de admitere
  - 75% media examenului de bacalaureat;
  - 25% nota obtinuta la proba scrisa de Limba si literatura romana la examenul de bacalaureat.
   

   
 
Concurenta Admitere Facultate
 • Anul curent
  Numar de locuri
  Concurenta pe loc
  Ultima medie de admitere
   
 • ID
  230
  -
  -
   
 • Total
  990
  -
   
 • Istoric
   
 • 2014
  1090
  -
  -
   
 • 2012
  -
  -
  -
   
 • 2010
  -
  -
  -
   
 
 •  
 •  
 

Daca lucrezi la aceasta facultate si vrei sa adaugi sau sa aduci la zi informatiile click aici.