Date generale admitere facultate
 • Domeniu de studiu

  Stiinte economice
   
 • Domeniu de licenta

  Contabilitate
   
 • Specializare

  Contabilitate si informatica de gestiune
   
 • Acreditare

  Acreditata
   
 • Tip institutie

  Privata
   
 • Taxa anuala Zi

  2600
   
 •  
 •  
 • Perioada inscriere Vara

  1-28 iulie 2015
   
 • Perioada inscriere Toamna

  01-25 septembrie 2015
   
 •  
 • Acte necesare


  La fisa de inscriere pentru studii universitare de licenta, se anexeaza urmatoarele acte:
  - Diploma de bacalaureat sau diploma echivalenta cu aceasta, in original.
  - Studentii care urmeaza in paralel doua domenii diferite vor prezenta diploma de bacalaureat in copie legalizata la notariat si o adeverinta care sa ateste calitatea de student la prima facultate.
  - Candidatii care au promovat examenul de bacalaureat in sesiunea iunie - iulie sau in sesiunea august – septembrie a anului in care are loc admiterea pot prezenta la inscriere, in locul diplomei de bacalaureat, adeverinta de absolvire a liceului in care se mentioneaza media generala, mediile obtinute in anii de studiu, termenul de valabilitate si faptul ca nu a fost eliberata diploma.
  - Foaia matricola ce insoteste diploma de bacalaureat, in original;
  - Certificatul de nastere, in copie legalizata la notariat;
  - Certificatul de casatorie (unde este cazul), in copie xerox si original pentru legalizare la comisia de concurs;
  - Copie carte de identitate;
  - Adeverinta medicala;
  - Trei fotografii tip buletin de identitate;
  - Diploma de licenta sau diploma echivalenta cu aceasta, in copie xerox si original pentru legalizare la comisia de concurs, pentru cei care sunt deja absolventi de studii universitare;
  - Suplimentul la diploma sau foaia matricola care insoteste diploma de licenta, in copie xerox si original pentru legalizare la comisia de concurs;
  - Certificatul de absolvire - in copie xerox si original pentru legalizare la comisia de concurs, pentru absolventii de colegiu;
  - Dosar plic.

   

   
 
Modalitate admitere
 • Modalitate admitere  La Facultatea de Stiinte Economice, admiterea la studii universitare de licenta se face prin concurs, admiterea facandu-se in limita numarului de locuri stabilit prin cifra de scolarizare a fiecarei specializari/program de studiu, in ordinea descrescatoare a mediilor obtinute de candidati la examenului de bacalaureat.

  Departajarea candidatilor, pentru ultimul loc, in cazul in care exista medii generale egale la examenul de bacalaureat/licenta, se va face in baza unui interviu.

   

   
 
Concurenta Admitere Facultate
 • Anul curent
  Numar de locuri
  Concurenta pe loc
  Ultima medie de admitere
   
 • Taxa
  50
  -
  -
   
 • ID
  100
  -
  -
   
 • Total
  150
  -
   
 • Istoric
   
 • 2012
  -
  -
  -
   
 • 2010
  -
  -
  -
   
 
 •  
 •  
 

Daca lucrezi la aceasta facultate si vrei sa adaugi sau sa aduci la zi informatiile click aici.