Admitere Facultatea de Stiinte Politice

Universitatea Bucuresti


Facultate:
Oras: Bucuresti
Date generale admitere facultate
 • Domeniu de studiu

  Stiinte sociale si politice
   
 • Domeniu de licenta

  Stiinte politice
   
 • Specializare

  Stiinte politice, Studii de securitate
   
 • Acreditare

  Acreditata
   
 • Tip institutie

  De stat
   
 • Taxa anuala Zi

  3000
   
 •  
 •  
 • Perioada inscriere Vara

  9-18 iulie 2015
   
 • Perioada inscriere Toamna

  3-11 septembrie 2015
   
 • Taxa inscriere

  150 Ron
   
 • Acte necesare  Pentru inscrierea la concursul de admitere, candidatii vor completa  fisa-tip de inscriere, in care vor mentiona, sub semnatura proprie, toate datele solicitate in formularul respectiv. Candidatii din rândul minoritatilor nationale vor preciza, in fisa de inscriere, disciplinele pe care le-au studiat in liceu in limba materna si pentru care solicita sa sustina probele in limba respectiva.

  Acte necesare la inscriere:
  - fisa-tip de inscriere ;
  - diploma de bacalaureat sau diploma echivalenta cu aceasta, in original sau copie legalizata sau adeverinta (in cazul liceelor la care nu s-au eliberat diplomele pentru promotia 2015) eliberata de catre institutia de invatamânt, in care se mentioneaza media generala, notele la probele examenului de bacalaureat, termenul de valabilitate si faptul ca nu a fost eliberata diploma;
  - certificatul de nastere, in copie legalizata;
  - diploma de olimpic, in copie, numai pentru candidatii care se inscriu ca olimpici ;
  - adeverinta medicala-tip, din care sa rezulte ca este apt pentru facultatea la care candideaza;
  - trei fotografii tip buletin de identitate;
  - B.I sau C.I   in copie;
  - chitanta de plata a taxei de inscriere la concursul de admitere  in conformitate cu taxele aprobate de Senatul Universitatii din Bucuresti
  - atestatul de recunoastere a studiilor efectuate in afara României, eliberat de catre directia de specialitate din cadrul M.E.C.S.

  Numai pentru persoanele care solicita scutirea de taxa la inscriere la concursul de admitere, se va prezenta unul din urmatoarele documente:

  - copie legalizata de pe certificatele de deces ale parintilor (in cazul celor orfani de ambii parinti);
  - adeverinte de la casa de copii (in cazul celor aflati in aceasta situatie);
  - adeverinte din care sa rezulte calitatea de personal didactic, in activitate, a sustinatorilor legali;
  - adeverinte din care sa rezulte calitatea de personal incadrat in Universitatea din Bucuresti pentru sustinatorii legali ai candidatului.

  Inscrierea la domeniul TEOLOGIE, pentru absolventii seminariilor teologice liceale, se poate face numai pe baza diplomei de bacalaureat, exceptie facând absolventii de seminar din seriile anterioare anului 1992, a caror diploma a fost echivalata cu cea de bacalaureat; in plus, candiatii sunt obligati sa prezinte certificatul de botez, precum si acordul scris al Arhiepiscopiei sau Episcopiei de care acestia apartin (acceptul forului bisericesc care-i poate oferi pe parcursul studiilor sumele banesti cuvenite: donatii, burse, semiburse etc.) si in cadrul careia urmeaza a  fi  repartizati.

  Cei care se inscriu si urmeaza doua facultati vor prezenta originalul diplomei de bacalaureat la facultatea la care au fost admisi pe locurile finantate de la buget, iar copia legalizata la cealalta facultate.

   

   
 
Modalitate admitere
 • Modalitate admitere  INSCRIEREA CANDIDATILOR
  inscrierea candidatilor se va face in perioada dedicata inscrierilor din calendarul respectivei sesiuni de admitere (iulie sau septembrie). inscrierea se poate face numai PERSONAL (sau prin procura notariala) prin depunerea unui DOSAR DE CONCURS la secretariatul FSPUB in timpul programului de inscrieri.

  EXAMINAREA
  Concursul de admitere consta in doua probe evaluate in baza dosarului de concurs astfel:

  1. ADECVAREA CU DOMENIUL DE STUDII SI VERIFICAREA CUNOSTINTELOR LINGVISTICE
  Evaluarea interesului, adecvarii si potentialului pentru domeniul de studii, precum si adecvarea cu misiunea facultatii in baza unei scrisori de intentie (eseu motivational) de aproximativ 500 de cuvinte incluse in dosarul de concurs. Pentru programele in limba romana (Știinte politice in limba romana si Studii de Securitate), scrisoarea va fi redactata in limba romana, iar pentru programele in limbi straine (Știinte Politice in limba franceza, Știinte Politice in limba engleza, Relatii Internationale si Studii Europene in limba engleza), scrisoarea va fi redactata in limba programului respectiv. Proba eliminatorie (se noteaza cu admis/respins).

  2. PERFORMANTA SCOLARA
  Evaluarea performantei si abilitatilor academice in baza mediei obtinute la examenul de bacalaureat.

  In baza acestor probe si criterii candidatii sunt ordonati descrescator si apoi, in functie de numarul de locuri la buget/taxa disponibile pentru sesiunea respectiva de admitere, sunt stabilite listele preliminare de candidati admisi pe locuri de la buget, candidati admisi pe locuri cu taxa, candidati admisi pe lista de asteptare si candidati respinsi.

  Departajarea candidatilor admisi cu aceeasi medie pe ultimul loc pe aceste liste se va face, in ordine, in functie de:
  a. nota de la disciplina obligatorie de limba romana din cadrul examenului de bacalaureat;
  b. nota de la a doua disciplina obligatorie din cadrul examenului de bacalaureat.

  CONTESTATII
  Eventualele contestatii se pot depune in maxim 48 de ore de la afisarea rezultatelor.

  PROCEDURI DE CONFIRMARE A LOCULUI OBTINUT

  ETAPA 1
  In decurs de 5 zile de la afisarea rezultatelor:

  • candidatii declarati admisi pe locurile de la BUGET au obligatia de a confirma personal (sau prin procura notariala) ocuparea respectivului loc prin depunerea la secretariatul FSPUB a unei CERERI, datate si semnate, impreuna cu DOCUMENTELE solicitate la dosarul de inscriere iN ORIGINAL. Candidatii care au depus deja documentele in original in momentul inscrierii la admitere vor confirma locul obtinut doar prin depunerea cererii de confirmare.
  • candidatii declarati admisi pe locurile de la TAXa au obligatia de a confirma personal (sau prin procura notariala) ocuparea respectivului loc prin depunerea la secretariatul FSPUB a unei CERERI, datate si semnate, impreuna cu CHITANtA care sa faca dovada achitarii unui sfert din valoarea taxei de studii pentru anul I (i.e. 750 RON, se achita la casieria Universitatii din Bucuresti, sediul Facultatii de Drept, cu specificarea pe chitanta: „Facultatea de stiinte Politice – Taxe scolare”). in cerere, candidatul va mentiona explicit daca doreste sau nu sa ramana pe locul cu taxa in eventualitatea in care, in urma reclasificarilor, ar obtine un loc bugetat.
  • candidatii aflati pe LISTA DE AsTEPTARE au obligatia de a confirma personal (sau prin procura notariala) ocuparea respectivului loc prin depunerea la secretariatul FSPUB a unei CERERI, datate si semnate. in cerere, candidatul va mentiona explicit daca doreste sau nu sa ramana pe locul cu taxa in eventualitatea in care, in urma reclasificarilor, ar obtine un loc bugetat.

   

  Candidatii care nu confirma locul in termenul stabilit vor fi eliminati definitiv din liste si vor fi inlocuiti cu urmatorii clasati.

  ETAPA 2
  in urma incheierii primei perioade de confirmare a ocuparii locurilor de la buget si a solutionarii contestatiilor, listele vor fi refacute prin eliminarea candidatilor care nu au confirmat si prin reclasificarea candidatilor admisi pe locuri cu taxa sau inscrisi pe listele de asteptare, a caror medie de admitere le permite acest lucru.

  In termen de 3 zile de la afisarea noilor liste (rezultate reclasificare runda 1), candidatii declarati nou admisi in urma reclasificarii si care nu se gaseau pe primele liste au obligatia de a confirma personal (sau prin procura notariala) ocuparea respectivului loc astfel:

  • Candidatii NOU admisi pe locurile de la BUGET in urma reclasificarii au obligatia sa aduca DOCUMENTELE solicitate la dosarul de inscriere iN ORIGINAL, daca nu au facut-o la momentul inscrierii la concursul de admitere. Atentie! La momentul confirmarii, candidatii care sunt admisi pe locuri de la buget prin reclasificarea de pe locurile cu taxa vor primi inapoi chitanta de plata a taxei de studii cu specificarea Restituire taxa, iar banii vor fi restituti de casieria Universitatii din Bucuresti, sediul Facultatii de Drept, in baza acestei chitante.
  • Candidatii NOU admisi pe locurile cu TAXa in urma reclasificarii au obligatia sa aduca in momentul confirmarii locului obtinut si CHITANȚA care sa faca dovada achitarii unui sfert din valoarea taxei de studii pentru anul I (i.e. 750 RON, se achita la casieria Universitatii din Bucuresti, sediul Facultatii de Drept, cu specificarea pe chitanta: „Facultatea de stiinte Politice – Taxe scolare”).
  • Candidatii nou clasati pe locuri de la buget sau cu taxa care nu confirma locul in termenul stabilit vor fi eliminati definitiv din liste si vor fi inlocuiti cu urmatorii clasati.


  ETAPA 3
  Dupa acest ultim termen, listele vor fi refacute prin eliminarea candidatilor care nu au confirmat si prin reclasificarea candidatilor admisi pe locuri cu taxa sau inscrisi pe listele de asteptare a caror medie de admitere le permite acest lucru. Acestea sunt LISTELE FINALE ale candidatilor admisi pentru respectiva sesiune de admitere.

  Atentie! Dupa afisarea listelor finale, candidatii care, in urma ultimei reclasificari, sunt admisi pe locuri de la buget de pe locurile cu taxa vor primi inapoi chitanta de plata a taxei de studii cu specificarea Restituire taxa, iar banii vor fi restituti de casieria Universitatii din Bucuresti, sediul Facultatii de Drept, in baza acestei chitante.

   

   
 
Concurenta Admitere Facultate
 • Anul curent
  Numar de locuri
  Concurenta pe loc
  Ultima medie de admitere
   
 • Buget
  202
  -
  -
   
 • Taxa
  328
  -
  -
   
 • Total
  530
  -
   
 • Istoric
   
 • 2014
  440
  -
  -
   
 • 2013 vara
  430
  -
  -
   
 • 2012
  527
  -
  -
   
 • 2010
  -
  420
  -
   
 
 •  
 •  
 

Daca lucrezi la aceasta facultate si vrei sa adaugi sau sa aduci la zi informatiile click aici.