Admitere Facultatea de Stiinte Politice

Universitatea Bucuresti


Facultate:
Oras: Bucuresti
Date generale admitere facultate
 • Domeniu de studiu

  Stiinte sociale si politice
   
 • Domeniu de licenta

  Stiinte politice
   
 • Specializare

  Stiinte politice, Studii de securitate
   
 • Acreditare

  Acreditata
   
 • Tip institutie

  De stat
   
 •  
 •  
 •  
 • Perioada inscriere Vara

  10-18 iulie 2014
   
 • Perioada inscriere Toamna

  5-12 Septembrie 2014
   
 • Taxa inscriere

  150 Ron
   
 • Acte necesare  ACTELE NECESARE CONSTITUIRII DOSARULUI DE INSCRIERE

  - Fisa tip de inscriere (in care vor mentiona, sub semnatura proprie, toate datele solicitate in formularul respectiv); fisa se poate descarca pentru completare pe calculator si imprimare (format .doc) sau pentru completare de mana (format .pdf)
  - Pentru absolventii examenului de bacalaureat din sesiunea iulie 2014 - Diploma de bacalaureat (in original sau copie legalizata) sau diploma echivalenta cu diploma de bacalaureat (in original sau copie legalizata) ori adeverinta in original (semnata si stampilata), in cazul liceelor la care nu s-au eliberat diplomele pentru promotia 2014. Se accepta si o copie legalizata a adeverintei de sustinere a bacalaureatului, insotita de dovada depunerii originalului la o alta facultate. ATENTIE! Pe adeverinta trebuie mentionata media generala, notele de la probele examenului de bacalaureat, termenul de valabilitate si faptul ca nu a fost eliberata diploma de bacalaureat.
  - Pentru candidatii care au sustinut examenul de bacalaureat inainte de 2014: 1. Absolventii care NU au urmat un program de studii universitare pe locuri subventionate de la buget vor depune la inscriere Diploma de bacalaureat (in original sau copie legalizata) si o declaratie notariala a candidatului care sa ateste faptul ca nu a mai urmat studii universitare pe un loc subventionat de la buget; 2. Absolventii care au urmat studii universitare pe locuri subventionate de la buget pot candida numai pe locurile cu taxa si vor depune la inscriere Diploma de bacalaureat in copie legalizata; 3. Absolventii care au urmat unul sau doi ani de studii de licenta pe locuri subventionate de la buget vor depune la inscriere Diploma de bacalaureat in original sau copie legalizata si o declaratie notariala a candidatului care sa precizeze pe ce perioada a urmat studii universitare pe un loc subventionat de la buget.
  - Diploma de OLIMPIC, in copie, numai pentru candidatii care se inscriu ca olimpici (originalul va fi adus la confirmarea locului obtinut)
  - Certificat de nastere in copie legalizata;
  - Candidatii care si-au schimbat numele ca urmare a casatoriei vor aduce si certificatul de casatorie - copie legalizata;
  - Orice act care atesta un alta situatie de schimbare a numelui - copie legalizata;
  - Adeverinta medicala tip, din care sa rezulte ca este apt pentru a urma facultatea la care candideaza - original, eliberata de catre Cabinetul medical al liceului sau de catre medicul de familie;
  - Trei (3) fotografii tip buletin de identitate;
  - B.I. sau C.I. in copie XEROX;
  - Chitanta de plata a taxei de inscriere - original.

  Persoanele care solicita scutirea de taxa de admitere vor prezenta unul din urmatoarele documente :
  a). copii legalizate dupa certificatele de deces ale parintilor, in cazul celor orfani de ambii parinti ;
  b). adeverinta de la casa de copii, cazul celor aflati in aceasta situatie ;
  c). adeverinta din care sa rezulte calitatea de personal didactic in activitate a unuia dintre sustinatorii legali ;
  d). adeverinta din care sa rezulte calitatea de personal angajat in Universitatea din Bucuresti a unuia dintre sustinatorii legali;

  Scutirea de plata a taxelor de admitere se face de presedintele comisiei de admitere pe facultate numai pe baza actelor prezentate de candidati, din care sa rezulte ca fac parte din una din categoriile enuntate mai sus

  - Optional: certificate de competenta lingvistica (Cambrige C1, C2, DELF B1, B2, DALF C1, C2) in original sau copie legalizata ;
  - Optional: diplomele care atesta obtinerea unor premii si mentiuni in cadrul olimpiadelor nationale de limba franceza, respectiv limba engleza.

  Nota: Actele necesare inscrierii vor fi depuse intr-un dosar plic de culoare alba (format A4).

  Atentie! In cazul inscrierii la concurs pentru mai mult de un program de studiu, se va depune cate un dosar complet pentru fiecare optiune, unul din dosare fiind considerat principal, in functie de preferinta candidatului. in dosarul principal, vor fi depuse toate actele in original, iar in dosarele suplimentare, actele vor fi depuse in copie, cu exceptia chitantei ce dovedeste plata taxei de inscriere, si a anexei 1 din fisa de inscriere.

   

   
 
Modalitate admitere
 • Modalitate admitere

   


  1. scrisoare de intentie (eseu motivational) de aproximativ 500 de cuvinte, redactata in limba romana. Proba eliminatorie (se noteaza cu admis/respins).
  2. media obtinuta la examenul de bacalaureat

   

   
 
Concurenta Admitere Facultate
 • Anul curent
  Numar de locuri
  Concurenta pe loc
  Ultima medie de admitere
   
 • Buget
  240
  -
  -
   
 • Taxa
  200
  -
  -
   
 • Total
  440
  -
   
 • Istoric
   
 • 2013 vara
  430
  -
  -
   
 • 2012
  527
  -
  -
   
 • 2010
  -
  420
  -
   
 
 •  
 •  
 

Daca lucrezi la aceasta facultate si vrei sa adaugi sau sa aduci la zi informatiile click aici.
 
Login  |  Cont nou
 
Inchide

E-mail

Parola

Am uitat parola Cont nou
Conteacteaza-te prin Facebook

Acum te poti conecta si prin contul tau de Facebook! Da click pe butonul de mai jos si introdu datele tale:

Login with Facebook
Publicitate pe Studentie.ro ×