Date generale admitere facultate
 • Domeniu de studiu

  Arte, Stiinte sociale si politice, Stiinte umaniste, Teologie
   
 • Domeniu de licenta

  Arte plastice, decorative si design, Sociologie, Asistenta sociala, Stiinte politice, Relatii internationale si studii europene, Stiinte ale comunicarii, Psihologie, Istorie, Teologie
   
 • Specializare

  Conservare si restaurare, Sociologie, Resurse umane, Asistenta sociala, Stiinte politice, Studii de securitate, Relatii internationale si studii europene, Jurnalism, Comunicare si relatii publice, Psihologie, Istorie, Teologie sociala, Teologie prote
   
 • Acreditare

  Acreditata
   
 • Tip institutie

  De stat
   
 • Taxa anuala Zi

  2100
   
 • Taxa anuala ID

  2000
   
 •  
 • Perioada inscriere Vara

  13 – 22 iulie 2015
   
 • Perioada inscriere Toamna

  04 – 12 sept. 2015
   
 • Taxa inscriere

  150 Ron
   
 • Acte necesare

   

  Procedura de inscriere
  Dosarele intocmite de candidati vor contine urmatoarele documente:
  - fisa de inscriere (pe care candidatul o preia de la Comisia de admitere a facultatii, o completeaza cu optiunea/optiunile de concurs si informatiile necesare si o semneaza;
  - diploma de bacalaureat sau echivalenta cu aceasta, in original sau in copie legalizata la notariat; pentru absolventii de liceu care au promovat examenul de bacalaureat in sesiunea iunie-iulie 2015 sau in sesiunea august - septembrie 2015, pot prezenta, in locul diplomei de bacalaureat, adeverinta eliberata de liceu, in care se mentioneaza media generala de bacalaureat, si notele obtinute la probele sustinute;
  - fotocopie dupa certificatul de nastere;
  - fotocopie dupa cartea de identitate;
  - adeverinta medicala tip (de la cabinetele medicale sau medicii de familie) in care se va preciza ca solicitantii sunt apti pentru programele de studii la care aspira;
  - trei fotografii tip buletin de identitate- 3cm x 4cm (latime x inaltime);
  - adeverinta din care sa rezulte calitatea de student integralist la prima specializare, pentru studentii care candideaza pentru o a doua specializare;
  - diploma de licenta sau diploma echivalenta cu aceasta pentru absolventii care doresc sa urmeze o a doua specializare, in original sau copie legalizata sau adeverinta pentru promotia 2015;
  - chitanta de plata a taxei de inscriere pentru organizarea si desfasurarea concursului de admitere, in cuantumul de 150 lei, conform hotararii Senatului Universitatii “Lucian Blaga” din Sibiu;
  copia legitimatiei de inscriere la prima facultate, certificata de secretariatul facultatii la care a facut prima inscriere, pentru candidatii inscrisi la doua facultati din ULBS;
  - certificat de competenta lingvistica pentru limba romana eliberat de institutiile abilitate de MECS (doar pentru candidatii straini);
  - dosar plic;
  - 5 plicuri A4 timbrate si autoadresate, si alte conditii speciale impuse de domeniu, dupa caz, (doar pentru candidatii la invatamantul la distanta si cu frecventa redusa);
  - alte documente solicitate, dupa caz: adeverinte care justifica scutirea de la plata taxei de admitere, care arata calitatea de student si situatia scolara a unor solicitanti etc.; declaratii pe proprie raspundere cu privire la studiile urmate si la regimul de finantare a acestora, fotocopii ale unor documente necesare (de exemplu certificate de casatorie sau hotarari judecatoresti privind schimbarea numelui); documente justificative pentru solicitantii aflati in cazuri speciale etc.

   

   
 
Modalitate admitere
 • Modalitate admitere  Concurs mixt - Conservare si restaurare
  - Proba eliminatorie: Interviu (mapa minimum 10 lucrari) - notat cu admis/respins;
  - 100% Media generala la examenul de Bacalaureat;
  Criterii de departajare, in ordine:
  - Nota de la proba E.a/b de la examenul de bacalaureat;
  - Nota de la proba E.c de la examenul de bacalaureat;
  - Nota de la proba E.d de la examenul de bacalaureat;

  Concurs de admitere pe baza de dosare pentru restul specializarilor:
  Media obtinuta la examenul de bacalaureat (100%), cu exceptia specializarii Comunicare si Relatii Publice, unde concursul consta in:
  - 50% media obtinuta la examenul de bacalaureat
  - 50% nota de la proba E)a) de la examenul de bacalaureat (limba si literatura romana, proba scrisa)

  Taxa anuala:

  • Istorie, Teologie protestanta, Sociologie: 2.100 lei
  • Arte vizuale: 2.500 lei
  • Stiinte Politice, RISE, Psihologie: 2.400 lei
  • Stiinte ale comunicarii: 2.600 lei
  • Resurse umane: 2.300 lei   

   
 
Concurenta Admitere Facultate
 • Anul curent
  Numar de locuri
  Concurenta pe loc
  Ultima medie de admitere
   
 • Buget
  310
  -
  -
   
 • Taxa
  262
  -
  -
   
 • Total
  572
  -
   
 • Istoric
   
 • 2013 vara
  546
  -
  -
   
 • 2012
  -
  -
  -
   
 • 2010
  130
  -
  -
   
 
 •  
 •  
 

Daca lucrezi la aceasta facultate si vrei sa adaugi sau sa aduci la zi informatiile click aici.