Admitere Facultatea de Stiinte Umaniste, Politice si Administrative

Universitatea de Vest "Vasile Goldis" din Arad


Facultate:
Oras: Arad
Date generale admitere facultate
 • Domeniu de studiu

  Stiinte sociale si politice, Stiinte umaniste
   
 • Domeniu de licenta

  Stiinte politice, Relatii internationale si studii europene, Stiinte administrative, Stiinte ale comunicarii, Limba si literatura, Limbi moderne aplicate, Istorie
   
 • Specializare

  Relatii internationale si studii europene, Comunicare si relatii publice, Limbi moderne aplicate, Istorie
   
 • Acreditare

  Acreditata
   
 • Tip institutie

  Privata
   
 • Taxa anuala Zi

  2000
   
 •  
 •  
 • Perioada inscriere Vara

  01 iulie – 28 iulie 2015
   
 • Perioada inscriere Toamna

  01 septembrie – 20 septembrie 2015
   
 •  
 • Acte necesare  Dosarul de admitere al candidatului se va completa cu urmatoarele documente:
  a. diploma de bacalaureat (sau echivalenta cu aceasta) in original sau copie legalizata, daca cel in cauza s-a inscris in prealabil la o alta facultate, in acest caz depunand la dosar si o adeverinta care sa certifice faptul ca diploma de bacalaureat in original se afla la respectiva facultate; candidatii care au promovat examenul de bacalaureat in sesiunea iunie-iulie 2015 sau in sesiunea august-septembrie 2015 pot prezenta la inscriere, pentru sesiunea imediat urmatoare examenului de bacalaureat, in locul diplomei de bacalaureat, adeverinta eliberata de liceu, in care se mentioneaza media generala de la bacalaureat si mediile obtinute in anii de liceu, la sfarsitul fiecarui an de studiu, termenul de valabilitate si mentionarea faptului ca nu a fost eliberata diploma de bacalaureat;
  b. certificatul de nastere (copie legalizata);
  c. certificat de casatorie in copie legalizata (daca este cazul);
  d. adeverinta medicala tip M.S. 18.1.1;
  e. fisa date personale;
  f. trei fotografii format ¾;
  g. un dosar plic;
  h. acte doveditoare pentru acei candidati care pot beneficia si solicita scutire de taxa de scolarizare;
  i. declaratie pe proprie raspundere a candidatului privind alte trei optiuni de inscriere in situatia nefunctionarii programului de studii la care a fost admis, ca urmare a numarului insuficient de candidati admisi.

   

  Pentru admiterea la studiile universitare de licenta si masterat cetatenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor apartinand Spatiului Economic European, ai Confederatiei Elvetiene precum si alti cetateni straini extracomunitari vor prezenta la inscriere urmatoarele documente:
  a. diploma de absolvire a liceului (bacalaureat) sau a facultatii, dupa caz, in original si copie/traducere legalizata, avand obligatoriu apostila de la Haga; - 2 exemplare
  b. certificatul de nastere in original si copie/traducere legalizata; - 2 exemplare
  c. scrisoare de acceptare la studii din partea Ministerului Educatiei Nationale pentru cetatenii non-UE;
  d. echivalarea diplomei de studii din partea Centrului National de Recunoastere si Echivalare a Studiilor pentru cetatenii statelor membre ale U.E.
  e. 3 fotografii format ¾;
  f. certificat medical, tradus in limba romana;
  g. certificat de competenta lingvistica care sa ateste cunostintele de limba romana a candidatilor;
  h. copie a actului de identitate sau a pasaportului/traducere legalizata - 2 exemplare

   

   
 
Modalitate admitere
 • Modalitate admitere  Admiterea la studiile universitare de licenta la Facultatea de stiinte Juridice, Facultatea de stiinte Economice, Facultatea de stiinte ale Educatiei, Psihologie si Educatie Fizica si Sport, Facultatea de stiinte Umaniste, Politice si Administrative, Facultatea de stiinte ale Naturii, Inginerie si Informatica se face pe baza mediei ponderate intre media examenului de bacalaureat (80%) si nota de la proba Limba si literatura romana scris din cadrul examenului de bacalaureat (20%) in limita locurilor aprobate pentru anul universitar 2015 – 2016.

  Pentru programul de studiu Educatie fizica si sport candidatii vor sustine si probe de aptitudini, notate cu admis/ respins. Pentru programul de studiu Pedagogia invatamantului primar si prescolar se va da si o proba de aptitudini eliminatorie (dictie, muzica, abilitati artistico-plastice, comunicare si interrelationare), notate cu admis/respins.

  La admiterea la studiile universitare de licenta, masterat si doctorat cu predare in limba romana, cetatenii straini au obligatia sa prezinte la inscriere un certificat de competenta lingvistica pentru limba romana eliberat de institutii abilitate de catre Ministerul Educatiei Nationale.

  La admiterea la programele de studii universitare de licenta organizate intr-o limba straina – Medicina (in limba engleza), Medicina (in limba franceza), Administrarea afacerilor (in limba engleza) si Informatica (in limba engleza) candidatii au obligatia prezentarii unui certificat de competenta lingvistica pentru limba franceza sau limba engleza, dupa caz, eliberat de Departamentul de Limbi Moderne din cadrul Universitatii de Vest „Vasile Goldis” din Arad, in urma sustinerii unui test de verificare care va fi organizat in perioada 22 – 23 iulie 2015.

   

   
 
Concurenta Admitere Facultate
 • Anul curent
  Numar de locuri
  Concurenta pe loc
  Ultima medie de admitere
   
 • Total
  290
  -
   
 • Istoric
   
 • 2013 vara
  465
  -
  -
   
 • 2012
  -
  -
  -
   
 • 2010
  -
  -
  -
   
 
 •  
 •  
 

Daca lucrezi la aceasta facultate si vrei sa adaugi sau sa aduci la zi informatiile click aici.