Date generale admitere facultate
 • Domeniu de studiu

  Educatie fizica si sport, Stiinte ale naturii, Stiinte umaniste
   
 • Domeniu de licenta

  Educatie fizica si sport, Geografie, Istorie
   
 • Specializare

  Educatie fizica si sportiva, Kinetoterapie si motricitate speciala, Geografie, Geografia turismului, Istorie
   
 • Acreditare

  Acreditata
   
 • Tip institutie

  De stat
   
 • Taxa anuala Zi

  2350
   
 •  
 •  
 • Perioada inscriere Vara

  6-30 iulie 2015
   
 • Perioada inscriere Toamna

  4-19 septembrie 2015
   
 • Taxa inscriere

  100 Ron
   
 • Acte necesare


  Candidatii vor anexa, la cererea de inscriere, urmatoarele documente:
  - diploma de bacalaureat sau diploma echivalenta cu aceasta, in original sau in copie legalizata;
  - foaia matricola, ce cuprinde mediile obtinute de candidati pe parcursul anilor de liceu, in original sau copie in legalizata;
  - certificatul de nastere, in copie legalizata;
  - copie BI sau, dupa caz, CI;
  - adeverinta medicala tip, eliberata de cabinetul scolar sau de medicul de familie;
  - trei fotografii, tip carte de identitate;
  - chitanta reprezentand achitarea taxei de inscriere;
  - certificat de casatorie, in copie legalizata (daca este cazul);
  - declaratie de consimtamant;
  - dosar plic.

   

   
 
Modalitate admitere
 • Modalitate admitere  Pentru domeniile Istorie si Geografie

  Criterii de admitere
  Media de admitere a candidatilor inscrisi este constituita din:
  - Media examenului de bacalaureat - pondere 100%

  Criterii de departajare
  1. Nota obtinuta disciplina Limba si literatura romana in cadrul examenului de bacalaureat
  2. Nota la disciplina specifica profilului (proba a II-a) la examenul de bacalaureat


  Pentru domeniul Educatie fizica si sport

  Criterii de admitere
  a.) Probe eliminatorii (Admis/Respins) Test de stadion
  b.) Maiestrie sportiva
  - Test de maiestrie sportiva cu elemente specifice din urmatoarele jocuri sportive : baschet; fotbal; handbal; volei - se vor acorda note de la 1 la 10 (Fiecare candidat/a va opta la momentul inscrierii pentru unul din jocurile sportive precizate)
  Media de admitere este constituita din:
  - nota la proba de maiestrie sportiva - pondere 70%
  - media examenului de bacalaureat - pondere 30%

  Criterii de departajare
  1. Nota la testul de maiestrie sportiva cu elemente din jocuri sportive;
  2. Media generala a examenului de bacalaureat;
  3. Nota la disciplina Limba si literatura romana la examenul de bacalaureat.

  Pentru domeniul Kinetoterapie

  Criterii de admitere
  Media de admitere a candidatilor inscrisi este constituita din:
  - Media examenului de bacalaureat - pondere 100%

  Criterii de departajare
  1. Nota obtinuta disciplina Limba si literatura romana in cadrul examenului de bacalaureat
  2. Nota la disciplina specifica profilului (proba a II-a) la examenul de bacalaureat
   

   
 
Concurenta Admitere Facultate
 • Anul curent
  Numar de locuri
  Concurenta pe loc
  Ultima medie de admitere
   
 • Buget
  110
  -
  -
   
 • Taxa
  265
  -
  -
   
 • Total
  375
  -
   
 • Istoric
   
 • 2014
  325
  -
  -
   
 • 2012
  -
  -
  -
   
 • 2010
  -
  -
  -
   
 
 •  
 •  
 

Daca lucrezi la aceasta facultate si vrei sa adaugi sau sa aduci la zi informatiile click aici.