Date generale admitere facultate
 • Domeniu de studiu

  Stiinte economice, Stiinte sociale si politice, Stiinte umaniste
   
 • Domeniu de licenta

  Management, Relatii internationale si studii europene, Stiinte administrative, Studii culturale
   
 • Specializare

  Management, Relatii internationale si studii europene, Administratie europeana, Studii americane
   
 • Acreditare

  Acreditata
   
 • Tip institutie

  De stat
   
 • Taxa anuala Zi

  2600
   
 •  
 •  
 • Perioada inscriere Vara

  14-21 iulie 2015
   
 • Perioada inscriere Toamna

  7-10 septembrie 2015
   
 • Taxa inscriere

  200 Ron
   
 • Acte necesare

   

  Preinscrierea si inscrierea candidatilor

  1. Pentru Admiterea 2015 Universitatea Babes-Bolyai va continua practicarea sistemului de  preinscriere  a candidatilor incepand cu  1 martie 2015.
  Inscrierile  pentru admiterea 2015 la Universitatea Babes-Bolyai se pot face incepand cu 1 martie 2015, pentru urmatoarele categorii:

  •     castigatorii de olimpiade profesionale si competitii internationale sportive sau de alta natura care, in conformitate cu reglementarile in vigoare, pot fi declarati reusiti in baza unor astfel de performante stipulate de legislatie;
  •     licentiatii care doresc sa urmeze o a doua facultate;
  •     absolventii de colegii care doresc sa-si continue studiile;
  •     posesori ai diplomei de bacalaureat;
  •     candidatii licentiati care doresc sa se inscrie la invatamantul la distanta;


  a)  PREINSCRIEREA  presupune urmatoarele etape:

  Etapa I.  Candidatii trimit prin posta (adresa este precizata pe Fisa de inscriere tip) la Oficiul Permanent al Admiterii al facultatii, urmatoarele:
  1. fisa de inscriere tip, completata cu toate datele, mai putin cele legate de bacalaureat;

  2. copie xerox dupa certificatul de nastere, copie xerox dupa buletin si daca cele doua nume nu coincid copie dupa actele din care rezulta schimbarea de nume

  3. chitanta in original cu dovada platii  taxei de procesare  (de 50 RON) si a  taxei de inscriere  (150 RON) pentru:

  Universitatea “Babes-Bolyai” din Cluj-Napoca
  Facultatea de Studii Europene
  Cont IBAN:  RO35TREZ21620F330500XXXX
  Cod fiscal 4305849
  A se specifica “Taxa de admitere”

  Etapa a II-a.  Completarea datelor de absolvire si de bacalaureat se poate face prin posta, sau personal la sediul facultatii. In ambele cazuri, candidatii preinscrisi vor transmite sau prezenta fisa de inscriere tip care va cuprinde informatiile legate de bacalaureat, semnata pe propria raspundere.
  Se recomanda a se folosi  Posta rapida, cu confirmare si semnatura de primire.

  Taxa de admitere este formata din taxa de inscriere (150 ron) si taxa de procesare (50 ron). Angajatii si copiii angajatilor Universitatii Babes-Bolyai, ai Bibliotecii Centrale Universitare, Gradinii Botanice si a restaurantelor si cafeteriilor Universitatii, precum si copiii personalului didactic si didactic auxiliar  in activitate sau pensionari din institutiile de invatamant universitar si preuniversitar sunt scutiti de la plata taxei de inscriere. Pentru aspectele organizatorice si de comunicare, inclusiv pentru eventuala preinscriere, se percepe taxa de procesare, taxa care nu este supusa scutirilor, degrevarilor si nu este returnabila. Fac exceptie candidatii orfani de ambii parinti si cei care provin din casele de plasament carora li se va returna taxa de procesare in cazul in care nu au fost declarati admisi.

  Plata taxelor se face prin mandat postal, in contul IBAN RO35TREZ21620F330500XXXX dechis la Trezoreria Cluj, cod fiscal 4305849 , cu mentiunea  pentru Universitatea Babes-Bolyai, Admiterea la Facultatea de Studii Europene. Pe mandatul postal se va specifica, in mod obligatoriu, numele candidatului si specializarea pentru care candideaza.

  Taxa de admitere nu este returnabila.

  b)  INSCRIEREA directa  

  1. Inscrierea la Facultatea de Studii Europene se poate face direct la sediul facultatii.

  2. Documentele necesare pentru inscriere sunt urmatoarele:

  fisa de inscriere tip completata si semnata;
  chitanta care dovedeste plata  taxei de procesare  (50 RON).
  chitanta care dovedeste plata  taxei de inscriere  (150 RON).
  scrisoarea de motivatie – admis/respins (detalii pe pagina Criterii admitere licenta). Se depune o singura scrisoare de motivatie indiferent de numarul de specializari alese.
  certificat de competenta lingvistica pentru specializarile: Relatii Internationale si Studii Europene in limba engleza si germana, Studii Americane (detalii pe pagina Criterii admitere licenta)

  Plata taxelor se face prin  mandat postal, in contul IBAN  RO35TREZ21620F330500XXXX    al Universitatii Babes-Bolyai deschis la Trezoreria Cluj, cod fiscal 4305849, cu mentiunea  pentru Universitatea Babes-Bolyai, Admiterea la Facultatea de Studii Europene, sau  direct la sediul facultatii.

  3.Fisa de inscriere se poate obtine de la Oficiul Permanent al Admiterii al facultatii prin solicitare directa in fiecare zi intre orele 8-16, prin posta sau e-mail (admitere@euro.ubbcluj.ro), sau de mai jos.

  4. La inscriere, candidatii sunt obligati sa declare, conform Fisei de inscriere, daca s-au mai inscris la alta facultate din cadrul sau din afara Universitatii Babes-Bolyai, precizand numarul de semestre de care au beneficiat la buget.

  5.Fisele de inscriere incomplete (in afara datelor legate de absolvire si de bacalaureat pentru candidatii care se preinscriu) sau neinsotite de dovada in original a platii taxelor aferente (de procesare in cazul preinscrierii si de inscriere si procesare in cazul inscrierii) nu sunt luate in considerare. Persoana respectiva nu e considerata inscrisa la admitere Facultate.

  PRECIZARE: Candidatii care doresc sa se inscrie la mai multe specializari/ linie de studiu din cadrul facultatii: Relatii Internationale si Studii Europene (romana, engleza, germana), Management, Studii Americane, Administratie Europeana, se vor inscrie separat la fiecare din ele, platind taxele de procesare corespunzatoare pentru fiecare specializare (de 50 RON) si taxa de inscriere (de 150 RON) o singura data.

  NOTA: Verificarea raportului de inscriere eliberat de facultate se face de catre candidat in momentul primirii acestuia. Raportul reprezinta actul doveditor al inscrierii in baza de data a admiterii 2015. Facultatea de Studii Europene nu isi asuma responsabilitatea pentru completarea gresita de catre candidati a fiselor de inscriere.

   

   
 
Modalitate admitere
 • Modalitate admitere  CRITERII DE ADMITERE

  RISE (linia romana)

  • Media aritmetica cu patru zecimale a oricaror doua probe scrise de la examenul de bacalaureat, la alegerea candidatului (100 %)
  • Scrisoare de motivatie  (admis/respins)

   

  Se va depune la inscriere si se va evalua de catre o comisie desemnata de conducerea Facultatii de Studii Europene.Criterii de departajare in caz de medii egale:
  Criteriul A: media generala a examenului de bacalaureat
  Criteriul B: nota examenului scris la disciplina “Limba si literatura româna” din cadrul examenului de bacalaureat

  RISE (linia germana)

  • Media aritmetica cu patru zecimale a oricaror doua probe scrise de la examenul de bacalaureat, la alegerea candidatului (100 %)
  • Scrisoare de motivatie  (admis/respins)


  Criterii de departajare in caz de medii egale:
  Criteriul A: media generala a examenului de bacalaureat
  Criteriul B: nota examenului scris la Limba si literatura materna (româna, maghiar asau germana) din cadrul examenului de bacalaureat.

  Candidatii care se inscriu la aceasta specializare au obligatia de a prezenta un certificat de competenta lingvistica pentru limba germana de nivel minim B2, cu exceptia candidatilor care au studiat la profile / clase bilingve in limba germana in decursul liceului. Candidatii care nu poseda un astfel de certificat sunt obligati sa sustina un test de competenta lingvistica in limba germana. Sunt acceptate urmatoarele certificate de competenta lingvistica:

  • DSD (Das Deutsche Sprachdiplom der Kultursministerkonferenz, Zweite Stufe) B2, c1
  • ŐSD (Das Ősterreichische Sprachdiplom Deutsch B2, C1, C2)
  • Goethe-Zertifikat B2
  • ZDfB (Zertifikat Deutsch für den Beruf) B2
  • ZMP (Goethe Zertifikat) C1
  • PWD (Prüfung Wirtschaftsdeutsch International) C1
  • ZOP (Goethe Zertifikat Zentrale Oberstufenprüfung) C2
  • KDS (Kleines Deutsches Sprachdiplom) C2
  • GDS (Groses Deutsches Sprachdiplom) C2+
  • TestDaF (Der Test Deutsch als Fremdsprache) B2, C1
  • Certificate eliberate de centele Alpha sau Lingua  RISE (linia engleza)

  • Media aritmetica cu patru zecimale a oricaror doua probe scrise de la examenul de bacalaureat, la alegerea candidatului (100 %)
  • Scrisoare de motivatie  (admis/respins)


  Se va depune la inscriere si se va evalua de catre o comisie desemnata de conducerea Facultatii de Studii Europene.

  Criterii de departajare in caz de medii egale:
  Criteriul A: media generala a examenului de bacalaureat
  Criteriul B: nota examenului scris la disciplina “Limba si literatura româna” din cadrul examenului de bacalaureat.

  Candidatii care se inscriu la aceasta specializare au obligatia de a prezenta un certificat de competenta lingvistica pentru limba engleza. Candidatilor care sunt absolventi de clase bilingve sau cu predare intensiva in limba engleza li se accepta certificatul eliberat de liceu. Candidatii care nu poseda niciun fel de certificat sunt obligati sa sustina un test de competenta lingvistica in limba engleza in momentul inscrierii, cu caracter eliminatoriu, notat cu ADMIS/RESPINS. Sunt acceptate si urmatoarele certificate de competenta lingvistica:

  • Cambridge FCE for SCHOOLS (First Certificate in English) B2
  • Cambridge CAE (Certificate in Advanced English) C1
  • Cambridge CPE (Certificate of Proficiency in English) C2
  • Cambridge BEC (Business English Certificate) B2, C1
  • IELTS (International English Language Testing System) B2 (5.0-6.01), C1 (6.5-7.0), C2 (7.5-9.0)
  • TOEFL iBT (Test of English as a Foreign Language - Internet-based Tests) B2 (86-109), C1 (110-120)
  • TOEIC (Test of English for International Communication) - Listening: minimum 400, Reading: minimum 385, Speaking: minimum 160, Writing: 150
  • LCCI - ELSA (London Chamber of Commerce and Industry International Qualifications - English Language Skills Assessment) B2, C1
  • LCCI - JETSET (Level 5, 6) B2, C1
  • LCCI - EfB - (Level 2, 3) B2, C1
  • TRINITY ISE (Integrated Skills in English) ISE II B2, ISE III C1, ISEIV C2
  • ECL Independent User B2, Proficient User C1
  • Certificate eliberate de centele Alpha sau Lingua

   

  Management

  • Media aritmetica cu patru zecimale a oricaror doua probe scrise de la examenul de bacalaureat, la alegerea candidatului (100 %)
  • Scrisoare de motivatie  (admis/respins)


  Se va depune la inscriere si se va evalua de catre o comisie desemnata de conducerea Facultatii de Studii Europene.

  Criterii de departajare in caz de medii egale:
  Criteriul A: media generala a examenului de bacalaureat
  Criteriul B: nota examenului scris la disciplina “Limba si literatura româna” din cadrul examenului de bacalaureat

  Administratie europeana

  • Media aritmetica cu patru zecimale a oricaror doua probe scrise de la examenul de bacalaureat, la alegerea candidatului (100 %)
  • Scrisoare de motivatie  (admis/respins)


  Se va depune la inscriere si se va evalua de catre o comisie desemnata de conducerea Facultatii de Studii Europene.

  Criterii de selectie:
  Media de admitere se calculeaza ca medie aritmetica cu 4 zecimale a notelor primite de candidati la oricare doua dintre probele scrise ale examenului de bacalaureat, la alegerea candidatului. Pentru aceasta linie de studii nu se solicita niciun certificat de competenta lingvistica.

  Criterii de departajare in caz de medii egale:
  Criteriul A: media generala a examenului de bacalaureat
  Criteriul B: nota examenului scris la disciplina “Limba si literatura româna” din cadrul examenului de bacalaureat

  Studii americane

  • Media aritmetica cu patru zecimale a oricaror doua probe scrise de la examenul de bacalaureat, la alegerea candidatului (100 %)
  • Scrisoare de motivatie  (admis/respins)


  Se va depune la inscriere si se va evalua de catre o comisie desemnata de conducerea Facultatii de Studii Europene.

  Criterii de departajare in caz de medii egale:
  Criteriul A: media generala a examenului de bacalaureat
  Criteriul B: nota examenului scris la disciplina “Limba si literatura româna” din cadrul examenului de bacalaureat.

  Candidatii care se inscriu la aceasta specializare au obligatia de a prezenta un certificat de competenta lingvistica pentru limba engleza. Candidatilor care sunt absolventi de clase blingve sau cu predare intensiva in limba engleza li se accepta certificatul eliberat de liceu. Candidatii care nu poseda niciun fel de certificat sunt obligati sa sustina un test de competenta lingvistica in limba engleza in momentul inscrierii, cu caracter eliminatoriu, notat cu ADMIS/RESPINS. Sunt acceptate urmatoarele certificate de competenta lingvistica:

  • Cambridge FCE for SCHOOLS (First Certificate in English) B2
  • Cambridge CAE (Certificate in Advanced English) C1
  • Cambridge CPE (Certificate of Proficiency in English) C2
  • Cambridge BEC (Business English Certificate) B2, C1
  • IELTS (International English Language Testing System) B2 (5.0-6.01), C1 (6.5-7.0), C2 (7.5-9.0)
  • TOEFL iBT (Test of English as a Foreign Language - Internet-based Tests) B2 (86-109), C1 (110-120)
  • TOEIC (Test of English for International Communication) - Listening: minimum 400, Reading: minimum 385, Speaking: minimum 160, Writing: 150
  • LCCI - ELSA (London Chamber of Commerce and Industry International Qualifications - English Language Skills Assessment) B2, C1
  • LCCI - JETSET (Level 5, 6) B2, C1
  • LCCI - EfB - (Level 2, 3) B2, C1
  • TRINITY ISE (Integrated Skills in English) ISE II B2, ISE III C1, ISEIV C2
  • ECL Independent User B2, Proficient User C1
  • Certificate eliberate de centele Alpha sau Lingua


   

   
 
Concurenta Admitere Facultate
 • Anul curent
  Numar de locuri
  Concurenta pe loc
  Ultima medie de admitere
   
 • Buget
  180
  -
  -
   
 • Taxa
  567
  -
  -
   
 • Total
  747
  -
   
 • Istoric
   
 • 2014
  964
  -
  6.35
   
 • 2013 vara
  980
  -
  -
   
 • 2012
  -
  -
  -
   
 • 2010
  -
  -
  -
   
 
 •  
 •  
 

Daca lucrezi la aceasta facultate si vrei sa adaugi sau sa aduci la zi informatiile click aici.