Date generale admitere facultate
 • Domeniu de studiu

  Arte
   
 • Domeniu de licenta

  Teatru
   
 • Specializare

  Artele spectacolului, Teatrologie, Scenografie
   
 • Acreditare

  Acreditata
   
 • Tip institutie

  De stat
   
 • Taxa anuala Zi

  5000
   
 •  
 •  
 •  
 • Perioada inscriere Toamna

  02 – 04 septembrie 2015
   
 • Taxa inscriere

  300 Ron
   
 • Acte necesare  DOSARUL DE INSCRIERE LA CONCURSUL DE ADMITERE VA CONTINE URMATOARELE:
  1. un dosar plic;
  2. cerere tip de Inscriere (unde se vor mentiona, sub semnatura proprie, toate datele solicitate de formular);
  3. diploma de bacalaureat si foaia matricola (sau echivalenta acesteia) In original sau adeverinta eliberata de liceu pentru absolventii promotiei 2015 (In care se mentioneaza media generala de la bacalaureat, notele obtinute la probele sustinute si mediile obtinute In anii de liceu);
  In cazul In care candidatul s-a Inscris la o alta facultate, In locul diplomei de bacalaureat (sau adeverintei - dupa caz) va anexa o copie legalizata a acesteia si copia legitimatiei de Inscriere la concurs la prima facultate, autentificata, dupa original, de catre secretariatul la care s-a facut Inscrierea.
  4. certificatul de nastere, In copie legalizata;
  5. adeverinta medicala tip (medic familie din care sa rezulte ca este apt pentru Inscrierea la facultate);

  Candidatii de la specializarile “Artele spectacolului - Actorie” si “Artele spectacolului - Papusi - Marionete”, vor trebui sa prezinte si rezultatele examenului medical O.R.L., pe care Il pot efectua la orice medic specialist.

  Candidatii pentru specializarea “Cinematografie, fotografie, media (Imagine de film si T.V.)”, vor efectua suplimentar, la orice medic specialist, un control oftalmologic, al carui rezultat va figura pe adeverinta medicala, cu mentiunea “apt - Imagine”.

  6. adeverinta din care sa rezulte calitatea de student (pentru studentii care urmeaza o a doua specializare cu specificatia buget sau taxa);
  7. diploma de licenta sau diploma echivalenta cu aceasta In original (dupa caz) si o adeverinta din care sa rezulte detaliat pe ani, calitatea de student bugetat sau cu taxa;
  8. 5 fotografii tip B.I.;
  9. B.I./C.I. si copie
  10. chitanta de achitare a taxei de Inscriere la concurs;
  11. Cererea de Inscriere
   

   
 
Modalitate admitere
 • Modalitate admitere  SPECIALIZAREA: ARTELE SPECTACOLULUI (ACTORIE)

  PROBA 1 (se noteaza cu note de la 1 la 10)
  a) CROCHIURI DUPa MODEL IMBRACAT (TEHNICA LA ALEGERE : CREION sau CARBUNE) ; se vor pune la dispozitie coli format A3 ; candidatul va executa 4 (patru) crochiuri - 10 min/crochiu; 40 minute + pauza.
  b) CROCHIURI DESENATE DIN MEMORIE - FIGURAREA UNUI OBIECT Si SPATIU ANUME (TEHNICA LA ALEGERE: CREION, CARBUNE, TUS) se vor pune la dispozitie coli format A3; candidatul va executa 3 (trei) crochiuri - 10 min/crochiu ; 30 minute + pauza
  c) MAPA CU LUCRARI.
  Candidatul va prezenta o mapa de lucrari si va sustine o discutie libera pe marginea acesteia. (10 minute) - mapa de lucrari poate contine: schite de atmosfera inspirate de piesele din repertoriu dat, desene dupa natura, culoare, schite de costume, proiecte tehnice (elevatii, plantatii, sectiuni), schite de atmosfera, proiecte libere, colaje, etc
  PROBA 2 (se noteaza cu note de la 1 la 10)
  SCHITA DE ATMOSFERA: 4 ore - la o tema data pornind de la o piesa din repertoriul de concurs; se vor pune la dispozitie 2 coli format 50/70
  Se urmareste viziunea libera asupra spatiului, perspectiva libera, idee scenografica, compozitie, culoare, umbra si lumina.

  SPECIALIZAREA: ARTELE SPECTACOLULUI (PAPUSI - MARIONETE)

  ETAPA I* - eliminatorie (probele se noteaza cu admis/respins)
  Proba scrisa durata 3 ore
  TEST GRILA durata: 1 ora
  ESEU (400-600 cuvinte, 1-2 pagini) durata: 2 ore
  Subiectele vor fi elaborate pe baza bibliografiei si filmologiei de concurs.
  UNATC va organiza înainte de examen vizionari cu filmele de concurs.
  * proba scrisa este proba comuna pentru Specializarile ARTELE SPECTACOLULUI (Actorie, Papusi si marionete, Regie, Coregrafie)
  ETAPA A II-A
  Proba unica (se noteaza cu note de la 1 la 10)
  - Repertoriu1)
  - Testarea calitatilor ritmice si vocale2)
  - Exercitii de improvizatie (cu obiecte pe teme propuse, Lectura la prima vedere)
  - Interviu
  - practic
  1) Repertoriul candidatului va cuprinde un numar de 3 poezii diferite ca gen si o fabula, un fragment de povestire sau basm din literatura nationala si universala.
  2) Se admite CD sau caseta audio pentru acompaniament sau candidatii vor canta LIVE (pe viu fara acompaniament).

  ARTELE SPECTACOLULUI (REGIE)

  ETAPA I* - eliminatorie (probele se noteaza cu admis/respins)
  Proba scrisa durata 3 ore
  TEST GRILA durata: 1 ora
  ESEU (400-600 cuvinte, 1-2 pagini) durata: 2 ore
  Subiectele vor fi elaborate pe baza bibliografiei si filmologiei de concurs.
  UNATC va organiza înainte de examen vizionari cu filmele de concurs.
  * proba scrisa este proba comuna pentru Specializarile ARTELE SPECTACOLULUI (Actorie, Papusi si marionete, Regie, Coregrafie) )
  ETAPA a II-a
  Proba unica (oral si practic) (se noteaza cu note de la 1 la 10)
  - Test de aptitudini.
  - Colocviu de cultura teatrala sustinut in baza bibliografiei si filmologiei obligatorii (din etapa I) a bibliografiei obligatorie din etala a II-a, precum si a spectacolelor vizionate de candidat/candidata, în cadrul unei discutii libere cu comisia.

  ARTELE SPECTACOLULUI (COREGRAFIE)

  ETAPA I* - eliminatorie (probele se noteaza cu admis/respins)
  Proba scrisa durata 3 ore
  TEST GRILA durata: 1 ora
  ESEU (400-600 cuvinte, 1-2 pagini) durata: 2 ore
  Subiectele vor fi elaborate pe baza bibliografiei si filmologiei de concurs.
  UNATC va organiza înainte de examen vizionari cu filmele de concurs.
  * proba scrisa este proba comuna pentru Specializarile ARTELE SPECTACOLULUI (Actorie, Papusi si marionete, Regie, Coregrafie) )
  ETAPA a II-a
  Proba 1 (oral si practic) (probele se noteaza cu note de la 1 la 10)
  a. Prezentarea unei compozitii coregrafice originale conceputa de candidat in anul sustinerii examenului de admitere (max. 3 min, optiune muzicala libera, suportul muzical CD inscriptionat cu fisier .wav, doar cu piesa muzicala aferenta compozitiei prezentata în examen ).
  Argumentarea lucrarii (candidatul îsi va sustine demersul artistic în fata comisiei la solicitarea acesteia)
  b. Improvizatie coregrafica pe un fragment muzical (3 minute) din lucrari muzicale apartinand repertoriului universal. (Candidatul va trage un bilet pe care va fi înscris un numar corespunzand aceluiasi numar al unui track muzical înregistrat pe un CD. In urma auditiei candidatul va imagina un scenariu coregrafic pentru o lucrare solistica, scenariu pe care îl va argumenta în fata Comisiei. Candidatul va executa o improvizatie avand la baza scenariul expus Comisiei.
  Timp de examinare: 15-20 min.)

  TEATROLOGIE (Management cultural, Jurnalism teatral)

  ETAPA I* - eliminatorie (proba se noteaza cu admis/respins)
  Proba scrisa
  ANALIZA UNUI FRAGMENT DINTR-O PIESA (din bibliografia recomandata)
  durata: 3 ore
  ETAPA a II-a (proba se noteaza cu note de la 1 la 10)
  1. VIZIONAREA UNUI SPECTACOL DE TEATRU SAU ECRANIZARE (pe suport video, la alegerea comisiei); durata: 3 ore
  2. COLOCVIU PE URMaTOARELE TEME oral
  - comentariul spectacolului de teatru sau ecranizarii vizionate
  - comentariul unui spectacol vizionat de candidat (la propunerea acestuia)
  - interviu

  SPECIALIZAREA: SCENOGRAFIE

  PROBA 1 (se noteaza cu note de la 1 la 10)
  a) CROCHIURI DUPA MODEL IMBRACAT (TEHNICA LA ALEGERE : CREION sau CARBUNE); se vor pune la dispozitie coli format A3; candidatul va executa 4 (patru) crochiuri - 10 min/crochiu; 40 minute + pauza.
  b) CROCHIURI DESENATE DIN MEMORIE - FIGURAREA UNUI OBIECT Si SPATIU ANUME (TEHNICA LA ALEGERE: CREION, CARBUNE, TUS) se vor pune la dispozitie coli format A3; candidatul va executa 3 (trei) crochiuri - 10 min/crochiu ; 30 minute + pauza
  c) MAPA CU LUCRARI.
  Candidatul va prezenta o mapa de lucrari si va sustine o discutie libera pe marginea acesteia. (10 minute)
  - mapa de lucrari poate contine : schite de atmosfera inspirate de piesele din repertoriu dat, desene dupa natura, culoare, schite de costume, proiecte tehnice (elevatii, plantatii, sectiuni), schite de atmosfera, proiecte libere, colaje, etc
  PROBA 2 (se noteaza cu note de la 1 la 10)
  SCHITA DE ATMOSFERA: 4 ore - la o tema data pornind de la o piesa din repertoriul de concurs ; se vor pune la dispozitie 2 coli format 50/70
  Se urmareste viziunea libera asupra spatiului, perspectiva libera, idee scenografica, compozitie, culoare, umbra si lumina.

   

   
 
Concurenta Admitere Facultate
 • Anul curent
  Numar de locuri
  Concurenta pe loc
  Ultima medie de admitere
   
 • Buget
  96
  -
  -
   
 • Taxa
  14
  -
  -
   
 • Total
  110
  -
   
 • Istoric
   
 • 2014
  209
  -
  -
   
 • 2012
  -
  -
  -
   
 • 2010
  -
  -
  -
   
 
 •  
 •  
 

Daca lucrezi la aceasta facultate si vrei sa adaugi sau sa aduci la zi informatiile click aici.