Date generale admitere facultate
 • Domeniu de studiu

  Stiinte ingineresti
   
 • Domeniu de licenta

  Ingineria mediului, Inginerie chimica
   
 • Specializare

  Ingineria si protectia mediului in industrie, Ingineria si informatica proceselor chimice si biochimice, Prelucrarea petrolului si petrochimie
   
 • Acreditare

  Acreditata
   
 • Tip institutie

  De stat
   
 • Taxa anuala Zi

  2900
   
 •  
 •  
 • Perioada inscriere Vara

  9-15 iulie 2015
   
 •  
 • Taxa inscriere

  100 Ron
   
 • Acte necesare  ACTELE NECESARE PENTRU INSCRIEREA LA CONCURSUL DE ADMITERE PENTRU STUDII UNIVERSITARE DE LICENTA

  Pentru inscrierea la concursul de admitere la invatamântul universitar de licenta, la prima facultate din cadrul universitatii, la unul sau mai multe domenii, candidatii vor depune, sub semnatura proprie, un dosar plic (unic) care cuprinde urmatoarele acte:
  - diploma de bacalaureat sau adeverinta de promovare a examenului national de bacalaureat avizata de  Inspectoratul scolar Judetean/al municipiului  Bucuresti (pentru absolventii din promotia 2015) sau diploma echivalenta cu aceasta, in original sau in copie legalizata;
  - pentru candidatii care au promovat examenul de bacalaureat in sesiunea de vara sau de toamna 2015
  se accepta adeverinta eliberata de catre liceu, in original sau copie legalizata, in care se mentioneaza media generala de la examenul de bacalaureat, mediile obtinute la toate probele examenului de bacalaureat
  si termenul de valabilitate;
  - buletinul/cartea de identitate in copie simpla;
  - certificatul de nastere in copie legalizata;
  - certificatul de casatorie in copie legalizata, pentru candidatii care si
  - au schimbat numele prin casatorie;
  - 3 (trei) fotografii 3x4 cm;
  - adeverinta medicala, in  original sau in copie  legalizata, cu precizarea „clinic sanatos”, eliberata de medicul de familie sau de catre medicul liceului absolvit, cu cel mult o luna inainte de data inscrierii. Candidatii cu afectiuni cronice vor prezenta adeverinte medicale vizate  de catre  medicul de familie; in aceste adeverinte se  va  mentiona in mod expres gradul deficientelor, in functie de localizarea acestora si se va preciza daca exista avizul favorabil al medicilor de specialitate pentru optiunea educationala a candidatului. Candidatii care nu declara afectiunile cronice sau prezinta adeverinte medicale neconforme cu starea lor de sanatate risca sa suporte toate consecintele prevazute de lege pentru astfel de fapte.

   

   
 
Modalitate admitere
 • Modalitate admitere  Admiterea la studiile universitare de licenta pentru anul universitar 2015-2016 se va desfasura prin concurs de dosare, ierarhizarea candidatilor facandu-se pe baza mediei de la examenul de bacalaureat.


   

   
 
Concurenta Admitere Facultate
 • Anul curent
  Numar de locuri
  Concurenta pe loc
  Ultima medie de admitere
   
 • ID
  50
  -
  -
   
 • Total
  245
  -
   
 • Istoric
   
 • 2014
  245
  -
  -
   
 • 2013 vara
  240
  -
  -
   
 • 2012
  -
  -
  -
   
 • 2010
  234
  -
  -
   
 
 •  
 •  
 

Daca lucrezi la aceasta facultate si vrei sa adaugi sau sa aduci la zi informatiile click aici.