Admitere Facultatea de Teologie Ortodoxa

Universitatea Bucuresti


Facultate:
Oras: Bucuresti
Date generale admitere facultate
 • Domeniu de studiu

  Teologie
   
 • Domeniu de licenta

  Teologie
   
 • Specializare

  Teologie pastorala, Teologie didactica, Arta sacra, Teologie sociala
   
 • Acreditare

  Acreditata
   
 • Tip institutie

  De stat
   
 • Taxa anuala Zi

  3100
   
 •  
 •  
 • Perioada inscriere Vara

  9-18 iulie 2015
   
 • Perioada inscriere Toamna

  3-11 septembrie 2015
   
 • Taxa inscriere

  250 Ron
   
 • Acte necesare  Pentru inscrierea la concursul de admitere, candidatii vor completa  fisa-tip de inscriere, in care vor mentiona, sub semnatura proprie, toate datele solicitate in formularul respectiv. Candidatii din rândul minoritatilor nationale vor preciza, in fisa de inscriere, disciplinele pe care le-au studiat in liceu in limba materna si pentru care solicita sa sustina probele in limba respectiva.

  Acte necesare la inscriere:
  - fisa-tip de inscriere ;
  - diploma de bacalaureat sau diploma echivalenta cu aceasta, in original sau copie legalizata sau adeverinta (in cazul liceelor la care nu s-au eliberat diplomele pentru promotia 2015) eliberata de catre institutia de invatamânt, in care se mentioneaza media generala, notele la probele examenului de bacalaureat, termenul de valabilitate si faptul ca nu a fost eliberata diploma;
  - certificatul de nastere, in copie legalizata;
  - diploma de olimpic, in copie, numai pentru candidatii care se inscriu ca olimpici ;
  - adeverinta medicala-tip, din care sa rezulte ca este apt pentru facultatea la care candideaza;
  - trei fotografii tip buletin de identitate;
  - B.I sau C.I   in copie;
  - chitanta de plata a taxei de inscriere la concursul de admitere  in conformitate cu taxele aprobate de Senatul Universitatii din Bucuresti
  - atestatul de recunoastere a studiilor efectuate in afara României, eliberat de catre directia de specialitate din cadrul M.E.C.S.

  Numai pentru persoanele care solicita scutirea de taxa la inscriere la concursul de admitere, se va prezenta unul din urmatoarele documente:

  - copie legalizata de pe certificatele de deces ale parintilor (in cazul celor orfani de ambii parinti);
  - adeverinte de la casa de copii (in cazul celor aflati in aceasta situatie);
  - adeverinte din care sa rezulte calitatea de personal didactic, in activitate, a sustinatorilor legali;
  - adeverinte din care sa rezulte calitatea de personal incadrat in Universitatea din Bucuresti pentru sustinatorii legali ai candidatului.

  Inscrierea la domeniul TEOLOGIE, pentru absolventii seminariilor teologice liceale, se poate face numai pe baza diplomei de bacalaureat, exceptie facând absolventii de seminar din seriile anterioare anului 1992, a caror diploma a fost echivalata cu cea de bacalaureat; in plus, candiatii sunt obligati sa prezinte certificatul de botez, precum si acordul scris al Arhiepiscopiei sau Episcopiei de care acestia apartin (acceptul forului bisericesc care-i poate oferi pe parcursul studiilor sumele banesti cuvenite: donatii, burse, semiburse etc.) si in cadrul careia urmeaza a  fi  repartizati.

  Cei care se inscriu si urmeaza doua facultati vor prezenta originalul diplomei de bacalaureat la facultatea la care au fost admisi pe locurile finantate de la buget, iar copia legalizata la cealalta facultate.

   

   
 
Modalitate admitere
 • Modalitate admitere  Programul de studii universitare de licenta: Teologie Pastorala
  - Sustinerea unui test de aptitudini socio-umane;*
  - Sustinerea unei probe eliminatorii de dictie si aptitudini muzicale;
  - Test tip grila, la disciplina Teologie Dogmatica Ortodoxa (50% din media examenului de admitere);
  - Media examenului de bacalaureat (50% din media examenului de admitere);
  - Calcularea mediei examenului de admitere se va face astfel : 50% nota testului + 50% media examenului de bacalaureat;

  Nota:
  1. Criteriul de departajare in cazul in care, dupa calcularea mediei finale, doi sau mai multi candidati obtin aceeasi medie va fi nota obtinuta la testul grila de la disciplina Teologie Dogmatica Ortodoxa;
  2. Toti candidatii, inclusiv cei licentiati, vor sustine testul grila la disciplina Teologie Dogmatica Ortodoxa, dupa aceeasi tematica;
  3. Testul de verificare a aptitudinilor socio - umane si proba eliminatorie de dictie si aptitudini muzicale se sustin conform Hotarârii Sfântului Sinod Nr. 8286/29.10.2012;*

  Programele de studii universitare de licenta: Teologie Didactica si Teologie Asistenta Sociala
  - Sustinerea unui test de aptitudini socio-umane;*
  - Proba de examen: Interviu (50% din media examenului de admitere);
  - Calcularea mediei examenului de admitere se va face astfel: 50% nota la interviu + 50% media examenului de bacalaureat.

  Nota:
  1. Criteriul de departajare in cazul in care, dupa calcularea mediei finale, doi sau mai multi candidati obtin aceeasi medie, va fi nota obtinuta la Interviul de la disciplina Teologie Dogmatica Ortodoxa;

  Programul de studii universitare de licenta:  Arta Sacra***
  - Sustinerea unui test de aptitudini socio-umane;*
  - Proba de examen: DESEN
  - Tematica pentru Proba la desen: Studiu dupa natura statica; draperie, diverse obiecte de marimi si culori diferite, mulaje, fragmente anatomice, etc.
  - Tehnica de executie : creion sau carbune. Durata probei: 6 ore.
  - Calcularea mediei examenului de admitere se va face astfel : 50% nota la Proba de Desen + 50% media examenului de bacalaureat;

  Candidatii de la specializarea Arta Sacra vor avea asupra lor urmatoarele materiale:
  Hartie de desen - alba 50/70cm
  Planseta de lemn - 50/70cm
  Creioane (B, B1, B2, etc.) sau carbune de desen
  Guma de sters

  * Evaluarea aptitudinilor socio-umane si proba eliminatorie de dictie si aptitudini muzicale se sustin in cadrul facultatii;

  * Hotararea Sfântului Sinod prevede: „Generalizarea, la concursul de admitere, a testului psihologic (aptitudini socio-umane) si, pentru admiterea la specializarea Teologie Pastorala, obligativitatea probei eliminatorii de dictie si aptitudini muzicale”.

   

   
 
Concurenta Admitere Facultate
 • Anul curent
  Numar de locuri
  Concurenta pe loc
  Ultima medie de admitere
   
 • Buget
  300
  -
  -
   
 • Taxa
  80
  -
  -
   
 • Total
  380
  -
   
 • Istoric
   
 • 2014
  420
  -
  -
   
 • 2013 vara
  400
  -
  -
   
 • 2012
  600
  -
  -
   
 • 2010
  600
  -
  -
   
 • 2009
  -
  1.02
  5.36
   
 • 2008
  -
  1.88
  5.68
   
 • 2007
  -
  1.41
  5.05
   
 • 2006
  -
  1.32
  5.08
   
 • 2005
  -
  2.11
  5.05
   
 
 •  
 •  
 

Daca lucrezi la aceasta facultate si vrei sa adaugi sau sa aduci la zi informatiile click aici.